5.A - závěr výletu

  • Mgr. Dagmar Kameníková

Třetí den jsme vytvořili prezentaci našeho bádání, pochutnali si na dobrém obědě a rozjeli se do svých domovů.