Školní rok 2018/2019

Hlavní úkoly na školní rok 2018/2019 - krátkodobý plán 

 

 1. Budovat bezpečné klima a prostředí ve škole, vzájemná důvěra mezi učiteli a žáky, ochrana žáků před patologickými jevy, zaměření na prevenci šikany. Spolupracovat se školicím střediskem Klub Ponorka pro 5. - 9. ročník a s nízkoprahovým centrem Wellmez.
 2. Plnit vzdělávací program ŠVP "Škola v pohodě".
 3. Výuku zpestřovat novými formami výuky projektovým vyučováním (např. Den s ekologií - 6. 5. 2019 2017), exkurze Alternátor Třebíč.
 4. Pokračovat ve spolupráci s Vysočina Education a dalšími vzdělávacími institucemi.
 5. Prezentovat školu na veřejnosti (Velkomeziříčsko, koncerty v JC, www a FCB školy, www.novinyvm.cz ).
 6. Spolupracovat s partnery školy (DÓZA, ostatní ZŠ, MK, SEV Ostrůvek a Baliny, Hotelová škola, …) a zřizovatelem.
 7. Zorganizovat Den otevřených dveří a Vánoční jarmark k 15-ti letům školy (29. 11. 2018)
 8. Zorganizovat "miniškoličku" pro budoucí prvňáčky před zápisem do 1. tříd.
 9. Oslovovat žáky malotřídních škol, kteří ve své kmenové škole končí s nabídkou přestupu na naši školu.
 10. Znovu se zapojit do projektu KrÚ - "První pomoc do škol" pro 8. ročníky a "Prevence dětských úrazů" pro 3. Ročníky, dopravní výchova BESIP - 4. ročník MÚ.
 11. Podporovat účast žáků na sportovních a kulturních akcích - preferovat místní akce školy, DÓZA, ASŠK a JC.
 12.  Podporovat práci kroužků při škole a souvisejících akcí.
 13. Uspořádat rozloučení žáků 9. ročníku v JC na konci roku.
 14. Spolupracovat se sportovními kluby ve Velké Meziříčí (Basketbalový klub, Sokol - miniházená a atletika) při náborech dětí do jejich oddílů a při jejich celkové propagaci.
 15. Nabídnout žákům široký výběr kroužků v odpoledních hodinách a zlepšovat tak jejich fyzickou kondici a naplnění volného času.
 16. Organizovat výlety a exkurze.
 17. Doplnit další třídy na 2. stupni o dataprojektory - v každé třídě na 2. Stupni NTB a dataprojektor.
 18. Doplňování učebních pomůcek dle finančních možností školy.
 19. Organizovat ve škole a nabízet žákům vědomostní soutěže a olympiády.
 20. Realizovat vánoční výzdobu (osvětlení školy).
 21. Iniciovat na MÚ rozšíření jedné malé (nevyhovující) třídy o kabinet tak, aby vznikla třída standartní velikosti.
 22. Pokračovat v pravidelných aktualizacích školního webu a web znovu přihlásit do soutěže Zlatý erb.
 23. Facebookové stránky školy pravidelně plnit aktuálními příspěvky.
 24. Pracovat se stavebnicí Merkur v pracovní výchově a ve fyziky a stavebnicí Roto (v 1. a 2. roč. v PV).
 25. V červnu 2019 realizovat pro žáky školy pochodové cvičení a výlet na kolech.
 26. Účastnit se soutěže se stavebnicí Merkur v krajském kole.
 27. V období listopad - prosinec 2018 přejít ze školní matriky programu SAS (jeho podpora končí) na program EDOOKIT.
 28. Ve školním roce 2018 - 2019 dokončit projekt Šablony I (školní asistent, doučování, kluby).
 29. Využívat 6 asistentů pedagoga pro integrované žáky a školního asistenta z projektu Šablony I.
 30. Podat žádost na projekt Šablony - jaro 2019.
 31. Plnit doporučení PPP a SPC u integrovaných žáků.
 32. Pokračovat ve spolupráci s ASŠK, platit členské příspěvky a z vrácených peněz doplňovat sportovní vybavení do tělocviku (dresy, rozlišovačky, míče, …) 
 33. Za peníze ze sběru starého papíru koupit pro žáky věci dle potřeby (např. kostýmy na Mikuláše)..
 34. Doplňovat nábytek do tříd a kabinetů a vybavení sbírek pro výuku.
 35. Spolupracovat s Pečovatelským domem, se Slepíši a s Muzeem Velké Meziříčí.
 36. Zúčastnit se Stavíme z MERKURU (případně ROTO a Postav si svůj dům)

Termíny pedagogických rad

31. srpna 2018

Pedagogická a provozní porada

Úterý 20. listopadu 2018

Třídní schůzky (1. A, B třídní schůzky dle potřeby)

Úterý 22. ledna 2019

Klasifikační porada za I. pololetí

Čtvrtek 18. dubna 2019

Třídní schůzky. Pro 6. roč. (informace o Nj a Vp předají TU).

Čtvrtek 20. června 2019

Klasifikační porada za II. pololetí


Termíny provozních porad
- 27. srpna, 3. září 2018 a dále dle potřeby (i krátké 15 minutové porady o velké přestávce).

Plán exkurzí a projektů na školní rok 2018 - 2019

  1. stupeň 

Místo exkurze, zaměření

Budišov - zámek

Praha - 5. ročník

Brno - Špilberk, Petrov, Planetárium, Anthropos

Třebíč - ESKO - T, Alternátor

Jihlava - ZOO

Dopravní hřiště

SEV Ostrůvek VM, Baliny

Muzeum VM

Knihovna VM

  

akce

 

Den zdraví

Den bez aut

Den Země - ukliďte si město

 

Den bez úrazů

Barevný den

Sběr kaštanů

Den otevřených dveří

Dopravní výchova - ve 4. ročníku průkaz mladého cyklisty

Výchovné koncerty pěveckých sborů Harmonie, Slunko a Sluníčko

Recitační soutěž

Soutěž ve šplhu

Lyžařské závody

Spolupráce s Pečovatelským domem

Besídky pro rodiče (1. stupeň)

Celostátní přehlídka pěveckých sborů Opava Cantat 2018

Program prevence dětských úrazů

Den záchranářů

Ve spolupráci s DÓZA

Ve spolupráci s DÓZA

Ve spolupráci s Ostrůvkem (dle zájmu TU)

Ve spolupráci s DÓZA

Akce školy

Akce školy

Akce školy

Akce školy

Akce školy - Ubrová, Svobodová

 

Akce školy

Akce školy

Akce školy

Akce školy + DPS

Akce školy

Ubrová, Svobodová

Kraj Vysočina

Město VM, hasiči


2. stupeň

Ročník

Místo exkurze, zaměření

Zajistí

 

6.

 

Návštěva městské knihovny

Bruslení na zimním stadionu

SEV Baliny - Jezírko plné života

Adaptační kurz pro 6. AB

Vyučující Čj

 

Čermáková + TU

Konečná, Kučerová

 

7.

 

Návštěva městské knihovny a výstav v JC VM

Bruslení na zimním stadionu

Zájezd do Rakouska pro 7. - 9. ročník - nabídnout

SEV - Půda pro život

Exkurze - Kutná Hora a Vida Brno

Vyučující Čj

 

Náhlíková, Švecová

Čermáková + TU

 

 

8.

 

Návštěva městské knihovny a výstav v JC VM

Bruslení na zimním stadionu

Zájezd do Rakouska pro 7. - 9. ročník - nabídnout

SEV - křížem krážem Vysočinou

Divadlo Brno - Čj

Planetárium - Ze

Vyučující Čj

 

Náhlíková, Švecová

Čermáková + TU

Lišková

Liška

 

9.

 

Návštěva městské knihovny

Bruslení na zimním stadionu

Zájezd do Rakouska pro 7. - 9. ročník - nabídnout

SEV - Obchod bez obalů

Alterátor Třebíč

 

Divadlo Brno

Vyučující Čj

 

Náhlíková, Švecová

Čermáková + TU

Beranová, Brabcová, Boučková

Lišková

 

Volba povolání

 

Spolupráce s WELMEZ

Exkurze - Draka kabely, Sanborn, Hotelová škola, Poex

Festival vzdělávání - propagace

 

Lišková

Beranová

 

projekt

aktivita

zajistí

Den s ekologií

4. 5. 2018

6. ročník - Jezírko plné života - SEV

7. ročník - Sádky VM, přehrada Mostiště

8. ročník - Exkurze Třebíč ESKO-T

9. ročník - Úpravna vody + čistička

Čermáková

 

Sběr starého papíru

Duben 2017 - soutěž ve sběru starého papíru pro 1. - 9. ročník o ceny.

Beranová, Kudláček, Blažek

Sběr kaštanů pro LERY VM

Říjen 2018

Fikrová, Kubátová

         

 

 

 

 

 

Anketa

Kolik času denně průměrně trávíš na mobilu nebo počítači?

vůbec žádný

 
počet hlasů: 814

do 0,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 523

0,5 - 1 hodinu denně

 
počet hlasů: 402

1 - 1,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 365

1,5 - 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 397

více jak 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 790

celkem hlasovalo 3291 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru