Měsíční plán

Měsíční plánPŘEHLED ÚKOLŮ A AKCÍ NA ŘÍJEN 2017 

 Termín  Úkol  Provedou  Kontrola
Pondělí 2. 10.

Zahájení kroužků ve škole

Kontrola katalogových listů a TK

vedoucí kroužků

TU

ZŘ 

Pondělí 2. 10.

Ponorka v 6. AB, 4. - 6. hodina

 

Wellmez, 9. B, 6. hodina, volba povolání

Švecová
Teplá

Lišková

ZŘ 

 

Úterý 3. 10. Bezpečnostní technik - kontrola stavu budovy, 9:45 hodin  Kudláček ŘŠ 
Středa 4. 10. Porada ředitelů ŽnS, 9:00  Blažek   
Pátek 6. 10.

Wellmez, 9. A, 6. hodina, volba povolání

Minifotbal 8.a 9. roč.

Lišková

Liška

ZŘ 

Pondělí 9. 10.

Odeslat výkazy a ZŠ a ŘŠ

Beseda s kurátorem MÚ - 7. B, 5. a 6. hodina

Vošmera, Blažek

Lišková

ZŘ 
Středa 11. 10.

Beseda s kurátorem MÚ - 7.A, 5. a 6. hod.

Školská rada, 15:00

Lišková

Brabcová, Miškelová, Blažek

Pondělí 16. 10. SEV Ostrůvek, 5. B, Tajemství zahrady Svobodová ZŘ 
Čtvrtek 19. 10.

Den bez úrazu, 6. a 7. ročník, 1. - 4. hodina, JCVM

SEV Ostrůvek, 5. A, Tajemství zahrady

TU

 

Duchtíková

ZŘ 
Pátek 20. 10. Vybrat a odevzdat sekretářce peníze za kroužky za říjen - prosinec, 100,- Kč/měsíc Vedoucí kroužků ŘŠ
Úterý 24. 10. Cimbálová muzika RÉVA, 50,- Kč, 9:00 - 10:00 1. - 4. ročník, 10:00 - 11:00 5. - 9. ročník, naše tělocvična vyučující  ZŘ 
26.10. - 27.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY    
Pondělí 31. 10. SEV Baliny, 7. AB, Půda pro život, (pěšky, BUS) Beranová, Ubrová 
       

PŘEHLED ÚKOLŮ A AKCÍ NA ZÁŘÍ 2017 

 Termín  Úkol  Provedou  Kontrola
Do pátku 1. 9. Vyplnit rozvrhy tříd a další informace na www stránkách školy Vyučující ŘŠ 
Pondělí 4. 9.

8:00 - slavnostní zahájení školního roku

9:00 - provozní porada

Pedagogové ve škole do 12.00 hodin

 Vyučující  ŘŠ
Úterý 5. 9.

1. r. -            2 hodiny

2. r. -            3 hodiny

3. r. - 5. r.     4 hodiny, TU ve svých třídách

6. r. -  9. r. - 6 hodin, TU 2 hodiny ve třídách - třídní dokumentace, seznamy, vydávání učebnic, poučení žáků BOZP a PO, 3. - 6. hodiny výuka dle rozvrhu.
TU - Seznámit žáky s Řádem školy, První pomocí, Ochranou osob za mimořádných situací, Ukládání cenných věcí - vložit podepsané TU do TK, vyplnit třídní knihy a ostatní dokumentaci.

Zkontrolovat nebo obnovit řády odborných učeben, případně nechat podepsat ŘŠ.

TU, vyučující

Brabcová

 

 

 

 

 

 

Správci učeben

 ŘŠ
Středa 6. 9. 1. r. - výuka 3 hodiny, ostatní třídy dle rozvrhu včetně volitelných předmětů. TU, vyučující

 ZŘ

Do pátku 8. 9.

Odevzdat časové plány ZŘ ke kontrole a založení.

Nabídnout žákům písemně kroužky a zájmové aktivity.

Odevzdat vyplněné tabulky tříd a odborných učeben s rozvrhy.

Nepovinný předmět - Náboženství od října 2017 (TU nabídnou náboženství žákům 2. - 9. ročníků písemně, dle informací ZŘ)

Vyučujíc

 

 

TU

Středa 13. 9. Zahájení plavání žáků 2. ročníku, Laguna Třebíč

Mičková

Rosová

ZŘ 
Pátek 15. 9. Zahájení plavání žáků 4. ročníku, Laguna Třebíč

Miškelová

Chalupová

ZŘ 
Do pátku 15. 9.

Aktualizovat seznam integrovaných žáků

 

Určit, které kroužky budou ve školním roce 2017/2018 a kdo je povede. Za kroužek se vybírá 100,- Kč/měsíc. Vybírá se za říjen - prosinec 300,- Kč.

Kubátová

Beranová

 

Vedoucí kroužků

ŘŠ
Od  pondělí 11. 9. Zahájit výuku integrovaných žáků Daní vyučující ŘŠ
Do pátku 22. 9.

Vybrat peníze za pracovní sešity a pitný režim (50 Kč)

TU

 ŘŠ
 Do pátku 29. 9. Zpracovat IVPpro IŽ s doučováním - daní učitelé.

 

Odevzdat žádosti u uvolnění z Tv řediteli školy.

Kubátová

Beranová

Učitelé Tv

 
 Do pátku 29. 9. Kontrola třídních knih (podpisy, razítka, poučení o bezpečnosti, seznámení se školním řádem, omluvené absence). Třídní výkazy a katalogové listy u žáků 1. a 6. ročníku. Kontrolu provede ZŘ. Zkontrolovat seznamy tříd (rozdá sekretářka).

 

 

 

TU

 Čtvrtek 28. 8. Státní svátek     
 Pátek 29. 9. Výuka dle rozvrhu     
       

PŘEHLED ÚKOLŮ A AKCÍ NA ČERVEN 2017

 Termín  Úkol  Provedou  Kontrola
Středa 31. 5. Stavíme z MERKURU - krajské finále, Třebíč, čtyři žáci 9. AB Beranová  ZŘ
Průběžně

Exkurze a výlety dle rozpisu

- Připojištění žáků na akcích - NENÍ POTŘEBA!!!

- Lékárnička (u sekretářky)

Poučení o bezpečnosti a zapsání do TK
příslušní
vyučující
ZŘ 
Do 31. 5. Ukončení činnosti kroužků (případné náhrady v červnu) vyučující kroužků ŽŘ 
Pátek 2. 6. Posezení zaměstnanců školy, od 18:00 hodin  

 

Úterý 6. 6. Atletický čtyřboj, kategorie IV., VM naše hřiště  Liška ZŘ 
Čtvrtek 8. 6. Atletický čtyřboj, kategorie III., ŽnS Švecová ZŘ 
Čtvrtek 8. 6.

DEN S EKOLOGIÍ - PROJEKTOVÝ DEN

- 6. AB SEV Baliny (80,- Kč + 16,- Kč BUS)

- 7. AB Mostiště - úpravna vody

- 8. AB ČOV VM

- 9. AB skládka TKO, Sběrný dvůr VM

Tlustá, TU ŘŠ 
Pátek 9. 6. Focení nahlášených tříd a vyučujících     
Pondělí 12. 6.  SEV Baliny, 1. AB Rosová, Vaňková 
Úterý 13. 6. Ponorka 9. AB, preventivní program, 4. - 6. hodina Ščerbová, Najmanová  ZŘ 
Čtvrtek 15. 6. Školská rada, 15:00 hodin - ředitelna

Blažek, Brabcová

Miškelová
 
Středa 21. 6. Napsat čtvrtletní práce z Ma, Čj, Aj, ... vyučující
Čtvrtek 22. 6.

Pedagogická rada 14:00 - 15:30 hodin

- Hodnocení chování a prospěchu za IV. čtvrtletí roku 2016/2017

- Organizace konce školního roku, výuka do 6. hodiny

 vyučující ŘŠ 
Čtvrtek 22. 6.

Uzavření klasifikace a hodnocení chování, zadání známek do třídních výkazů

Uzavření zameškaných hodin k tomuto dni 
vyučující  
Pátek 23. 6.  

Zapsat známky do PC, tisky vysvědčení dle pokynů

OLYMPIÁDA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Vošmera, vyučující 

Liška, Švecová

ŘŠ
Pondělí 26. 6. Běžná výuka, mimo 0. hodiny   vyučující ZŘ 
Úterý 27. 6.

Třídy - Vybírání učebnic, úklid tříd, šaten, odborných učeben, skříní ve třídách.

Třídní učitelé aktivity ve svých třídách - vlastní program.

Výuka končí podle rozpisu ZŘ. 

 TU
Středa 28. 6.

Třídy - Vybírání učebnic, úklid tříd, šaten, odborných učeben, skříní ve třídách.

Třídní učitelé aktivity ve svých třídách - vlastní program.

Květiny odnést domů ze tříd nebo dát ve středu do vestibulu školy. Květiny z chodeb do vestibulu 6. A + Beranová.

Výuka končí podle rozpisu ZŘ.

   
Čtvrtek 29. 6.

Pochodové cvičení pro 1. - 8. ročník, příprava Švecová, Liška

9. ročník nácvik rozloučení.

Rozloučení s žáky 9. ročníku, JC VM od 16:00 hod.

TU 

TU + Ubrová

 

 
Pátek 30. 6.

Vysvědčení, porada v 9,00 hodin ve sborovně.

Lavice a židle ze tříd:

1. st. na   koberec

2. st. na chodbu

Odborné   učebny - Př - 8. A, Fy - 7. A, PC2 - 7.A, Aj - 8. B, Nj - 6. B, Vv - 8. A+B, Hv - 6. B, Knih - 7. B, PC1 - 5. B, Kuchyňka - 5. A

vyučující

daní učitelé

 ŘŠ

 

PŘEHLED ÚKOLŮ A AKCÍ NA KVĚTEN 2017

 Termín  Úkol  Provedou  Kontrola
 Průběžně  Exkurze a výletydle plánu ve sborovně

- Připojištění žáků není nutné

- Lékárnička (u sekretářky)

- Poučení o bezpečnosti a zapsání do TK

Příslušní
vyučující
ZŘ 
Pondělí 1. 5. Státní svátek    
Středa 3. 5. Návštěva městské knihovny, 6. B  Ubrová ZŘ 
Čtvrtek 4. 5. Divadelní představení, Don Quijote, naše Tv, 6. - 9. ročník, od 10:00 hodin, 40,- Kč vyučující + TU

ZŘ 

Pátek 5. 5.

Muzikál Evita, JC VM, 7.-9. ročník, 9:30 hodin, 50,- Kč

Návštěva městské knihovny, 6. A

vyučující+TU

 

Ubrová

ZŘ 
Pondělí 8. 5. Státní svátek    
Čtvrtek 11. 5. Školení OSPOD, MÚ, 14:00 

Najmanová, Blažek, Kubátová, Beranová 

ŘŠ
Pátek 12. 5. Velkomeziříčská tragédie, Zámek- muzeum VM, 9. A, 8:00 - 11:00 hodin, 20,- Kč Najmanová 
Pondělí 15.5.

Prevence dětských úrazů, 3. AB, 8:00 - 11:00, Tv

Chalupová

Miškelová

ZŘ 
Pondělí 22. 5.

Vyhlášení výsledků sběru starého papíru a předání cen - atrium školy, velká přestávka

Beranová

Kudláček

Blažek

ŘŠ
Středa 17. 5.

Turnaj v MINIHÁZENÉ, hala Sokol VM, žáci 4. a 5. roč.

Pythagoriáda, okresní kolo, ŽnS, žáci z 5. a 8. ročníku

Blažek

Mullerová

 

Čtvrtek 18.5.

Dravci, louka před školou, celá škola, 10:15 hodin, 50,- Kč

Pohár rozhlasu - aletika, 6. a 7. ročník, chlapci a dívky, ŽnS

Vybíjená, krajské kolo, BnP, děvčata 5. ročník

Dopravní soutěž, okresní kolo, ŽnS, mladší i starší družstvo

vyučující

 

Švecová

 

Urbanová

 

Kubátová

 

 

ZŘ 

 

Pátek 19. 5.

Velkomeziříčská tragédie, Zámek- muzeum VM, 9. B, 8:00 - 11:00 hodin, 20,- Kč

Turnaj v MINIHÁZENÉ, hala Sokol VM, žáci 2. a 3. roč.

Najmanová

 

Kovtunová

Kudláčková

ZŘ 
Úterý 23. 5. Pohár rozhlasu - aletika, 8. a 9. ročník, chlapci a dívky, naše hřiště Liška ZŘ 
       
červen - bude upřesněno Focení nahlášených tříd a učitelů    
Pátek 2. 6. Setkání zaměstnanců, od 18:00 hodin      
Čtvrtek 22. 6.  Pedagogická rada, od 14:00 hodin      

 

PŘEHLED ÚKOLŮ A AKCÍ NA DUBEN 2017

 Termín  Úkol  Provedou  Kontrola
Pondělí 3. 4.

První pomoc do škol 8. A, 1. - 3. hodina

První pomoc do škol 8. B, 4. - 6. hodina

vyučující

vyučující

ZŘ 
Úterý 4. 4. ORANŽOVÝ DEN    celá škola  
Středa 5. 4.

Vybíjená MIX, 5. AB, ŽnS

MINIŠKOLIČKA, 15:00 - 16:00 hodin, v 5. AB

Rosová

Urbanová, Nováková

Fikrová, Kubátová

ŘŠ

Pátek 7. 4. Ponorka 7. AB, preventivní program, 3. - 5. hodina  Liška, Lišková

ZŘ 

Středa 12. 4.

Přijímací zkoušky na SŠ, 1. kolo

Florbal 1. stupeň, turnaj v Měříně

Vybíjená, 5. AB dívky, ŽnS

žáci 9. ročníku

Liška

Urbanová

ŘŠ
13.4.-14.4.  Velikonoční prázdniny    
Úterý 18. 4.

Dentální hygiena 1. - 5. hodina (postupně 1. A, 2.A, 3. A, 4. B, 4. A), děti si vezmou zubní kartáček 

Návštěva v Městské knihovně, 4. A, 1. - 3. hodina

Přijímací zkoušky na VG, 1. kolo

 TU

 

 

Duchtíková

 

zájemci

 ŘŠ
Středa 19. 4. Dentální hygiena1. - 5. hodina (postupně 1. B, 2.B, 3. B, 5. A, 5. B), děti si vezmou zubní kartáček 

Přijímací zkoušky na SŠ, 2. kolo

Divadelní představení, Tastyjátr, Medové království, JC, 6. - 9. ročník, 30,- Kč, začátek 8:15 hodin, sraz 8:00 na náměstí.

Minifotbal, okres, chlapci, 2. stupeň, BnP

TU 

 

 

TU

 

 

Liška

ŘŠ
Čtvrtek 20. 4.

Pedagogická rada 14:00 hodin, sborovna

Třídní schůzky, 15:15 hodin, třídy

Výuka končí 6. hodinu

Přijímací zkoušky na VG, 1. kolo

Orientační běh, 2. stupeň, VM

Vyučující

 

 

zájemci

Švecová

ŘŠ 
Pátek 21. 4.

MC Donald CUP, 1. stupeň, okrsek, VM

Zápis do 1. tříd, 14:00 - 18:00 hodin

 

Ponorka 8. AB, preventivní program, 1. - 3. hodina 

Liška

Urbanová, Nováková, vyučující 1. stupně

 

Tlustá, Kučerová

 ŘŠ
Sobota 22. 4. Muzikál KLEOPATRA, Praha, odjezd 12:00 hodin z VM zájemci z řad zaměstnanců  
24. 4. -28. 4. Vařte si sami (ŠJ vaří dle přání žáků) ŠJ  
Úterý 25. 4. Návštěva v Městské knihovně, 7. B, 1. - 2. hodina Lišková ŘŠ
Středa 26. 4.

Pohodáři - beseda o Papua-Nova Guina, 6. - 9. ročník, 60,- Kč, JC, začátek 11:15, po akci mají žáci rozchod na náměstí, všichni žáci mají odhlášený oběd

Sběr starého papíru, 1. stupeň

vyučující

 

 

 

 

Beranová, Kudláček + žáci 9. r.

 ŘŠ
Čtvrtek 27. 4.

Sběr starého papíru, 2. stupeň

 

Návštěva v Městské knihovně, 7. A, 5. - 6. hodina

Beranová, Kudláček + žáci 9. r.

 

Lišková

ŘŠ
Pátek 28. 4.

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů konaná na dopravním hřišti.

(vybraní žáci z 5., 7. a 9. ročníků)

 

 Kubátová

 
Průběžně Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy.    
       

PŘEHLED ÚKOLŮ A AKCÍ NA BŘEZEN 2017

 Termín  Úkol  Provedou  Kontrola
Středa 1. 3.

Recitační soutěž 1. stupně, od 14:00 hodin, Hv

Setkání s ředitelem, žáci 5. - 9., 10:00 hodin, knihovna  

Miškelová

Blažek

 

Čtvrtek 2. 3. Basketbal - dívky a chlapci 8. a 9. ročník, okresní kolo, ch- naše Tv, d - Tv U Kostela 

Liška

Švecová 

 ZŘ
Úterý 7. 3. Lyžařské a snowboardové závody, výběr žáků 2. stupně, Fajtův kopec Liška

Švecová 

 ZŘ
Středa 8. 3. Recitační soutěž okrsek, od 8:30 hodin, JC VM

 

 

Čtvrtek 9. 3. Lyžařské a snowboardové závody, výběr žáků 1. stupně, Fajtův kopec

Urbanová

Rosová

 ZŘ

Středa 15. 3.

Sportovní MINIŠKOLIČKA pro budoucí prvňáčky, 15:00 - 16.00 hodin, naše tělocvična

Všeználek, 5. AB, 2 družstva po 4 žácích, JC VM

Urbanová

Nováková

Mullerová

ŘŠ 

 

Čtvrtek 16. 3. 

První pomoc do škol pro 8. AB, 8:00- 11:00 hodin

Basketbal - dívky a chlapci 7. a 6. ročník, okrskové kolo, Tv U Kostela  

vyučující

Liška

Švecová

ZŘ 
Pátek 17. 3. Miniházená, žáci 2. - 5. ročníku, hala Sokol VM  Blažek  
Středa 22. 3.  Ponorka 5.AB, preventivní program, 3. - 5. hodina 

Nováková

Urbanová

ZŘ 
Čtvrtek 30. 3. První pomoc do škol pro 8. AB, 8:00- 11:00 hodin vyučující
Pátek 31. 3. Ponorka 6.AB, preventivní program, 4. - 6. hodina

Ubrová

Beranová

Průběžně Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy.   ŘŠ
co nás čeká...
 BAREVNÝ DEN V ORANŽOVÉ BARVĚ - 4. dubna 2017   
24. 4. - 28. 4. "Vařte si sami..." - jídla ve ŠJ dle výběru žáků    
26.4. a 27.4. Soutěž tříd ve sběru starého papíru    

 

 

PŘEHLED ÚKOLŮ A AKCÍ NA ÚNOR 2017

 Termín  Úkol  Provedou  Kontrola
Středa 1.2.

Slepíši - hmatové modelování s nevidomou osobou, 4. A 8:00-10:00 hodin, 4. B 10:00-12:00 hodin

Školská komise, 15.00, MÚ

Ostrůvek, 8. B, 10:00 - 13:30

Duchtíková, Svobodová

 

Blažek

Kučerová

 

 

1.2. - 5.2. Ozdravný pobyt, Orlické hory, 5. A Urbanová
Čtvrtek 2.2.

Ostrůvek, 8. A, 10:00 - 13:30

Školní kolo ve šplhu 1. stupeň, 2-3 hodina, Tv

Tlustá

Rosová

ZŘ 

Pátek 3.2. Pololetní prázdniny    
 6.2. - 10.2. Lyžařský kurz pro 7.AB, Fajtův kopec 

Liška, Švecová, Najmanová, 

Cejpek 

ZŘ 
Pondělí 6.2. Předplavecký výcvik, zahájení, 1.AB  Rosová, Vaňková 

Úterý 7.2.  Síla lidskosti - Nicholas Winton, 5., 6., 8., 9. ročník, JC, 40,- Kč  Vyučující
Středa 8.2.

Horácké divadlo Jihlava, Romeo a Julie, 9. AB

 

Šplh, okrsek 1.-5. ročník, ZŠ Sokolovská

Ščerbová (Boučková), Najmanová

asistent pedagoga

 

Úterý 14.2. Hudební škatulky, vzdělávací pořad, naše Tv, 1.st. 9:30, 2.st. 11:00, 45,- Kč  Vyučující
Středa 15.2. Recitační soutěž, 2.st., školní kolo, knihovna, 14:00 hodin  Lišková  ŘŠ 
Čtvrtek 16.2. Recitační soutěž, 1.st., školní kolo, knihovna, 14:00 hodin  Miškelová ŘŠ 
20.2.-24.2. JARNÍ PRÁZDNINY     
Středa 1. 3. Setkání zástupců žáků 5.-9. ročníku s ředitelem školy, knihovna od 10:00 hodin Třídní učitelé ŘŠ 
Průběžně Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy.   ŘŠ

 

 

P

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 208

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 211

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 133

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 145

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 179

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 292

celkem hlasovalo 1168 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru