Čtenářská dílna 1.A

  • Mgr. Petra Duchtíková

Dne 7. června proběhla společná čtenářská dílna s dětmi z 2.B. Tentokrát téma bylo zaměřené na domácí mazlíčky- na pejsky. Děti se dozvěděly informace, jak se o pejska starat, co všechno potřebuje k životu a hlavně, jak ho vychovávat, aby svého pána poslouchal a byl nejlepším přítelem.... Děti vyhledávaly v textu, doplňovaly a na závěr si společně zazpívaly písničky Nakresli pejska od J. Vodňanského a Máme rádi zvířata od autorů J. Suchého a J. Šlitra. Prvňáčci s druháčky moc pěkně pracovali a zaslouženě dostali sladkou odměnu.