Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2017/2018

Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017

 

 

 

 Termín  Název  Cíl Účastní se Organizuje
září 2018 - říjen

100 let od vzniku Československa 

Uspořádat a vytvořit si představu o průběhu a výsledku celého osamostatňovacího procesu, připomenout si významné postavy české a slovenské histori, samostatné vyhledávání a zpracovávání informací. 

9.A,B 

Lišková 

září

Z pohádky do pohádky

Vytvořit vztah k literatuře, obohacovat slovní zásobu, rozvíjet jazykové dovednosti. 

 1.A

Duchtíková 

říjen

Madagaskar 

Učit se číst s porozuměním, pracovat ve skupinách, seznámit se s Afrikou. 

 2.A

Nováková 

 

Drak Mrak 

Seznámit děti s charakteristickými znaky podzimu, práce ve skupinách. 

 1.A

Duchtíková 

 

Abeceda 

Prohloubení a zopakování učiva o abecedě, využití v životě 

 2.B

Urbanová 

listopad 

Virová a bakteriální onemocnění 

Vytvořit soubor materiálů obsahujících určité informace. Žáci si sami vyberou ptáky, kteří jsou pro ně zajímaví, a dle pokynů učitelky zpracovávají informace, které pak prezentují před celou třídou a následně je umístí na nástěnku.  

6.A,B

Čermáková 

 

Ptáci (Aves) 

Vytvořit soubor materiálů obsahujícíh informace o ptácích, umět informace odprezentovat a písemně zpracovat.

7.A,B 

 Čermáková

leden 2019 

Po stopách yettiho 

Přiblížení zimní přírody a přírodních jevů, seznámení se životem ve vysokých horách a se životem horolezců, život za polárním kruhem, existuje sněžný muž?

2.A

 Nováková

 

 

 

 

 

 Tepelné jevy

Seznámení zábavnou formou s přeměnami skupenství pevného na kapalné a kapalného na pevné.

8.A 

Beranová 

 

Jednoduché stroje 

Žáci zjistí, že páka je základem mnoha nástrojů i součástí jednoduchých organismů. 

8.A 

 Beranová

 

Naše tělo 

Umět části těla, starat se o své tělo, o své zdraví, vědět základní principy stravování 

2.B 

Urbanová

 

 

Zima kolem nás 

Seznámit děti s hlavními znaky zimy, vlastnostmi sněhu, ledu a s proměnlivostí zimního počasí, se zimními sporty.

 1.A

Duchtíková 

 

Třída u puštíka 

Hra s lesními zvířátky, která motivuje žáky ke školní práci 

1.B 

Svobodová 

únor 

"Hele lidi" 

Přiblížit dětem hravou formou život nevidomých

4.A,B

Kubátová, Fikrová

 

Živá a neživá příroda 

Získat základní vědomosti o přírodě a přírodních dějích

4.A,B 

Kubátová, Fikrová 

 

Karnevalový den 

Seznámit žáky s tradicí karnevalů, masopustu, lidovými zvyky, spolupracovat ve dvojicích i ve skupině

2.A 

Nováková 

 

Karneval - tradice a zvyky

Seznámit žáky s charakteristikou období od Tří králů do Velikonoc, vyhledávat informace, vnímat odlišnost kultur jako součást kosmopolitní společnosti 

1.A 

Duchtíková 

 

Zdravá výživa, zdravé zoubky 

Zdravý životní styl, zdravé stravování, péče o lidské tělo 

1.A,B 

Duchtíková, Svobodová

březen 

Čas 

Rozdělení roku, roční období a jejich charakteristiky, práce ve skupině, multikulturní rozvoj

 2.B

 Urbanová

 

 

Národní obrození 

Samostatné vyhledávání informací a jejich zpracování a prezentace, významné postavy české a slovenské historie 

 8.A,B

Lišková 

duben 

 Čarodějnický den

 

Seznámení s lidovými zvyky a tradicemi

 1.A

Duchtíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

Ponorka - Nízkopravohé centrum primární prevence. Pro třídní kotektivy a třídní učitele zpracovává ve školním roce dvakrát  3hodinové interaktivní programy primární prevence.

 
 Termín  Třída  Program
 17.9. a 18.9. 2018 6.A,B Startujeme 
 22.10.   7.A,B  Ďáblíci a andílci

 23.10.

8.A,B  Můj život, můj svět 

 31.10.

9.A,B  Jsem online 

 19.11.

5.A,B Já a třída 

 25.2. 2019

5.A,B  Nechci, díky 

 26.2.

6.A,B  Vítejte ve virtuální realitě 

 28.2.

8.A,B  Láska je láska 

 18.6.

9.A,B  Končím a začínám 

 

   

 

   

Slepíši - Hele lidi, hele socha -  ????

Setkání žáků 4. ročníku s handicapovanými lidmi. Demonstrace i praktický nácvik některých činností a situací, které handicapované v jejich životě provázejí.

 

Dopravní výchova ve 3. a 4. ročníku ZŠ. Teoretická a praktická výuka pod vedením lektora, s podporou MÚ a Besip.

 1. pomoc do škol

Celokrajský projekt poskytuje žákům zakladní znalosti v poskytování 1. pomoci. Žáci 8. roč. absolvují 10 vyuč. hodin pod odborným vedením studentů a pedagogů zdravotnických škol, část výuky je pod vedením hasičů věnována IZS.

Projekt "Program prevence dětských úrazů" v rozsahu 3 hodin

 Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd a Den prevence:
- v tělocvičně
- šest pracovišť s tématikou prevence a první pomoci
- ukázky a nácviky první pomoci
- spolupráce se záchrannou službou, Městskou policií, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a Českým červeným křížem.

 
Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017Ostrůvek - ekologické centrum Velké Meziříčí.  Připravuje pro třídní kolektivy jednodenní programy s ekologickou tématikou.
 
 termín třída  program  dozor 
15.10. 2018 9.A Jak rostliny dobývají svět  Lišková 
16.10. 9.B Jak rostliny dobývají svět  Liška 
19.11. 2.B Podoby mléka Urbanová
20.11. 2.A Podoby mléka Nováková
4.12. 3.A S vůní Vánoc Mičková
6.12. 3.B S vůní Vánoc Rosová
11.12. 1.A Vlněné Vánoce Duchtíková
12.12. 1.B Vlněné Vánoce Svobodová
28.1. 2019 7.A,B Křížem krážem Vysočinou  Teplá, Švecová 
4.2. 4.A Cesta za papírem Kubátová
11.2. 4.B Cesta za papírem Fikrová
15.2. 5.B Než si ukrojíte krajíc chleba Chalupová
18.2. 8.A,B Přírodou Vysočiny  Beranová, Ubrová 
28.3. 1.A Probouzení přírody Duchtíková
29.3. 1.B Probouzení přírody Svobodová
23.4. 3.A,B Voda a život v ní Mičková, Rosová
24.4. 4.A,B Putování s Balinkou Kubátová, Fikrová
3.5. 2.A,B Země skřítků Nováková, Urbanová
6.5. 6.A,B  Voda a život v ní  Konečná, Kučerová 
17.6. 5.A,B Stromy Miškelová, Chalupová
       
       
       
     

 

  docx 131 kB  -   Projekt MŠMT Šablony I (celková výše 1 034 579 Kč)

 
Anketa

Kolik času denně průměrně trávíš na mobilu nebo počítači?

vůbec žádný

 
počet hlasů: 814

do 0,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 523

0,5 - 1 hodinu denně

 
počet hlasů: 402

1 - 1,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 365

1,5 - 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 397

více jak 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 790

celkem hlasovalo 3291 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru