Proč k nám

 • Kvalifikovaní a nadšení učitelé 
 • Bezpečné klima a prostředí ve škole, vzájemná důvěra mezi učiteli a žáky
 • Moderní zázemí školy – bezbariérový přístup, nadstandardně vybavené učebny (interaktivní tabule nebo dataprojektor v každé učebně, keramická dílna, hudebna, tělocvična, …), knihovna s čítárnou, atrium, venkovní, sportoviště, posezení s ohništěm, ….
 • Podpora žáků v přípravě na přijímací zkoušky – TOP 5 v okrese Žďár nad Sázavou + TOP-5-zakladek-Zdarska
 • Projektová výuka – třídní a celoškolní projekty 
 • Rozšířená výuka tělocviku na 3 hodiny na 2. stupni
 • Rozšířená výuka plavání od 1. třídy
 • Pohybové vyžití o přestávkách (tělocvična prosinec - březen 2 x týdně o velké přestávce, atrium - v případě hezkého počasí)
 • Nabídka aktivního využití volného času - široká nabídka zájmových útvarů
 • Příprava k volbě povolání (festival vzdělávání ve Velkém Meziříčí, exkurze do místních výrobních podniků a SŠ,…)
 • Sportovní zaměření školy - účast na sportovních soutěžích a jejich pořádání
 • Ponorka – preventivní programy se zaměřením na práci s kolektivem, vztahy ve třídě, prevence šikany 
 • Vzdělávací programy s důrazem na EVVO 
 • Slavnostní rozloučení žáků 9. ročníku v JC na konci roku.
 • Funkční spolupráce s organizacemi ve městě - JC, DÓZA, Městská knihovna, PPP, sportovní oddíly, SEV Ostrůvek, Muzeum, Wellmez, … 
 • Dopravní a pumptrack hřiště – v těsné blízkosti školy 


galerie-skoly-skola-v-zime-2(1)
galerie-skoly-img-20180910-wa0015

Organizujeme: 


 • Výchovné koncerty pro všechny ZŠ, MŠ a veřejnost
 • Sportovní turnaje pro ZŠ našeho regionu
 • Miniškoličky pro předškoláky (organizují žáci 5. ročníku)
 • Zahraniční zájezdy – Anglie, německy mluvící země 
 • Besídky pro rodiče 
 • Mikulášskou nadílku pro 1. stupeň (organizují žáci 9. ročníku)
 • Vánoční jarmark
 • Barevné dny – celoškolní projekt 
 • Valentýnskou poštu
 • Den s ekologií – projektový den na 2. stupni
 • Sběr starého papíru 
 • Branný den – pro 1. stupeň (organizují žáci 2. stupně) 
 • Školní výlety
 • Galerie výtvarných prací v prostorách školy
 • Návštěvy divadelních představení, exkurzí a koncertů
 • Besedy a přednášky – Canisterapie, historie našeho města, ...
 • Spaní tříd ve škole – posílení třídních kolektivů


sport-a-aktivity