4.A HODINA VV - Kytička pro maminku

  • Mgr. Jana Kubátová

Děti pro své maminky kreslily a zdobily, připravily pro ně přáníčka, která zároveň vypadala jako kytička tulipánů.