Provozní informace

Provozní informaceŠkolní stravování se řídí vyhláškami o školním stravování a hygienickými předpisy. Jídelní lístek je sestavován dle zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Používáme čerstvou zeleninu a ovoce, vaříme i zdravou výživu - bulgur, kuskus, jáhly, pohanku.   

Noví strávníci jsou přihlášeni ke stravování na základě vyplněné přihlášky ke stravování, která je platná po celou dobu školní docházky. Po přihlášení si každý zakoupí čip v hodnotě 100 Kč a ten bude jeho majetkem po celou dobu školní docházky. Každý strávník má obědy přihlášené automaticky na celý školní rok. Obědy lze odhlašovat přes internetový přístup, na terminálu na chodbě školy, e-mailem jidelna@3zsvm.cz, telefonicky na 566 782 323 , 778 116 700 nebo osobně u vedoucí školní jídelny nejpozději do 12 hodin předchozího dne. V případě nemoci žáka lze oběd na tentýž den odhlásit i ráno, nejpozději do 7 hodin.

Provozní informace

Obědy lze hradit převodem z účtu, na základě vystaveného souhlasu s inkasem na částku 1 000 Kč (40 Kč x maximálně 23 dnů). (číslo účtu, školní jídelny 165455855/0600), složenkou v bance, internetem nebo v hotovosti i vedoucí školní jídelny (ve vyjímečních případech).

 kategorie  cena obědu od 1. 10. 2022
 7 - 10 let  32,- Kč
 11 - 14 let  34,- Kč
 15 a více let  36,- Kč
strava s omezením lepku  40,- Kč

 Žák, který v průběhu roku ( 1. 9. - 31. 8. ) dosáhne věkové kategorie, je do této kategorie zařazen již od září daného školního roku.

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1974

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 1047

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 977

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 1060

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 1107

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 1471

celkem hlasovalo 7636 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru