Provozní informace

Provozní informaceŠkolní stravování se řídí vyhláškami o školním stravování a hygienickými předpisy. Jídelní lístek je sestavován dle zásad školního stravování a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Používáme čerstvou zeleninu a ovoce, vaříme i zdravou výživu - bulgur, kuskus, jáhly, pohanku.   

Noví strávníci jsou přihlášení ke stravování na základě vyplněné přihlášky ke stravování, která je platná po celou dobu školní docházky. Po přihlášení si každý zakoupí čip v hodnotě 100 Kč. Každý strávník má obědy přihlášené automaticky na celý školní rok. Obědy lze odhlašovat přes internetový přístup, na terminálu na chodbě školy, e-mailem jidelna@3zsvm.cz, telefonicky na 566 782 323 , 778 116 700 nebo osobně u vedoucí školní jídelny nejpozději do 12 hodin předchozího dne. V případě nemoci žáka lze oběd na tentýž den odhlásit i ráno, nejpozději do 7 hodin.

Provozní informace

Obědy lze hradit převodem z účtu, na základě vystaveného souhlasu s inkasem (č íslo účtu, školní jídelny 165455855/0600), složenkou v bance, internetem nebo v hotovosti i vedoucí školní jídelny (ve vyjímečních případech).

 kategorie  cena obědu
 7 - 10 let  22,- Kč
 11 - 14 let  24,- Kč
 15 a více let  26,- Kč

 

Žák, který v průběhu roku ( 1.9. - 31.8. ) dosáhne věkové kategorie, je do této kategorie zařazen již od září daného školního roku.

Školní jídelna také podporuje pitný režim na 1.stupni ZŠ - každodenně připravuje čaj, který si děti podle potřeby nalévají na chodbách u tříd. Příspěvek činí 50,- Kč/pololetí.

Anketa

Kolik času denně průměrně trávíš na mobilu nebo počítači?

vůbec žádný

 
počet hlasů: 846

do 0,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 545

0,5 - 1 hodinu denně

 
počet hlasů: 419

1 - 1,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 387

1,5 - 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 423

více jak 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 844

celkem hlasovalo 3464 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru