Provozní informace

Provozní informaceŠkolní stravování se řídí vyhláškami o školním stravování a hygienickými předpisy. Jídelní lístek je sestavován dle zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Používáme čerstvou zeleninu a ovoce, vaříme i zdravou výživu - bulgur, kuskus, jáhly, pohanku.   

Noví strávníci jsou přihlášení ke stravování na základě vyplněné přihlášky ke stravování, která je platná po celou dobu školní docházky. Po přihlášení si každý zakoupí čip. Každý strávník má obědy přihlášené automaticky na celý školní rok. Obědy lze odhlašovat přes terminál (nejpozději do 12 hodin) předchozího dne. V případě nemoci žáka lze oběd na tentýž den odhlásit i ráno, nejpozději do 7 hodin, telefonicky, e-mailem nebo osobně u vedoucí školní jídelny. Žák má nárok na dotovaný oběd, je-li přítomen ve škole nebo pouze  1. den nepřítomnosti ve škole.

Provozní informace

Obědy lze hradit převodem z účtu, na základě vystaveného souhlasu s inkasem (č íslo účtu, školní jídelny 165455855/0600), složenkou v bance, internetem nebo v hotovosti i vedoucí školní jídelny.

 kategorie  cena obědu
 7 - 10 let  20,- Kč
 11 - 14 let  22,- Kč
 15 a více let  23,- Kč

 

Žák, který v průběhu roku ( 1.9. - 31.8. ) dosáhne věkové kategorie, je do této kategorie zařazen již od září daného školního roku.

Školní jídelna také podporuje pitný režim na 1.stupni ZŠ - každodenně připravuje čaj, který si děti podle potřeby nalévají na chodbách u tříd. Příspěvek činí 50,- Kč/pololetí.

Anketa

Kolik času denně průměrně trávíš na mobilu nebo počítači?

vůbec žádný

 
počet hlasů: 354

do 0,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 214

0,5 - 1 hodinu denně

 
počet hlasů: 195

1 - 1,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 186

1,5 - 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 206

více jak 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 388

celkem hlasovalo 1543 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru