Informace o provozu školy od 30. 11. 2020

20/11/2020

Vážení rodiče,

Od pondělí 30. 11. 2020 se vrací další část žáků do školy a to takto:

1. stupeň ZŠ: prezenční výuka ve škole pro všechny ročníky trvale
2. stupeň ZŠ: prezenční výuka ve škole pro 9. ročníky trvale
                         prezenční výuka ve škole     6. A, 7. A, 8. A
                         distanční výuka doma           6. B, 7. B, 8. B

V dalším týdnu od 7. 12 do 11. 12. pak:
                         prezenční výuka ve škole    6. B, 7. B, 8. B
                         distanční výuka doma          6. A, 7. A, 8. A
U 6., 7. a 8. ročníku se bude prezenční a distanční výuka vždy po týdnu pravidelně střídat. Pokud bude takto výuka pokračovat i po vánočních prázdninách, bude mít od 4. 1. 2021 prezenční výuku ve škole 6. B, 7. B, 8. B a distanční výuku doma 6. A, 7. A, 8. A.

Výuka bude probíhat dle standardního rozvrhu. Škola provede organizační úpravy tak, aby se výuka konala v homogenních skupinách, které budou tvořit pouze žáci jedné třídy.

Dále platí že:

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. 

Školní družina bude v provozu od 6:00 - 8:00 hodin a od 11:30  do 16:00 hodin. Děti jednoho ročníku budou chodit společně do jednoho oddělení školní družiny.

Školní jídelna bude v provozu. Všichni žáci, kteří do školní jídelny chodí, mají oběd automaticky přihlášený. Pokud oběd nechtějí, musí si jej odhlásit na e-mailu jídelna@3zsvm.cz do pátku 27. 11. 2020.

Autobusová doprava MHD ke škole a od školy bude od tohoto dne jezdit standardním způsobem.

Mgr. Petr Blažek, ředitel školy  

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 472

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 367

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 287

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 314

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 371

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 559

celkem hlasovalo 2370 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru