Pokračování výletu 5.A

  • Mgr. Dagmar Kameníková

Druhý den jsme se vydali na celé dopoledne do Balinského údolí. Dětem se nejvíce líbilo brouzdání v řece Balince. Odpoledne jsme opět bádali v okolí hlavní budovy. A večer jsme opekli špekáčky a zazpívali u ohně.