4.A SPANÍ VE ŠKOLE - červen

  • Mgr. Jana Kubátová

Letošní letní noc ve škole nám zpestřili kamarádi z 9. ročníků, kteří nám připravili stezku odvahy.