Draví ptáci – výtvarka 3.A

  • Mgr. Ilona Lišková

Sova sedí sama v lese, ve dne spí a nepohne se. V noci houká: “Vstávej, sýčku!” Potom spolu při měsíčku slídí po lese. Když se měsíc za les schová, očima si svítí sova, jídlo shánět začíná. Pak se sýčkem místo spaní zasedají ke snídani. To je hostina!

Orli krouží pod oblouky, hledí na svět z vysoka, k obědu si chytí myšku, nebo rybku z potoka.

 Ve výtvarce jsme si zavzpomínali na přednášku o dravcích od společnosti Seiferos. Toto téma děti vskutku bavilo a výsledná práce se jim velmi zdařila.