Provozní informace

Školní stravování se řídí vyhláškami o školním stravování a hygienickými předpisy. Jídelní lístek je sestavován dle zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Používáme čerstvou zeleninu a ovoce, vaříme i zdravou výživu - bulgur, kuskus, jáhly, pohanku.  

Záleží nám na tom, aby dětem chutnalo

Obědy lze odhlašovat přes internetový přístup, na terminálu na chodbě školy, e-mailem jidelna@3zsvm.cz, telefonicky na 566 782 323, 778 116 700  nebo osobně u vedoucí školní jídelny nejpozději do 12 hodin předchozího dne. V případě nemoci žáka lze oběd na tentýž den odhlásit i ráno, nejpozději do 7 hodin, ale pouze telefonicky, e-mailem nebo osobně. Již ne internetovým přístupem.


přihláška ke stravování    

Informace o způsobu plateb a ceny oběda

Vnitřní řád školní jídelny


Objednat stravu online


Noví strávníci jsou přihlášeni ke stravování na základě vyplněné přihlášky ke stravování

Přihláška je platná po celou dobu školní docházky. Po přihlášení si každý zakoupí čip v hodnotě 100 Kč a ten bude jeho majetkem po celou dobu školní docházky. Každý strávník má obědy přihlášené automaticky na celý školní rok. Obědy lze odhlašovat přes internetový přístup, na terminálu na chodbě školy, e-mailem jidelna@3zsvm.cz, telefonicky na 566 782 323 , 778 116 700 nebo osobně u vedoucí školní jídelny nejpozději do 12 hodin předchozího dne. V případě nemoci žáka lze oběd na tentýž den odhlásit i ráno, nejpozději do 7 hodin.  Objednat nebo odhlásit stravu online   

Hrazení obědů

Obědy lze hradit převodem z účtu, na základě vystaveného souhlasu s inkasem na částku 1000 Kč

(40 Kč x maximálně 23 dnů). (číslo účtu, školní jídelny 165455855/0600), složenkou v bance, internetem nebo v hotovosti i vedoucí školní jídelny (ve výjimečných případech).

Kategorie

  •  7 - 10 let
  • 11 - 14 let
  • 15 a více let
  • strava s omezením lepku

Žák, který v průběhu roku ( 1. 9. - 31. 8. ) dosáhne věkové kategorie, je do této kategorie zařazen již od září daného školního roku.

Cena obědu od 1. 9. 2023

  • 32,- Kč 
  • 34,- Kč
  • 36,- Kč
  • 40,- Kč