Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024  

Organizace školního roku
1. pololetí: pondělí 4. září 2023 - středa 31. ledna 2024
2. pololetí: čtvrtek 1. 2. 2024 - pátek 28. června 2024
          
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023   
Vánoční prázdniny: začínají v sobota 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne v středu 3. ledna 2024
Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024
Jarní prázdniny:  12. února - 18. února 2024         
Velikonoční prázdniny:  čtvrtek 28. března 2024 a (státní svátek) pátek 29. března 2024
Hlavní prázdniny: 29. června 2024 do 1. září 2024
Školní rok 2024/2025:  pondělí 2. září 2024

Třídní schůzky: úterý 14. 11. 2023 a čtvrtek 18. 4. 2024 vždy v 15:15 hodin
 
Vyučovací hodiny 

0. vyučovací hodina:    7:00   -  7:45    hodinOrganizace školního roku
1. vyučovací hodina:    8:00    -  8:45     hodin
2. vyučovací hodina:    8:55   -  9:40     hodin
Velká přestávka:          9.40    - 10.00    hodin
3. vyučovací hodina:  10:00   - 10:45    hodin
4. vyučovací hodina: 10:55    - 11:40   hodin
5. vyučovací hodina: 11:50    -  12:35  hodin
6. vyučovací hodina: 12:45    -  13:30  hodin
7. vyučovací hodina: 14:15   -  15:00   hodin

Organizace přijímacích zkoušek na státní SŠ  

- V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně tři přihlášky.Organizace školního roku
- Konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání.
- Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanovené RVP ZŠ
- Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány středním školám
- Š
koly hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Odevzdání přihlášek výchovné poradkyni Mgr. Haně Beranové na základní škole do 2. února 2024 
Odeslání přihlášek na SŠ do 20. února 2024 (přihlášku odevzdávají rodiče), pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023
talentové zkoušky v uměleckých oborech 2. 1. - 15. 1. 2024 (přihlášky do 30.11.2022)  
talentové zkoušky v konzervatořích 15. 1. - 31. 1. 2024

1. termín přijímacích zkoušek:  12. 4. 2024 (16. 4. 2024 - 8letá gymnázia)
2. termín přijímacích zkoušek: 15. 4. 2024 (17. 4. 2024 - 8letá gymnázia)
náhradn termín přijímacích zkoušek: 29. 4. a 30. 4. 2024

 bude upřesněno  -  Kompletní informace z MŠMT k přijímacímu řízení na SŠ 

    

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1974

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 1047

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 977

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 1060

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 1107

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 1471

celkem hlasovalo 7636 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru