4.A HODINA VV - Líbí se mi na tobě, že ...

  • Mgr. Jana Kubátová

V třídnické hodině jsme debatovali o vzájemných vztazích ve třídě. Děti přemýšlely nad tím, co se jim na spolužácích líbí a psaly jim vzkazy.