Kutilové

1/3/2021

 

                          Škola, to je hra, při které se děti učí psát, číst a počítat. A nejen to.  Být kamarád, vycházet spolu, pomáhat si, společně tvořit a mít radost z výsledku. Tvoření si užíváme v hodinách výtvarné a pracovní výchovy a v projektových dnech. Pracujeme s papírem, plastelínou, přírodninami, pečeme cukroví.

 

                           V letošním školním roce jsme také využili příležitosti pracovat se dřevem a zapojili jsme se do aktivity Kutilové, která nám byla nabídnuta v rámci projektu "MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí", reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009959, který realizuje MOST Vysočiny, o.p.s.Cílem bylo vytvořit výrobek z opracovaných hranolů, krychlí a koleček.

 

                            Nejdříve proběhla porada. Děti usilovně přemýšlely, skládaly a rovnaly dřevěná tělesa a sdělovaly své návrhy. Nakonec jsme se však shodli na tom, že vytvoříme něco, co je nám blízké a vznikl dějový výjev s názvem Přijíždí k nám Večerníček. Děti práce velmi bavila a my dospělí jsme jen dohlíželi na bezpečnost. Pravda, trošku pomoci jsme museli, ale opravdu jen trošku. Věřím, že děti s chutí budou tuto dovednost rozvíjet dál podle svých možností. Odměnou motivací k tomu jim byla nejenom radost z krásného díla, ale i poznání, že člověk svou pílí a soudržností dokáže vše.

 

Jsme moc rádi, že jsme si mohli výuku zpestřit prací s voňavým dřevem a tímto děkujeme MAS MOST Vysočiny za zprostředkování a za materiál.

 

 

KutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilovéKutilové 

                      

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 628

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 391

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 338

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 372

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 409

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 666

celkem hlasovalo 2804 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru