Měsíční plán

 Měsíční plán

 

Termín

 Úkol

 Provedou

 Kontrola

čtvrtek 3.1.

Nástup do školy po vánočních prázdninách.

 

 

Do čtvrtka 17.1.

Napsat čtvrtletní práce z Ma, Čj, Aj, ... 

Vyučující

 ŘŠ

Do pátku 18.1.

Uzavření známek. Uzavření absence.

Odevzdat sekretářce se seznamem žáků peníze za kroužky za leden - květen 2019 (100,- Kč/měsíc/žák = 500,- Kč)

Vyučující

Vedoucí kroužků

 ŘŠ

 

ŘŠ

Úterý 22.1.

Pedagogická a klasifikační porada od 14:00 hodin. Odpadá odpolední výuka, zapsat do ŽK.
Zapsání známek, absence a výchovných opatření (pochvaly i napomenutí, …) do programu Edookit.
Další harmonogram pro kontrolu a tisk výpisu z vysvědčení vyvěsí Josef Vošmera ve sborovně.

Vyučující

 

 

 

TU, vyučující

 ŘŠ

Pondělí 28.1.

Ostrůvek - Křížem krážem Vysočinou - 7. A, 9:00

Ostrůvek - Křížem krážem Vysočinou - 7. B, 11:30

Teplá

Švecová

 

Čtvrtek 31.1.

Vystoupení artistů, 1. stupeň, 45,- Kč, od 8:00 hodin, naše Tv.

TU

 

Čtvrtek 31.1.

Rozdávání vysvědčení
1. stupeň - TU poslední vyučovací hodinu dané třídy ve své třídě.
2. stupeň - TU 5. vyučovací hodinu ve své třídě, dále výuka dle rozvrhu

 TU

 ZŘ

Pátek 1.2.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY 

Žáci a vyučující

 

 Průběžně

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí finančních možností školy

 

ŘŠ 

11. 2. -15. 2.

LVK pro 7. AB

 

 

4. 3. - 8. 3.

Jarní prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa

Kolik času denně průměrně trávíš na mobilu nebo počítači?

vůbec žádný

 
počet hlasů: 524

do 0,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 380

0,5 - 1 hodinu denně

 
počet hlasů: 349

1 - 1,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 328

1,5 - 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 359

více jak 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 644

celkem hlasovalo 2584 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru