Měsíční plán

 Měsíční plán

 

 ZÁŘÍ 2018

 Úkol

 Provedou

 Kontrola

Do pátku 31. 8.

Vyplnit rozvrhy tříd a další informace na www stránkách školy

Vyučující

ŘŠ 

Pondělí 3. 9.

8:00 - slavnostní zahájení školního roku

9:00 - provozní porada

 Vyučující

 ŘŠ

Úterý 4. 9.

1. r. -            2 hodiny

2. r. -            3 hodiny

3. r. - 5. r.     4 hodiny, TU ve svých třídách

6. r. -  9. r. - 6 hodin, TU 2 hodiny ve třídách - třídní dokumentace, seznamy, vydávání učebnic, poučení žáků BOZP a PO, 3. - 6. hodiny výuka dle rozvrhu.
TU - Seznámit žáky s Řádem školy, První pomocí, Ochranou osob za mimořádných situací, Ukládání cenných věcí - vložit podepsané TU do TK, vyplnit třídní knihy a ostatní dokumentaci.

Zkontrolovat nebo obnovit řády odborných učeben, případně nechat podepsat ŘŠ.

TU, vyučující

 

Brabcová - knihy

 

 

 

 

 

 

Správci učeben

 ŘŠ

Středa 5. 9.

1. r. - výuka 3 hodiny, ostatní třídy dle rozvrhu včetně volitelných předmětů.

TU, vyučující

 ZŘ

Do pátku 7. 9.

Odevzdat časové plány ZŘ ke kontrole a založení.

Odevzdat doplněné a proškrtané katalogové listy ZŘ k archivaci.

Nabídnout žákům písemně kroužky a zájmové aktivity.

Odevzdat vyplněné tabulky tříd a odborných učeben s rozvrhy.

Nepovinný předmět - Náboženství od října 2018 (TU nabídnou náboženství žákům 1. - 9. ročníků písemně, dle informací ZŘ)

Vyučujíc

 

 

TU

Od  pondělí 10. 9.

Zahájit výuku integrovaných žáků

Daní vyučující

ŘŠ

Středa 12. 9.

Zahájení plavání žáků 2. ročníku, Laguna Třebíč

Urbanová Nováková

ZŘ 

Pátek 14. 9.

Zahájení plavání žáků 4. ročníku, Laguna Třebíč

Kubátová Fikrová

ZŘ 

Do pátku 15. 9.

Aktualizovat seznam žáků s SPU

 

Určit, které kroužky budou ve školním roce 2018/2019 a kdo je povede. Za kroužek se vybírá 100,- Kč/měsíc. Vybírá se za říjen - prosinec 300,- Kč.

Kubátová

Beranová

 

Vedoucí kroužků

ŘŠ

Po 17. 9 - Út 18.9

Adaptační pobyt 6. AB, Zahradiště

Kučerová Konečná Kameníková

 ZŘ

Do pátku 21. 9.

Vybrat peníze za pracovní sešity a pitný režim (50 Kč)

TU

 ŘŠ

Do čtvrtka 27. 9.

Zpracovat IVP pro IŽ s doučováním - daní učitelé.

 

Odevzdat žádosti u uvolnění z Tv řediteli školy.

Kubátová

Beranová

 

Učitelé Tv

 

Do pátku 21. 9.

Kontrola třídních knih (podpisy, razítka, poučení o bezpečnosti, seznámení se školním řádem, omluvené absence). Třídní výkazy. Záznamy o volitelných předmětech (Inf, TA). Kontrolu provede ZŘ. Zkontrolovat seznamy tříd (rozdá sekretářka).

 

 

 

TU

Pátek 28. 8.

Státní svátek 

 

 

Anketa

Kolik času denně průměrně trávíš na mobilu nebo počítači?

vůbec žádný

 
počet hlasů: 400

do 0,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 249

0,5 - 1 hodinu denně

 
počet hlasů: 238

1 - 1,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 216

1,5 - 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 231

více jak 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 459

celkem hlasovalo 1793 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru