Měsíční plán

 Měsíční plán

Termín - únor 2018

Úkol

Provedou

Kontrola

Pátek 2. 2.

Pololetní prázdniny

 

 

Pondělí 5. 2.

ŘŠ - 12:00 jednání MÚ budoucí 1. ročníky, 14:00 MAP JC

Blažek

 

Úterý 6. 2.

3. AB - exkurze sklárna Bohdalov

Kubátová, Fikrová, Blažek

Středa 7. 2.

8. AB - exkurze sklárna Bohdalov

Okrskové kolo ve šplhu 1. stupně, ZŠ Sokolovská

ŠD - vystoupení kouzelníka, 14:00, 45,- Kč

Lišková, Bočková

Malcová

ŠD

Čtvrtek 8. 2.

Ostrůvek - Podoby mléka, 3. AB

Kubátová, Fikrová

Pondělí 12. 2.

Začátek předplaveckého kurzu v Třebíči - 1. AB

Nováková, Urbanová

Úterý 13. 2.

Bezpečně na internetu, PČR 10:55 - 5. A, 11:50 - 5. B

Svobodová, Duchtíková

Středa 14. 2.

VALENTÝNSKÁ POŠTA - rozdávání přání, děvčata 9. AB
Recitační soutěž 1. stupeň, od 14:00 hodin v Hv

Ščerbová

Vyučující Čj

Do 14. 2.

Odevzdání přihlášek na SŠ výchovné poradkyni

Beranová

ŘŠ

Čtvrtek 15. 2.

Recitační soutěž 2. stupeň, od 14:00 hodin v Hv

Lišková, Ubrová, Najmanová

Pátek 16. 2.

Ostrůvek - Obchod bez odpadů, 9. AB
Setkání zástupců žáků 5. - 9. ročníku s ředitelem školy, od 10:00 v knihovně

Čermáková, Kučerová

TU


ŘŠ

19. 2. - 23.2.

7. A, B, Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz

Liška, Najmanová, Rosová, Ubrová, Blažek, Urbanová, Cejpek ml.

ŘŠ

Pondělí 19. 2.

Ostrůvek - Křížem krážem Vysočinou, 8. A

Lišková

Úterý 20. 2.

Ostrůvek - Křížem krážem Vysočinou, 8. B

 

Středa 22. 2.

5. AB exkurze Brno - Planetárium, Bruno
Obvodní kolo recitační soutěže, DÓZA

Svobodová, Duchtíková
AP

26. 2. - 2. 3.

Jarní prázdniny

 

 

24. - 25. 2.

Turnaj v BOCCIA - naše tělocvična (TJ Březejc)

Průběžně

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Dle nabídky akcí a finančních možností

ŘŠ

 

 

 

 

 

Termín

 Úkol

 Provedou

 Kontrola

Středa 3.1.

Nástup do školy po vánočních prázdninách.

 

 

Do čtvrtka 18.1. 

Napsat čtvrtletní práce z Ma, Čj, Aj, ... 

Vyučující

 ŘŠ

Do pátku 19.1.

Uzavření známek a zapsání do katalogových listů. Uzavření absence k tomuto dni. 

Odevzdat sekretářce se seznamem žáků peníze za kroužky za leden - květen 2017 (100,- Kč/měsíc/žák = 500,- Kč)

Vyučující

 

Vedoucí kroužků

 ŘŠ

 

ŘŠ

Pondělí 22.1.

Pedagogická a klasifikační porada od 14:00 hodin. Zkrácená výuka do 13:30 hodin, zapsat do ŽK.

Vyučující

 ŘŠ

Pondělí 22.1.

Ostrůvek - Podoby mléka, 2. A

Mičková

 

Úterý 23.1.

Ostrůvek - Podoby mléka, 2. B

Rosová

 

Do středy 24.1.

Zadání známek třídními učiteli do PC - další harmonogram pro kontrolu a tisk výpisu z vysvědčení vyvěsí Josef Vošmera ve sborovně. 

TU

Vošmera

 ŘŠ

Středa 31.1.

Rozdávání vysvědčení
1. stupeň - TU poslední vyučovací hodinu dané třídy ve své třídě.
2. stupeň - TU 5. vyučovací hodinu ve své třídě, dále výuka dle rozvrhu

 TU

 ZŘ

Pátek 2.2.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY 

Žáci a vyučující

 

 Průběžně

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí finančních možností školy

 

ŘŠ 

19. 2. -23. 2.

LVK pro 7. AB

 

 

 

26. 2. - 2. 3.

Jarní prázdniny

 

 

 

 

  Termín

 Úkol

 Provedou

 Kontrola

Pátek 1. 12.

Lezecká stěna, 5. A

Bruslení 8. AB, 9. B

 

ODEVZDAT INVENTARIZACI SEKRETÁŘCE ŠKOLY

Duchtíková
Liška, Lišková, Drlíčková

zaměstnanci

 

 

 

ŘŠ

Neděle 3. 12.

ŠD  - zájezd na Veselý kopec

Prušová, Kovtunová, Kačírková

Pondělí 4. 12.

Ostrůvek - vlněné Vánoce, 1. A

Nováková

 

Úterý 5. 12.

Čerti a Mikuláš na 1. stupni, žáci 9. AB, 2. a 3. Hodin.  Sladkosti pro děti věnovala firma POEX VM.

Čermáková
Kučerová

ŘŠ

Středa 6. 12.

Ostrůvek -  S vůní Vánoc, 3. B

Školská komise při MÚ, 15:00

Fikrová
Blažek

 

Čtvrtek 7. 12.

Ostrůvek -  S vůní Vánoc, 3. B

Den otevřených dveří na Hotelové škole VM, 9. AB, odchod po 2. Vyučovací hodině
Rodiče čtou dětem ve 2. A

Kubátová

Beranová

Mičková

Pátek 8. 12.

Ostrůvek - vlněné Vánoce, 1. B

Vánoční večírek v JC od 18:00

Urbanová
zaměstnanci

Pondělí 11. 12.

Ponorka v 5. AB

 

Duchtíková, Svobodová

Úterý 12. 12.

Ponorka v 7. AB

 

Beranová, Urbanová

Středa 13. 12.

Turnaj v miniházené, 1. - 5. ročník, hala Sokol VM

Blažek

 

Čtvrtek 14. 12.

Ponorka v 8. AB

Liška, Lišková

Pátek 15. 12.

Ponorka v 9. AB

Kučerová, Čermáková

Úterý 19. 12.

Ostrůvek, 4. A, S vůní Vánoc 

Miškelová

Středa 20. 12.

Ostrůvek, 4. B, S vůní Vánoc

Pohádková besídka 3.A

Chalupová

Kubátová

 

Čtvrtek 21. 12.

Vánoční laťka na ZŠ Oslavická, žáci 2. stupně
Vánoční turnaj ve florbalu mezi skupinami žáků naší školy, VI. ročník
6. a 7. ročník - 1. - 3. hodina - týmy + zbytek žáků 6. a 7. ročníků fandí

8. a 9. ročník - 4. - 6. hodina - týmy + zbytek žáků 8. a 9. ročníků fandí 

 

 

 

 ZŘ 

 Pátek 22. 12.

1. stupeň - 4 vyučovací hodiny, TU ve třídách
2. stupeň - 5 vyučovacích hodin, TU ve třídách 4. a 5. hodinu, předtím výuka dle rozvrhu
Odchody tříd na oběd budou upřesněny rozpisem

 TU

ZŘ 

    Sobota 23. 12. 2017 - úterý 2. ledna 2018 Vánoční prázdniny

Průběžně

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Dle aktuální nabídky akcí finančních možností školy

 

Do pátku 22. 12.

Odnést věci ze tříd a ze šaten - úbory a ručníky na vyprání. Poučení o bezpečnosti o prázdninách zapsat do TK!

 TU

 ZŘ

 

 

 

 

 

 

Anketa

Kolik času denně průměrně trávíš na mobilu nebo počítači?

vůbec žádný

 
počet hlasů: 47

do 0,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 53

0,5 - 1 hodinu denně

 
počet hlasů: 32

1 - 1,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 43

1,5 - 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 36

více jak 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 88

celkem hlasovalo 299 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru