NAŠI TŘEŤÁCI JSOU BORCI!

  • Mgr. Ilona Lišková

V úterý 4.června proběhla již tradiční sportovní Olympiáda 1.stupně Základních škol ve Velkém Meziříčí. 

Tentokrát jejím pořadatelem byla naše škola a soutěžilo se na hřišti ZŠ Školní V.M.

Na organizaci se podílely především paní učitelky Jana Kubátová a Renata Fikrová. 

V úvodu nás všechny přivítal pan ředitel Blažek a všichni ředitelé škol i pan starosta popřáli soutěžícím hodně sportovních úspěchů. 

Následovalo taneční vystoupení našich žáků 4.A i 4.B a hra na lesní roh. 

A poté vybraní žáci z 1. až 5.ročníků v desetičlenných týmech začali soutěžit nejenom za svůj ročník ale také za svoji školu.

Na 10 stanovištích s názvy: Opičí dráha, Tučňák, Žabka, Slon, Papoušek, Klokan, Žirafa, Housenka, Had a Krab s různými sportovními disciplínami, které byly zaměřené například na rychlost, obratnost, hbitost, … se soutěžící snažili o co nejlepší výsledky.

Jejich ostatní spolužáci, jim fandili, popřípadě si užili skákání na trampolínách a další možné aktivity pro nesoutěžící.

Naši třeťáci jsou borci! Získali zlato.

Celkově se naše škola umístila na 2.místě ze čtyř škol (ZŠ: Sokolovská, Oslavická , Školní  Velké Meziříčí a ZŠ Lhotky).

Avšak při této akci nešlo pouze o vítězství a medaile, ale hlavně o spolupráci mezi zmíněnými školami a pro všechny žáky o příjemně strávené zábavné sportovní dopoledne.

Na závěr po vyhlášení vítězů si žáci v našem atriu nadšeně zatancovali.