Sport ve škole

   Výuka tělesné výchovySport ve škole


Předmět tělesná výchova má na naší škole dobré prostorové a materiální zabezpečení. Žáci mohou cvičit v krásné a velké tělocvičně, která se dá pomocí mobilní stěny upravit během několika vteřin na dvě tělocvičny. Dále žáci využívají školní hřiště, které patří mezi největší na okrese vůbec. Fotbalové hřiště s umělou trávou, 400 m tartanová dráha, dvě doskočiště na skok daleký, sektor pro skok vysoký, další dvě hřiště na míčové hry.

V hodinách TV se zaměřujeme na celkový rozvoj tělesné a fyzické zdatnosti žáků. Také se soustředíme na rozvoj spolupráce mez nimi a vytváření přívětivé atmosféry v kolektivu. Žáci plní atletické disciplíny, seznamují se s kolektivními hrami, jako jsou vybíjená, kopaná, basketbal a florbal. Nesmíme zapomenout také na důležitou součást TV a tou je gymnastika, kde žáci rozvíjejí svoji obratnost a pohyblivost. K tomu nám také napomáhají 3 hodiny TV  6. - 8. ročníku. V ostatních ročnících jsou hodiny dvě.

V rámci hodin TV žáci také absolvují na 1. stupni plavecký výcvik a na 2. stupni v 7. ročníku povinný lyžařský nebo snowboardový výcvikový kurz.

Během celého školního roku se nejlepší žáci zúčastňují velkého množství sportovních soutěží, ve kterých máme dlouhodobě úspěchy.

Žáci mohou sportovat i mimo rámec povinné TV, protože naše škola jim nabízí kroužky florbalu, miniházené, gymnastiky a sportovní hry při školní družině. Jsme rádi, že těchto kroužků je v hojném počtu využíváno. Dlouhodobě je největší zájem o florbal.

Škola je členem AŠSK, která nám přináší různé výhody ( ve spolupráci s VZP příspěvek pro rodiče na kroužek v hodnotě 500,- Kč, finanční dotace na sportovní činnost, vybavení v rámci čerpání peněz z krajského VŠK, atd.).

 

 

Anketa

Kolik času denně průměrně trávíš na mobilu nebo počítači?

vůbec žádný

 
počet hlasů: 846

do 0,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 545

0,5 - 1 hodinu denně

 
počet hlasů: 419

1 - 1,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 387

1,5 - 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 423

více jak 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 844

celkem hlasovalo 3464 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru