Sport ve škole

Výuka tělesné výchovy

Na naší škole máme skvělé prostorové a materiální zabezpečení.

Žáci mohou cvičit v krásné a velké tělocvičně, která se dá pomocí mobilní stěny upravit během několika vteřin na dvě tělocvičny. Dále žáci využívají školní hřiště, které patří mezi největší na okrese vůbec. Fotbalové hřiště s umělou trávou, 400 m tartanová dráha, dvě doskočiště na skok daleký, sektor pro skok vysoký a jedno hřiště na míčové hry.

V hodinách TV se zaměřujeme na celkový rozvoj tělesné a fyzické zdatnosti žáků. Také se soustředíme na rozvoj spolupráce mez nimi a vytváření přívětivé atmosféry v kolektivu. Žáci plní atletické disciplíny, seznamují se s kolektivními hrami, jako jsou vybíjená, kopaná, basketbal, florbal a softball. Nesmíme zapomenout také na důležitou součást TV a tou je gymnastika, kde žáci rozvíjejí svoji obratnost a pohyblivost. K tomu nám také napomáhají tři  hodiny TV  v 6. - 8. ročníku. V ostatních ročnících jsou hodiny dvě.


Další aktivity

V rámci hodin TV žáci také absolvují na 1. stupni plavecký výcvik a na 2. stupni v 7. ročníku povinný lyžařský nebo snowboardový výcvikový kurz.

Během celého školního roku se nejlepší žáci zúčastňují velkého množství sportovních soutěží, ve kterých máme dlouhodobě úspěchy.

Žáci mohou sportovat i mimo rámec povinné TV, protože naše škola jim nabízí kroužky florbalu, miniházené, gymnastiky a sportovní hry při školní družině. Jsme rádi, že těchto kroužků je v hojném počtu využíváno. Dlouhodobě je největší zájem o florbal.