Měsíční plán

Měsíční plánPŘEHLED ÚKOLŮ A AKCÍ NA ČERVEN 2017

 Termín  Úkol  Provedou  Kontrola
Středa 31. 5. Stavíme z MERKURU - krajské finále, Třebíč, čtyři žáci 9. AB Beranová  ZŘ
Průběžně

Exkurze a výlety dle rozpisu

- Připojištění žáků na akcích - NENÍ POTŘEBA!!!

- Lékárnička (u sekretářky)

Poučení o bezpečnosti a zapsání do TK
příslušní
vyučující
ZŘ 
Do 31. 5. Ukončení činnosti kroužků (případné náhrady v červnu) vyučující kroužků ŽŘ 
Pátek 2. 6. Posezení zaměstnanců školy, od 18:00 hodin  

 

Úterý 6. 6. Atletický čtyřboj, kategorie IV., VM naše hřiště  Liška ZŘ 
Čtvrtek 8. 6. Atletický čtyřboj, kategorie III., ŽnS Švecová ZŘ 
Čtvrtek 8. 6.

DEN S EKOLOGIÍ - PROJEKTOVÝ DEN

- 6. AB SEV Baliny (80,- Kč + 16,- Kč BUS)

- 7. AB Mostiště - úpravna vody

- 8. AB ČOV VM

- 9. AB skládka TKO, Sběrný dvůr VM

Tlustá, TU ŘŠ 
Pátek 9. 6. Focení nahlášených tříd a vyučujících     
Pondělí 12. 6.  SEV Baliny, 1. AB Rosová, Vaňková 
Úterý 13. 6. Ponorka 9. AB, preventivní program, 4. - 6. hodina Ščerbová, Najmanová  ZŘ 
Čtvrtek 15. 6. Školská rada, 15:00 hodin - ředitelna

Blažek, Brabcová

Miškelová
 
Středa 21. 6. Napsat čtvrtletní práce z Ma, Čj, Aj, ... vyučující
Čtvrtek 22. 6.

Pedagogická rada 14:00 - 15:30 hodin

- Hodnocení chování a prospěchu za IV. čtvrtletí roku 2016/2017

- Organizace konce školního roku, výuka do 6. hodiny

 vyučující ŘŠ 
Čtvrtek 22. 6.

Uzavření klasifikace a hodnocení chování, zadání známek do třídních výkazů

Uzavření zameškaných hodin k tomuto dni 
vyučující  
Pátek 23. 6.  

Zapsat známky do PC, tisky vysvědčení dle pokynů

OLYMPIÁDA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Vošmera, vyučující 

Liška, Švecová

ŘŠ
Pondělí 26. 6. Běžná výuka, mimo 0. hodiny   vyučující ZŘ 
Úterý 27. 6.

Třídy - Vybírání učebnic, úklid tříd, šaten, odborných učeben, skříní ve třídách.

Třídní učitelé aktivity ve svých třídách - vlastní program.

Výuka končí podle rozpisu ZŘ. 

 TU
Středa 28. 6.

Třídy - Vybírání učebnic, úklid tříd, šaten, odborných učeben, skříní ve třídách.

Třídní učitelé aktivity ve svých třídách - vlastní program.

Květiny odnést domů ze tříd nebo dát ve středu do vestibulu školy. Květiny z chodeb do vestibulu 6. A + Beranová.

Výuka končí podle rozpisu ZŘ.

   
Čtvrtek 29. 6.

Pochodové cvičení pro 1. - 8. ročník, příprava Švecová, Liška

9. ročník nácvik rozloučení.

Rozloučení s žáky 9. ročníku, JC VM od 16:00 hod.

TU 

TU + Ubrová

 

 
Pátek 30. 6.

Vysvědčení, porada v 9,00 hodin ve sborovně.

Lavice a židle ze tříd:

1. st. na   koberec

2. st. na chodbu

Odborné   učebny - Př - 8. A, Fy - 7. A, PC2 - 7.A, Aj - 8. B, Nj - 6. B, Vv - 8. A+B, Hv - 6. B, Knih - 7. B, PC1 - 5. B, Kuchyňka - 5. A

vyučující

daní učitelé

 ŘŠ

 

PŘEHLED ÚKOLŮ A AKCÍ NA KVĚTEN 2017

 Termín  Úkol  Provedou  Kontrola
 Průběžně  Exkurze a výletydle plánu ve sborovně

- Připojištění žáků není nutné

- Lékárnička (u sekretářky)

- Poučení o bezpečnosti a zapsání do TK

Příslušní
vyučující
ZŘ 
Pondělí 1. 5. Státní svátek    
Středa 3. 5. Návštěva městské knihovny, 6. B  Ubrová ZŘ 
Čtvrtek 4. 5. Divadelní představení, Don Quijote, naše Tv, 6. - 9. ročník, od 10:00 hodin, 40,- Kč vyučující + TU

ZŘ 

Pátek 5. 5.

Muzikál Evita, JC VM, 7.-9. ročník, 9:30 hodin, 50,- Kč

Návštěva městské knihovny, 6. A

vyučující+TU

 

Ubrová

ZŘ 
Pondělí 8. 5. Státní svátek    
Čtvrtek 11. 5. Školení OSPOD, MÚ, 14:00 

Najmanová, Blažek, Kubátová, Beranová 

ŘŠ
Pátek 12. 5. Velkomeziříčská tragédie, Zámek- muzeum VM, 9. A, 8:00 - 11:00 hodin, 20,- Kč Najmanová 
Pondělí 15.5.

Prevence dětských úrazů, 3. AB, 8:00 - 11:00, Tv

Chalupová

Miškelová

ZŘ 
Pondělí 22. 5.

Vyhlášení výsledků sběru starého papíru a předání cen - atrium školy, velká přestávka

Beranová

Kudláček

Blažek

ŘŠ
Středa 17. 5.

Turnaj v MINIHÁZENÉ, hala Sokol VM, žáci 4. a 5. roč.

Pythagoriáda, okresní kolo, ŽnS, žáci z 5. a 8. ročníku

Blažek

Mullerová

 

Čtvrtek 18.5.

Dravci, louka před školou, celá škola, 10:15 hodin, 50,- Kč

Pohár rozhlasu - aletika, 6. a 7. ročník, chlapci a dívky, ŽnS

Vybíjená, krajské kolo, BnP, děvčata 5. ročník

Dopravní soutěž, okresní kolo, ŽnS, mladší i starší družstvo

vyučující

 

Švecová

 

Urbanová

 

Kubátová

 

 

ZŘ 

 

Pátek 19. 5.

Velkomeziříčská tragédie, Zámek- muzeum VM, 9. B, 8:00 - 11:00 hodin, 20,- Kč

Turnaj v MINIHÁZENÉ, hala Sokol VM, žáci 2. a 3. roč.

Najmanová

 

Kovtunová

Kudláčková

ZŘ 
Úterý 23. 5. Pohár rozhlasu - aletika, 8. a 9. ročník, chlapci a dívky, naše hřiště Liška ZŘ 
       
červen - bude upřesněno Focení nahlášených tříd a učitelů    
Pátek 2. 6. Setkání zaměstnanců, od 18:00 hodin      
Čtvrtek 22. 6.  Pedagogická rada, od 14:00 hodin      

 

PŘEHLED ÚKOLŮ A AKCÍ NA DUBEN 2017

 Termín  Úkol  Provedou  Kontrola
Pondělí 3. 4.

První pomoc do škol 8. A, 1. - 3. hodina

První pomoc do škol 8. B, 4. - 6. hodina

vyučující

vyučující

ZŘ 
Úterý 4. 4. ORANŽOVÝ DEN    celá škola  
Středa 5. 4.

Vybíjená MIX, 5. AB, ŽnS

MINIŠKOLIČKA, 15:00 - 16:00 hodin, v 5. AB

Rosová

Urbanová, Nováková

Fikrová, Kubátová

ŘŠ

Pátek 7. 4. Ponorka 7. AB, preventivní program, 3. - 5. hodina  Liška, Lišková

ZŘ 

Středa 12. 4.

Přijímací zkoušky na SŠ, 1. kolo

Florbal 1. stupeň, turnaj v Měříně

Vybíjená, 5. AB dívky, ŽnS

žáci 9. ročníku

Liška

Urbanová

ŘŠ
13.4.-14.4.  Velikonoční prázdniny    
Úterý 18. 4.

Dentální hygiena 1. - 5. hodina (postupně 1. A, 2.A, 3. A, 4. B, 4. A), děti si vezmou zubní kartáček 

Návštěva v Městské knihovně, 4. A, 1. - 3. hodina

Přijímací zkoušky na VG, 1. kolo

 TU

 

 

Duchtíková

 

zájemci

 ŘŠ
Středa 19. 4. Dentální hygiena1. - 5. hodina (postupně 1. B, 2.B, 3. B, 5. A, 5. B), děti si vezmou zubní kartáček 

Přijímací zkoušky na SŠ, 2. kolo

Divadelní představení, Tastyjátr, Medové království, JC, 6. - 9. ročník, 30,- Kč, začátek 8:15 hodin, sraz 8:00 na náměstí.

Minifotbal, okres, chlapci, 2. stupeň, BnP

TU 

 

 

TU

 

 

Liška

ŘŠ
Čtvrtek 20. 4.

Pedagogická rada 14:00 hodin, sborovna

Třídní schůzky, 15:15 hodin, třídy

Výuka končí 6. hodinu

Přijímací zkoušky na VG, 1. kolo

Orientační běh, 2. stupeň, VM

Vyučující

 

 

zájemci

Švecová

ŘŠ 
Pátek 21. 4.

MC Donald CUP, 1. stupeň, okrsek, VM

Zápis do 1. tříd, 14:00 - 18:00 hodin

 

Ponorka 8. AB, preventivní program, 1. - 3. hodina 

Liška

Urbanová, Nováková, vyučující 1. stupně

 

Tlustá, Kučerová

 ŘŠ
Sobota 22. 4. Muzikál KLEOPATRA, Praha, odjezd 12:00 hodin z VM zájemci z řad zaměstnanců  
24. 4. -28. 4. Vařte si sami (ŠJ vaří dle přání žáků) ŠJ  
Úterý 25. 4. Návštěva v Městské knihovně, 7. B, 1. - 2. hodina Lišková ŘŠ
Středa 26. 4.

Pohodáři - beseda o Papua-Nova Guina, 6. - 9. ročník, 60,- Kč, JC, začátek 11:15, po akci mají žáci rozchod na náměstí, všichni žáci mají odhlášený oběd

Sběr starého papíru, 1. stupeň

vyučující

 

 

 

 

Beranová, Kudláček + žáci 9. r.

 ŘŠ
Čtvrtek 27. 4.

Sběr starého papíru, 2. stupeň

 

Návštěva v Městské knihovně, 7. A, 5. - 6. hodina

Beranová, Kudláček + žáci 9. r.

 

Lišková

ŘŠ
Pátek 28. 4.

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů konaná na dopravním hřišti.

(vybraní žáci z 5., 7. a 9. ročníků)

 

 Kubátová

 
Průběžně Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy.    
       

PŘEHLED ÚKOLŮ A AKCÍ NA BŘEZEN 2017

 Termín  Úkol  Provedou  Kontrola
Středa 1. 3.

Recitační soutěž 1. stupně, od 14:00 hodin, Hv

Setkání s ředitelem, žáci 5. - 9., 10:00 hodin, knihovna  

Miškelová

Blažek

 

Čtvrtek 2. 3. Basketbal - dívky a chlapci 8. a 9. ročník, okresní kolo, ch- naše Tv, d - Tv U Kostela 

Liška

Švecová 

 ZŘ
Úterý 7. 3. Lyžařské a snowboardové závody, výběr žáků 2. stupně, Fajtův kopec Liška

Švecová 

 ZŘ
Středa 8. 3. Recitační soutěž okrsek, od 8:30 hodin, JC VM

 

 

Čtvrtek 9. 3. Lyžařské a snowboardové závody, výběr žáků 1. stupně, Fajtův kopec

Urbanová

Rosová

 ZŘ

Středa 15. 3.

Sportovní MINIŠKOLIČKA pro budoucí prvňáčky, 15:00 - 16.00 hodin, naše tělocvična

Všeználek, 5. AB, 2 družstva po 4 žácích, JC VM

Urbanová

Nováková

Mullerová

ŘŠ 

 

Čtvrtek 16. 3. 

První pomoc do škol pro 8. AB, 8:00- 11:00 hodin

Basketbal - dívky a chlapci 7. a 6. ročník, okrskové kolo, Tv U Kostela  

vyučující

Liška

Švecová

ZŘ 
Pátek 17. 3. Miniházená, žáci 2. - 5. ročníku, hala Sokol VM  Blažek  
Středa 22. 3.  Ponorka 5.AB, preventivní program, 3. - 5. hodina 

Nováková

Urbanová

ZŘ 
Čtvrtek 30. 3. První pomoc do škol pro 8. AB, 8:00- 11:00 hodin vyučující
Pátek 31. 3. Ponorka 6.AB, preventivní program, 4. - 6. hodina

Ubrová

Beranová

Průběžně Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy.   ŘŠ
co nás čeká...
 BAREVNÝ DEN V ORANŽOVÉ BARVĚ - 4. dubna 2017   
24. 4. - 28. 4. "Vařte si sami..." - jídla ve ŠJ dle výběru žáků    
26.4. a 27.4. Soutěž tříd ve sběru starého papíru    

 

 

PŘEHLED ÚKOLŮ A AKCÍ NA ÚNOR 2017

 Termín  Úkol  Provedou  Kontrola
Středa 1.2.

Slepíši - hmatové modelování s nevidomou osobou, 4. A 8:00-10:00 hodin, 4. B 10:00-12:00 hodin

Školská komise, 15.00, MÚ

Ostrůvek, 8. B, 10:00 - 13:30

Duchtíková, Svobodová

 

Blažek

Kučerová

 

 

1.2. - 5.2. Ozdravný pobyt, Orlické hory, 5. A Urbanová
Čtvrtek 2.2.

Ostrůvek, 8. A, 10:00 - 13:30

Školní kolo ve šplhu 1. stupeň, 2-3 hodina, Tv

Tlustá

Rosová

ZŘ 

Pátek 3.2. Pololetní prázdniny    
 6.2. - 10.2. Lyžařský kurz pro 7.AB, Fajtův kopec 

Liška, Švecová, Najmanová, 

Cejpek 

ZŘ 
Pondělí 6.2. Předplavecký výcvik, zahájení, 1.AB  Rosová, Vaňková 

Úterý 7.2.  Síla lidskosti - Nicholas Winton, 5., 6., 8., 9. ročník, JC, 40,- Kč  Vyučující
Středa 8.2.

Horácké divadlo Jihlava, Romeo a Julie, 9. AB

 

Šplh, okrsek 1.-5. ročník, ZŠ Sokolovská

Ščerbová (Boučková), Najmanová

asistent pedagoga

 

Úterý 14.2. Hudební škatulky, vzdělávací pořad, naše Tv, 1.st. 9:30, 2.st. 11:00, 45,- Kč  Vyučující
Středa 15.2. Recitační soutěž, 2.st., školní kolo, knihovna, 14:00 hodin  Lišková  ŘŠ 
Čtvrtek 16.2. Recitační soutěž, 1.st., školní kolo, knihovna, 14:00 hodin  Miškelová ŘŠ 
20.2.-24.2. JARNÍ PRÁZDNINY     
Středa 1. 3. Setkání zástupců žáků 5.-9. ročníku s ředitelem školy, knihovna od 10:00 hodin Třídní učitelé ŘŠ 
Průběžně Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy.   ŘŠ

 

 

PŘEHLED ÚKOLŮ A AKCÍ NA LEDEN 2017

 Termín  Úkol  Provedou  Kontrola
Úterý 3.1. Nástup do školy po vánočních prázdninách.    
Pátek 6.1. Tonda obal na cestách. Ekologický program o třídění odpadů pro všechny třídy školy. 2. - 6. hodina dle rozpisu ve sborovně. Vyučující ZŘ 
Pátek 13.1. Setkání zaměstnanců od 18:00 hodin v  restauraci Panorama. Zaměstnanci  
Do středy 18.1.  Napsat čtvrtletní práce z Ma, Čj, Aj, ...  Vyučující  ŘŠ
Do pátku 20.1.

Uzavření známek a zapsání do katalogových listů. Uzavření absence k tomuto dni. 

Odevzdat sekretářce se seznamem žáků peníze za kroužky za leden - květen 2017 (100,- Kč/měsíc/žák = 500,- Kč)

Vyučující

 

Vedoucí kroužků

 ŘŠ

 

ŘŠ

Pondělí 23.1 Pedagogická a klasifikační porada od 14:00 hodin. Zkrácená výuka do 13:30 hodin, zapsat do ŽK. Vyučující  ŘŠ
Do středy 25.1. Zadání známek třídními učiteli do PC - další harmonogram pro kontrolu a tisk výpisu z vysvědčení vyvěsí Josef Vošmera ve sborovně. 

TU

Vošmera

 ŘŠ
Úterý 31.1.

Rozdávání vysvědčení.

1. stupeň - TU poslední vyučovací hodinu dané třídy ve své třídě.

2. stupeň - TU 5. vyučovací hodinu ve své třídě, dále výuka dle rozvrhu

 TU  ZŘ
Pátek 3.2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY  Žáci a vyučující  
 Průběžně Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy   ŘŠ 
20.2.-24.2. Jarní prázdniny    
       

PŘEHLED ÚKOLŮ A AKCÍ NA PROSINEC 2016 

 Termín  Úkol  Provedou  Kontrola
Čtvrtek 1. 12. 7. AB, bruslení, 5. a 6. hodina

Liška, Lišková

 ZŘ

Pátek 2. 12.

 

SEV Ostrůvek - "Půjdem spolu do Betléma", 1. A

Florbal, okres, chlapci 8. a 9. ročník, Bystřice n. P.

Vaňková

Liška

 ZŘ

 

Pondělí 5. 12. Čerti a Mikuláš na 1. stupni, 8 žáků 9. AB, 2. a 3. hodina Ščerbová  ŘŠ
Čtvrtek 8. 12. Divadelní představení Brno, Mary Poppins, zájemci z 2. stupně, 16:00 - 22:00 hodin  Liška, Lišková, Boučková

 ZŘ

 Pátek 9. 12.

Vánoční jarmark 15:00 - 18:00 hodin, organizuje školní družina, výtěžek z akce půjde na konto "Člověk v tísni" - skutečný dárek

Vystoupení souboru Slunko

Futsal, chlapci 8. a 9. ročník, Brno 

Prušová, Prášková, Kovtunová

 

Ubrová, Svobodová

Liška 

ŘŠ

 

 

 Pondělí 12. 12. Návštěva v domě pro seniory, 3. A, výroba dárků na Vánoce  Miškelová ZŘ 
 Středa 14. 12.

7. AB, bruslení, 5. a 6. hodina

Turnaj v miniházené, 2. - 5. ročník, hala Sokol VM

Koncert Harmonie v kostele sv. Mikuláše, 18:00 hodin

Liška, Lišková

Blažek

Ubrová, Svobodová

 ZŘ 

 

18. 12 a 19. 12.

 Vystoupení souborů Harmonie a Slunko v JC, 17:00 a 18:00 hodin.

 

Ubrová, Svobodová

 

 Úterý 20. 12.

Kino v JC VM, 2. stupeň, 11:30 hodin, 50 Kč, po představení rozchod na Náměstí, (TU zapsat do ŽK!), žáci si odhlásí oběd ve ŠJ! 

Vánoční laťka na ZŠ Oslavická, žáci 2. stupně

TU

 

 

Švecová

 

 ZŘ 

 Středa 21. 12.

Vánoční turnaj ve florbalu mezi skupinami žáků naší školy, V. ročník

6. a 7. ročník - 1. - 3. hodina - týmy + zbytek žáků 6. a 7. ročníků fandí

8. a 9. ročník - 4. - 6. hodina - týmy + zbytek žáků 8. a 9. ročníků fandí 

daní vyučující

 

Liška, Švecová

 ZŘ 
 Čtvrtek 22. 12.

1. stupeň - 4 vyučovací hodiny, TU ve třídách

2. stupeň - 5 vyučovacích hodin, TU ve třídách 4. a 5. hodinu, předtím výuka dle rozvrhu

Odchody tříd na oběd budou upřesněny rozpisem

 TU ZŘ 
    Pátek 23. 12. 2016 - pondělí 2. ledna 2017 Vánoční prázdniny
Průběžně Další vzdělávání pedagogických pracovníků  Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy  
Do čtvrtka 22. 12.  Odnést věci ze tříd a ze šaten - úbory a ručníky na vyprání. Poučení o bezpečnosti o prázdninách zapsat do TK!  TUZŘ  
       

 PŘEHLED ÚKOLŮ A AKCÍ NA LISTOPAD 2016 

 Termín  Úkol  Provedou  Kontrola
Pondělí 31. 10.

Školení učitelů 14:00 - 14:30, Datakabinet, PC 1.stupeň

vyučující

 

ŘŠ

 

Úterý 1. 11.

Festival vzdělávání - přehlídka SŠ, organizuje naše škola a JC M, 15:00 - 18:00 hodin, velký sál JC

Ponorka 9. AB, 4. - 6. hodina

Brabcová

 

 

Ščerbová, Najmanová

 ZŘ
Středa 2. 11.

Coca-Cola CUP, chlapci 6. - 9. ročník, naše hřiště

Liška 

 ZŘ

 

Čtvrtek 3. 11.

Divadlo Maryša, 7. - 9. ročník, 10:00 hodin, JC VM, 70,- Kč

vyučující

Pátek 4. 11.

Ponorka 7. AB, 3. - 5. hodina

Exkurze Tišnov - lom Květnice, burza kamenů, 9. ročník

Liška, Lišková

Tlustá, Brabcová, Najmanová

 ZŘ

Úterý 8. 11.

Exkurze Slavkov, 8. AB

Futsal chlapci, kategorie III. (6. - 7. ročník), naše tělocvična 

Kučerová, Brabcová, Najmanová

Liška

 ZŘ
Středa 9.11.

Ponorka 8. AB, 4. - 6. hodina

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 160

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 148

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 93

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 100

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 134

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 226

celkem hlasovalo 861 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

© Copyright 2016 Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace Vytvořil Autograph - grafický návrh xart.cz SPRÁVA WEBU