Měsíční plán

 Měsíční plán

 Termín

 Úkol

 Provedou

 Kontrola

Průběžně

Exkurze a výlety dle rozpisu

- Připojištění žáků na akcích - NENÍ POTŘEBA!!!

- Lékárnička (u sekretářky)

Poučení o bezpečnosti a zapsání do TK

příslušní
vyučující

ZŘ 

Do 31. 5.

Ukončení činnosti kroužků (případné náhrady v červnu)

vyučující kroužků

ŽŘ 

Úterý 4.6.

Focení 9. AB, 10:00 - 13:30

Liška, Lišková

Středa 5. 6.

Focení nahlášených tříd a vyučujících

Atletický čtyřboj, starší Ch+D, naše hřiště  

 

Liška, Švecová

 ZŘ

Čtvrtek 6. 6.

Vyhlášení sběru starého papíru, 9:40, atrium

Beranová, Kudláček

ŘŠ

Pátek 7. 6.

Florbal, turnaj 1. stupně, naše Tv

Liška

Úterý 11.6.

Ovocentrum - zábavná akce pro čtyři nejlepší třídy ve sběru papíru (ochutnávka ovoce a mléčných výrobků)

?????

ŘŠ

Středa 12. 6.

Jarmark 4. A před Českou spořitelnou v rámci projektu Abeceda peněz, 13:30 - 17:00

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s TU, od 15:00 hodin

Divadlo Jihlava, 9. AB, Šakalí léta

Kubátová

Kamenská, Chalupová

Liška, Lišková

ŘŠ

Pondělí 17. 6.

5. AB, Ostrůvek, Stromy

Miškelová, Chalupová

Úterý 18. 6.

OLYMPIÁDA 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL (organizuje ZŠ Sokolovská). Část dětí závodí a ostatní fandí. Dohled TU. Výuka není.
Školská rada, od 15:00 hodin

TU

Beranová Kubátová Blažek

Pátek 14. 6.

Napsat čtvrtletní práce z Ma, Čj, Aj, .

 vyučující

Středa 19. 6.

Zapsání známek, absence a výchovných opatření (pochvaly i napomenutí, …) do programu Edookit.
Další harmonogram pro kontrolu a tisk výpisu z vysvědčení vyvěsí Josef Vošmera ve sborovně.

 vyučující

Čtvrtek 20. 6.

Pedagogická rada 14:00 - 15:30 hodin

- Hodnocení chování a prospěchu za IV. čtvrtletí roku 2018/2019

- Organizace konce školního roku 
- výuka do 6. hodiny

Uzavření zameškaných hodin k tomuto dni 
Ponorka 9. AB

 Vyučující

Liška Lišková

ŘŠ 

Pátek 21. 6.  

Náhradní termín olympiády 2. stupně

Zájezd zaměstnanců do divadla v Českém Krumlově (informace na provozní nástěnce)

2. stupeň

zaměstnanci

ŘŠ

Pondělí 24. 6.

Běžná výuka, 1. - 6. hodina 

Vyučující

ZŘ 

Úterý 25. 6.

Třídy - Vybírání učebnic, úklid tříd, šaten, odborných učeben, skříní ve třídách.

Třídní učitelé aktivity ve svých třídách - vlastní program.

Výuka končí podle rozpisu ZŘ. ŠJ do 13:00 hodin  

 TU

Středa 26. 6.

Třídy - Vybírání učebnic, úklid tříd, šaten, odborných učeben, skříní ve třídách.

Třídní učitelé aktivity ve svých třídách - vlastní program.

Květiny odnést domů ze tříd nebo dát ve středu do vestibulu školy. Květiny z chodeb do vestibulu 8. A + Beranová.

Výuka končí podle rozpisu ZŘ. ŠJ do 13:00 hodin.

 TU

Ubrová

Vošmera

 

ŘŠ

Čtvrtek 27. 6.

Pochodové cvičení pro 1. - 8. ročník, příprava tras pro 1. a 2. stupeň - Švecová, Liška

Cyklovýlet pro 25 žáků

9. ročník nácvik rozloučení.

Rozloučení s žáky 9. ročníku, JC VM od 16:00 hod. Žáci 9. AB mají 29. 6. a ředitelské volno - zapsat do ŽK. ŠJ do 13:00 hodin  

TU  

Blažek, Boučková

Liška Lišková

 ZŘ

Pátek 28. 6.

Vysvědčení, porada v 9,00 hodin ve sborovně.

Lavice a židle ze tříd:

1. st. na   koberec

2. st. na chodbu (maximálně dvě řady lavic na sebe!) Odborné   učebny - Př - 6. A, Fy - 8. A, PC2 - 8. A, Nj - 7. B, Aj - 6. B, Vv - 7. A, Hv - 8. B, Knih - 7. B, PC1 - 5. B, Kuchyňka - 5. A) - lze vystěhovat i d středu

vyučující

daní učitelé

ŘŠ

 

 

 

 

 

Anketa

Kolik času denně průměrně trávíš na mobilu nebo počítači?

vůbec žádný

 
počet hlasů: 814

do 0,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 523

0,5 - 1 hodinu denně

 
počet hlasů: 402

1 - 1,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 365

1,5 - 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 397

více jak 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 790

celkem hlasovalo 3291 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru