Zvířecí den

  • Mgr. Miroslava Nováková

Když jsem dětem oznámila, že si společně připravíme zvířecí den, ozvalo se hlasité HURÁÁÁ. Ve třídě se nám sešli zástupci savců, ptáků , plazů i vodních živočichů. Mohli jsme pozorovat na vlastní oči rozdíly ve stavbě jejich těla . Děti vyprávěly, čím zvířátko krmí a jak se o ně starají. Někteří měli připraveny fotografie těch mazlíčků, které mají doma, ale nebylo možno je přinést. Školáci pracovali ve  skupinách podle druhů zvířat a doplňovali informace do pracovního listu.  Podívali jsme se společně na zajímavé video o neobvyklých jedincích chovaných doma a ze získaných vědomostí luštili tajenku na tabuli. Zvířata nás provázela i na pracovním listu věnovanému opakování pravopisu. Ve výtvarné výchově jsme se pokusili je  namalovat. Na návštěvu za námi přišel husky Rico, který se s dětmi hned spřátelil a drbání v kožichu se mu moc líbilo.