Školní rok 2016/2017

Hlavní úkoly na školní rok 2017/2018 - krátkodobý plán 

 1. Budovat bezpečné klima a prostředí ve škole, vzájemná důvěra mezi učiteli a žáky, ochrana žáků před patologickými jevy, zaměření na prevenci šikany. Spolupracovat se školicím      střediskem Klub Ponorka pro 5. - 9. ročník a s nízkoprahovým centrem Wellmez.
 2. Plnit vzdělávací program ŠVP "Škola v pohodě".
 3. Výuku zpestřovat novými formami výuky projektovým vyučováním (např. Den s ekologií - květen 2017), exkurze Alternátor Třebíč.
 4. Pokračovat ve spolupráci s Vysočina Education a dalšími vzdělávacími institucemi.
 5. Pokračovat v zaškolování učitelů v práci s interaktivní tabulí.
 6. Prezentovat školu na veřejnosti (Velkomeziříčsko, koncerty v JC, www a FCB školy, www.novinyvm.cz ).
 7. Spolupracovat s partnery školy (DÓZA, ostatní ZŠ, MK, SEV Ostrůvek a Baliny,…) a zřizovatelem.
 8. Zorganizovat "miniškoličku" pro budoucí prvňáčky před zápisem do 1. tříd.
 9. Oslovovat žáky malotřídních škol, kteří ve své kmenové škole končí s nabídkou přestupu na naši školu.
 10. Znovu se zapojit do projektu KrÚ - "První pomoc do škol" pro 8. ročníky a "Prevence dětských úrazů" pro 3. ročníky.
 11. Podporovat účast žáků na sportovních a kulturních akcích - preferovat místní akce školy, DÓZA, ASŠK a JC.
 12.  Podporovat práci kroužků při škole a akcí souvisejících.
 13. Uspořádat rozloučení žáků 9. ročníku v JC na konci roku.
 14. Spolupracovat se sportovními kluby ve Velké Meziříčí (Basketbalový klub, Sokol - miniházená) při náborech dětí do jejich oddílů a při jejich celkové propagaci.
 15. Nabídnout žákům široký výběr kroužků v odpoledních hodinách a zlepšovat tak jejich fyzickou      kondici a naplnění volného času.
 16. Organizovat výlety a exkurze.
 17. Doplnit další třídy na 2. stupni o dataprojektory (dle zájmu a potřeby učitelů).
 18. Doplňování učebních pomůcek dle finančních možností školy.
 19. Organizovat ve škole a nabízet žákům vědomostní soutěže a olympiády.
 20. Realizovat vánoční výzdobu (osvětlení školy) z utržených peněz za sběr papíru.
 21. Pokračovat v pravidelných aktualizacích školního webu a web znovu přihlásit do soutěže Zlatý erb.
 22. Facebookové stránky školy pravidelně plnit aktuálními příspěvky.
 23. Zařadit stavebnice Merkur do učebních plánů pracovní výchovy a fyziky a stavebnic Roto (1. a 2. roč.)
 24. V červnu 2018 realizovat pro žáky školy ve spolupráci s SCVM pochodové cvičení a výlet na      kolech.
 25. V období listopad - prosinec 2017 přejít ze školní matriky programu SAS (jeho podpora končí)      na program EDOOKIT.
 26. Od září postupně začít plnit projekt Šablony I (školní asistent, doučování, kluby).
 27. Využívat 5 asistentů pedagoga pro integrované žáky.
 28. Plnit doporučení PPP a SPC u integrovaných žáků.
 29. Pokračovat ve spolupráci s ASŠK, platit členské příspěvky a z vrácených peněz doplňovat      sportovní vybavení do tělocviku (dresy, rozlišovačky, míče, …) 
 30. Za peníze ze sběru starého papíru koupit chytré hračky na chodby 1. stupně a vánoční osvětlen na budovu školy.
 31. Doplňovat nábytek do tříd a kabinetů a vybavení sbírek pro výuku.
 32. Spolupracovat s Pečovatelským domem, se Slepíši a s Muzeem Velké Meziříčí.
 33. Zúčastnit se Stavíme z MERKURU (případně ROTO a Postav si svůj dům)

 

Termíny pedagogických rad

1. září 2017

Pedagogická a provozní porada

Úterý 21. listopadu 2017

Třídní schůzky (1. A, B třídní schůzky dle   potřeby)

Pondělí 22. ledna 2018

Klasifikační porada za I. pololetí

Čtvrtek 19. dubna 2018

Třídní schůzky. Pro 6. ročníky   (informace o Nj a Vp předají TU).

Čtvrtek 21. června 2018

Klasifikační porada za II. pololetí


Termíny provozních porad
- 28. srpna, 4. září 2017 a dále dle potřeby (i krátké 15 minutové porady o velké přestávce). 

Plán exkurzí a projektů na školní rok 2017 - 2018

  1. stupeň

Místo exkurze, zaměření

Budišov - zámek

Praha - 5. ročník

Brno - Špilberk, Petrov,   Planetárium, Anthropos

Třebíč - ESKO - T,   Alternátor

Jihlava - ZOO

Dopravní hřiště

SEV Ostrůvek VM, Baliny

Muzeum VM

Knihovna VM

 

akce

 

Den zdraví

Den bez aut

Den Země - ukliďte si město

Den bez úrazů

Barevný den

Sběr kaštanů

Den otevřených dveří

Dopravní výchova - ve 4. ročníku průkaz mladého cyklisty

Výchovné koncerty pěveckých sborů Harmonie, Slunko a   Sluníčko

Recitační soutěž

Soutěž ve šplhu

Lyžařské závody

Spolupráce s Pečovatelským domem

Besídky pro rodiče (1. stupeň)

Celostátní přehlídka pěveckých sborů Opava Cantat   2017

Ve spolupráci s DÓZA

Ve spolupráci s DÓZA

Ve spolupráci   s Ostrůvkem

Ve spolupráci s DÓZA

Akce školy

Akce školy

Akce školy

Akce školy

Akce školy - Ubrová,   Svobodová

 

Akce školy

Akce školy

Akce školy

Akce školy + DPS

Akce školy

Ubrová, Svobodová

 

2. stupeň

Ročník

Místo exkurze, zaměření

Zajistí  

 

6.

 

Návštěva městské knihovny

Bruslení na zimním stadionu

SEV Baliny - Jezírko plné   života

Vyučující Čj

 

Čermáková + TU

 

7.

 

Návštěva městské knihovny

Bruslení na zimním stadionu

Zájezd do Vídně pro 7. - 9.   ročník - nabídnout

SEV - Půda pro život

Vyučující Čj

 

Teplá, Švecová

Čermáková + TU

 

8.

 

Návštěva městské knihovny

Bruslení na zimním stadionu

Zájezd do Anglie pro 8. -   9. ročník - nabídnout

Zájezd do Vídně pro 7. - 9.   ročník - nabídnout

SEV - křížem krážem   Vysočinou

Divadlo Brno - Čj

Planetárium - Ze

Vyučující Čj

 

Kučerová, Konečná

Teplá, Švecová

Čermáková + TU

Lišková

Liška

 

9.

 

Návštěva městské knihovny

Bruslení na zimním stadionu

Zájezd do Anglie pro 8. -   9. ročník - nabídnout

Zájezd do Vídně pro 7. - 9.   ročník - nabídnout

SEV - Obchod bez obalů

Alterátor Třebíč

Vyučující Čj

 

Kučerová, Konečná

Teplá, Švecová

Čermáková + TU

Beranová, Brabcová,   Boučková

 

Volba povolání

 

Spolupráce s WELMEZ

Exkurze - Draka kabely,   Sanborn, Hotelová škola, Poex

Festival vzdělávání -   propagace

 

Lišková

Beranová

 

projekt

aktivita

zajistí

Den s ekologií

4. 5. 2018

6. ročník - Jezírko plné   života - SEV

7. ročník - Sádky VM,   přehrada Mostiště

 

8. ročník - Exkurze   Třebíč ESKO-T

9. ročník - Úpravna   vody + čistička

Čermáková

 

Sběr starého papíru

Duben 2017 - soutěž ve   sběru starého papíru pro 1. - 9. ročník o ceny.

Beranová, Kudláček, Blažek

Sběr kaštanů pro LERY VM

Říjen 2017

Fikrová, Kubátová

 

Anketa

Kolik času denně průměrně trávíš na mobilu nebo počítači?

vůbec žádný

 
počet hlasů: 354

do 0,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 214

0,5 - 1 hodinu denně

 
počet hlasů: 195

1 - 1,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 186

1,5 - 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 206

více jak 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 388

celkem hlasovalo 1543 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru