Měsíční plán

 Měsíční plán

 Termín

 Úkol

 Provedou

 Kontrola

Průběžně

Exkurze a výlety dle rozpisu

- Připojištění žáků na akcích - NENÍ POTŘEBA!!!

- Lékárnička (u sekretářky)

Poučení o bezpečnosti a zapsání do TK

příslušní
vyučující

ZŘ 

Do 31. 5.

Ukončení činnosti kroužků (případné náhrady v červnu)

vyučující kroužků

ŽŘ 

Pátek 1. 6.

Výchovný koncert, JC, Harmonie + Ubrová, Svobodová,

TU

Pondělí 4. 6.

Focení nahlášených tříd a vyučujících 

 

 

Úterý 5. 6.

OLYMPIÁDA 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL (organizuje ZŠ Sokolovská). Část dětí závodí a ostatní fandí.

TU

Středa 6. 6.

Technické fórum, Valeč

Blažek, Beranová

 

Čtvrtek 7. 6.

Exkurze Draka Kabely, 9. AB chlapci, 11-12 hodin

Beranová

Pátek 8. 6.

Vyhlášení sběru starého papíru, velká přestávka, atrium

Posezení zaměstnanců školy, od 18:00 hodin

Beranová, Kudláček

 

ŘŠ

Úterý 12. 6.

Ponorka 9. AB, 4. - 6. hodina

TU

12. 6.-15. 6.

Carmina Burana, Praha, Harmonie

Svobodová, Ubrová

ŘŠ

Středa 13. 6.

Ponorka 6. AB, 4. - 6. hodina

 TU

Středa 14. 6.

Školská rada, 15:00 hodin - ředitelna

Blažek, Beranová, Kubátová

 

Čtvrtek 21. 6.

Ponorka 5. AB, 3. - 5. Hodina

Napsat čtvrtletní práce z Ma, Čj, Aj, .

 TU vyučující

Čtvrtek 21. 6.

Pedagogická rada 14:00 - 15:30 hodin

- Hodnocení chování a prospěchu za IV. čtvrtletí roku 2017/2018

- Organizace konce školního roku, výuka do 6. hodiny

Uzavření klasifikace a hodnocení chování, zadání známek do třídních výkazů

Uzavření zameškaných hodin k tomuto dni 

 vyučující

ŘŠ 

Pátek 22. 6.  

Zapsat známky do PC, tisky vysvědčení dle pokynů

Vošmera, vyučující 

ŘŠ

Pondělí 25. 6.

Běžná výuka, mimo 0. hodiny 

Balónkový den, vypouštění balónků

Vyučující

Čermáková + 9. A

ZŘ 

ŘŠ

Úterý 26. 6.

Třídy - Vybírání učebnic, úklid tříd, šaten, odborných učeben, skříní ve třídách.

Třídní učitelé aktivity ve svých třídách - vlastní program.

Výuka končí podle rozpisu ZŘ. 

 TU

Středa 27. 6.

Třídy - Vybírání učebnic, úklid tříd, šaten, odborných učeben, skříní ve třídách.

Třídní učitelé aktivity ve svých třídách - vlastní program.

Květiny odnést domů ze tříd nebo dát ve středu do vestibulu školy. Květiny z chodeb do vestibulu 7. A + Beranová.

Výuka končí podle rozpisu ZŘ.    

9. ročník nácvik rozloučení.

Rozloučení s žáky 9. ročníku, JC VM od 16:00 hod. Žáci 9. AB mají 29. 6. a 30. 6. ředitelské volno - zapsat do ŽK.

 TU

Ubrová

Vošmera

 

ŘŠ

Čtvrtek 28. 6.

Pochodové cvičení pro 1. - 8. ročník, příprava tras pro 1. a 2. stupeň - Švecová, Liška

Cyklovýlet pro 25 žáků

TU 

 

Blažek, Boučková

 ZŘ

Pátek 29. 6.

Vysvědčení, porada v 9,00 hodin ve sborovně.

Lavice a židle ze tříd:

1. st. na   koberec

2. st. na chodbu (maximálně dvě řady lavic na sebe!)

Odborné   učebny - Př - 8. A, Fy - 7. A, PC2 - 7. A, Nj - 6. B, Aj - 6. A, Vv - 8. B, Hv - 7. B, Knih - 8. B, PC1 - 5. B, Kuchyňka - 5. A)

vyučující

daní učitelé

ŘŠ

 

 

Anketa

Kolik času denně průměrně trávíš na mobilu nebo počítači?

vůbec žádný

 
počet hlasů: 354

do 0,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 214

0,5 - 1 hodinu denně

 
počet hlasů: 195

1 - 1,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 186

1,5 - 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 206

více jak 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 388

celkem hlasovalo 1543 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru