Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017

Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017

 

 

 

 Termín  Název  Cíl Účastní se Organizuje
 září 2017

Učíme se s pohádkou 

 

 

Živočichové naší planety

Opakování lidových pohádek, vyprávění podle obrázkové osnovy, dramatizace, počítání s pohádkou, výtvarné práce spojené s pohádkami. 

 

 

Poznat živočichy různých podnebných pásem (encyklopedie, koláže, kresby, zpěv)

 

 1.A

 

 

5.B

Nováková 

 

 

Svobodová

říjen

 Sběr kaštanů 

 

 

Živočichové naší planety

Pomoc myslivcům zajistit potravu pro lesní zvířata na zimu 

 

 

Poznat živočichy různých podnebných pásem (encyklopedie, koláže, kresby, zpěv)

 

celá škola

 

 

5.B

 

 

Kubátová

Fikrová

Kudláček

 

Svobodová

 

 

         
     

 

 

         

Ponorka - Nízkopravohé centrum primární prevence. Pro třídní kotektivy a třídní učitele zpracovává ve školním roce dvakrát  3hodinové interaktivní programy primární prevence.

 
 Termín  Třída  Program
 2. 10. 2017  6.A,B  Startujeme !
 11. 12.    5.A,B  Já a třída

 15.12.

 9.A,B  Jsem online

 12. 12. 

 7.A,B   Ďáblíci a andílci

 14. 12.

 8.A,B   Můj život, můj svět

 14. 5. 2018

 5.A,B Nechci, díky !

 15.5.

 6.A,B Vítejte ve virtuální realitě

 16. 5.

 7.A,B Dvě strany mince

 17.5.

 8.A,B Láska je láska

 12.6.

 9.A,B Končím a začínám 

 

   

Slepíši - Hele lidi, hele socha -  9.11. 2017

Setkání žáků 4. ročníku s handicapovanými lidmi. Demonstrace i praktický nácvik některých činností a situací, které handicapované v jejich životě provází.

 

Dopravní výchova ve 3. a 4. ročníku ZŠ. Teoretická a praktická výuka pod vedením lektora, s podporou MÚ a Besip.

 1. pomoc do škol

Celokrajský projekt poskytuje žákům zakladní znalosti v poskytování 1. pomoci. Žáci 8. roč. absolvují 10 vyuč. hodin pod odborným vedením studentů a pedagogů zdravotnických škol, část výuky je pod vedením hasičů věnována IZS.

Projekt "Program prevence dětských úrazů" v rozsahu 3 hodin

 Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd a Den prevence:
- v tělocvičně
- šest pracovišť s tématikou prevence a první pomoci
- ukázky a nácviky první pomoci
- spolupráce se záchrannou službou, Městskou policií, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a Českým červeným křížem.

 
Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017Ostrůvek - ekologické centrum Velké Meziříčí.  Připravuje pro třídní kolektivy jednodenní programy s ekologickou tématikou.
 
 termín třída  program  dozor 
 16.10. 2017 5.B  Tajemství zahrady  Svobodová 
19.10.  5.A  Tajemství zahrady  Duchtíková 
 30.10. 7.A,B  Půda pro život  Beranová, Ubrová 
 4.12. a 8.12. 1.A,B  Vlněné Vánoce  Nováková,Urbanová 
 6.12. a 7.12. 3.A,B  S vůní Vánoc  Fikrová, Kubátová 
 19.12. a 20.12. 4.A,B  S vůní Vánoc  Chalupová, Miškelová 
 21.1 a 23.1. 2018  2.A,B Podoby mléka  Mičková, Rosová 
 8.2. a 9.2. 3.A,B  Podoby mléka  Fikrová, Kubátová 
 16.2. a 19.2. 9.A,B  Obchod bez odpadů  Čermáková, Kučerová 
 19.2. a 20.2. 8.A,B  Křížem krážem Vysočinou  Lišková, Liška 
 13.3. a14.3.  5.A,B Cesta za papírem  Duchtíková, Svobodová 
 16.3. a 20.3.  1.A,B Probouzení přírody  Nováková, Urbanová 
 4.5. 6.A,B  Jezírko plné života  Švecová, Teplá 
 18.5. 4.A,B  Nech brouka žít 

Chalupová, Miškelová 

 22.6. 2.A,B  Stromy 

Mičková, Rosová 

     

 

 

 
 

 

 

 

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 208

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 211

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 133

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 145

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 180

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 292

celkem hlasovalo 1169 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru