Prevence - PONORKA

5/10/2022

 

Naše škola získala na realizaci projektu Prevence sociálně patologických jevů žáků 5. - 9. Tříd v rámci Grantového programu Zdravé město Velké Meziříčí částku 9 000,- Kč. Projekt realizuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Centrum prevence PONORKA.

Pro každou třídu se jedná o 2 pracovní bloky, každý v délce 3 vyučovacích hodin + setkání lektorů s třídním učitelem. Všechny programy jsou realizovány interaktivní formou s využitím metod zážitkové pedagogiky. Nejde tedy o strohé předávání informací, ale o zapojení účastníků programu tak, aby si vytvořili k tématu vlastní názor, aby byla posílena jejich sebedůvěra, komunikační dovednosti, sebepoznání, tolerance a přijetí odpovědnosti za své chování. Jedná se tedy o komplex primární prevence sociálně nežádoucích jevů určených žákům 5. - 9. tříd. Postupně se realizují tato témata (dva bloky za jeden školní rok):

- příprava žáků na přechod z 1. stupně ZŠ na 2. stupeň (adaptační pobyt)
- rizika virtuálního světa
- upevnění odmítavého postoje k návykovým látkám
- vztahy mezi děvčaty a chlapci
- porozumění sobě a tolerance k druhým
- prevence užívání návykových látek
- partnerské a sexuální vztahy
- přechod na střední školu  

Datum

Třída

Program

16.9. 

6. A, B

Adaptační kurz - STARTUJEME

7.12.

7. A, B

Třída a její svět

8.12.

8. A, B

Můj život, můj svět

9.12. 

9. A, B 

Karta na sebe 

2.5.

6. A, B

Online svět a já

3.5.

7. A, B

Dvě strany jedné mince

4.5.

8. A, B

Láska je láska

29.5.

9. A, B

Já a moje finance

 Prevence - PONORKA

Fotografie z programu "Adaptační kurz - STARTUJEME". Program proběhl 16. září 2022 ve třídách 6. A a 6. B. Jednalo se o adaptační pobyt vedený lektorkami ze žďárského Centra prevence Oblastní charity.

Během 6 vyučovacích hodin žáci hráli hry na upevnění vztahů ve skupině, získávali o sobě informace, o kterých do té doby neměli tušení a nakonec vyráběli záchranný padák pro vajíčko. Tato činnost je zaujala nejvíc i když výsledek úmorné práce nebyl vždycky korunován úspěchem.

Prevence - PONORKAPrevence - PONORKAPrevence - PONORKAPrevence - PONORKAPrevence - PONORKAPrevence - PONORKAPrevence - PONORKAPrevence - PONORKAPrevence - PONORKAPrevence - PONORKA

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1303

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 587

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 498

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 589

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 609

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 952

celkem hlasovalo 4538 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru