Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023  

Organizace školního roku
1. pololetí: čtvrtek 1. září 2022 - úterý 31. ledna 2023
2. pololetí: pondělí 1. 2. 2023 - pátek 30. června 2023
          
Podzimní prázdniny: středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022   
Vánoční prázdniny: začínají pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023
Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023
Jarní prázdniny:  20. února - 26. února 2023         
Velikonoční prázdniny:  čtvrtek 6. dubna 2023 a (státní svátek) pátek 7. dubna 2023
Hlavní prázdniny: 1. července 2023 do 3. září 2023
Školní rok 2023/2024:  pondělí 4. září 2023

Třídní schůzky: úterý 15. 11. 2022 a čtvrtek 13. 4. 2023
 
Vyučovací hodiny 

0. vyučovací hodina:    7:00   -  7:45    hodinOrganizace školního roku
1. vyučovací hodina:    8:00    -  8:45     hodin
2. vyučovací hodina:    8:55   -  9:40     hodin
Velká přestávka:          9.40    - 10.00    hodin
3. vyučovací hodina:  10:00   - 10:45    hodin
4. vyučovací hodina: 10:55    - 11:40   hodin
5. vyučovací hodina: 11:50    -  12:35  hodin
6. vyučovací hodina: 12:45    -  13:30  hodin
7. vyučovací hodina: 14:15   -  15:00   hodin

Organizace přijímacích zkoušek na státní SŠ  

- V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky.Organizace školního roku
- Konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání.
- Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanovené RVP ZŠ
- Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány středním školám
- Š
koly hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

odevzdání přihlášek výchovné poradkyni Mgr. Haně Beranové na základní škole do 28. února 2023 
odeslání přihlášek na SŠ do 1. března 2023 (přihlášku odevzdávají rodiče), pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022
talentové zkoušky v uměleckých oborech 2. 1. - 31. 1. 2023 (přihlášky do 30.11.2022)  
talentové zkoušky v konzervatořích 2. 1. - 31. 1. 2023

1. termín přijímacích zkoušek: 13. 4. 2023  (17. 4. 2023 pro 8letá gymnázia) 
2. termín přijímacích zkoušek: 14. 4. 2023  (18. 4. 2023 pro 8letá gymnázia) 

náhradn termín přijímacích zkoušek: 10. 5. a 11. 5. 2023

  pdf 293 kB  -  Kompletní informace z MŠMT k přijímacímu řízení na SŠ 

    

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1481

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 677

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 610

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 660

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 703

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 1055

celkem hlasovalo 5186 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru