Výlet 5. B - den první

  • Mgr. Jaromíra Dohnalová

Ve středu jeli žáci z 5.B na 3-denní výlet do ekocentra Chaloupky Baliny. Byl zde pro ně připraven badatelský program. Věnovali se různým biotopům, a to z pohledu přírodovědce, ekologa, ale i lesníka nebo zahrádkáře. Děti nejenom bádaly, ale hlavně si užívaly pobytu v přírodě a hrály různé hry. Otužilci si smočili nohy v říčce Balinka a večer jsme společně opekli špekáčky. Byl to prima 1. den.