4.A HODINA VV - Motýlci

  • Mgr. Jana Kubátová

Všeobecně známí jsou poslové jara z ptačí říše, symbolické jsou i první jarní květiny. My jsme si letos za posla jara vybrali motýly, které jsme pestrobarevně nazdobili.