Spaní 06

  • Ing. Renata Fikrová

Letní spaní ve škole bylo velmi povedené. Děti zažily opékání špekáčků, venkovní hry, noční stezku odvahy, kterou si pro ně připravili spolužáci z devítky.