Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024 

1. pololetí: pondělí 4. září 2023 - středa 31. ledna 2024
2. pololetí: čtvrtek 1. 2. 2024 - pátek 28. června 2024
         
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
Vánoční prázdniny: začínají v sobota 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.
Vyučování začne v středu 3. ledna 2024
Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024
Jarní prázdniny:  12. února - 18. února 2024 
Velikonoční prázdniny:  čtvrtek 28. března 2024 a (státní svátek) pátek 29. března 2024
Hlavní prázdniny: 29. června 2024 do 1. září 2024
Školní rok 2024/2025:  pondělí 2. září 2024
Třídní schůzkyúterý 14. 11. 2023 a čtvrtek 25. 4. 2024 vždy v 15:15 hodin


Vyučovací hodiny

0. vyučovací hodina:
 7:00 - 7:45 hodin
1. vyučovací hodina:
 8:00 - 8:45 hodin
2. vyučovací hodina:
 8:00 - 8:45 hodin
velká přestávka 9:40 - 10:00 hodin
3. vyučovací hodina:
10:00 - 10:45 hodin
4. vyučovací hodina:
10:55 - 11:40 hodin
5. vyučovací hodina:
11:50 - 12:35 hodin
6. vyučovací hodina:
12:45 - 13:30 hodin
7. vyučovací hodina:
14:15 - 15:00 hodinOrganizace přijímacích zkoušek na státní SŠ
- V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně tři přihlášky.
- Konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání.
- Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanovené RVP ZŠ
- Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány středním školám

žáci odevzdávají přihlášky na SŠ prostřednictvím stránky dipsy.cz  
talentové zkoušky v uměleckých oborech 2. 1. - 15. 1. 2024
talentové zkoušky v konzervatořích 15. 1. - 31. 1. 2024

1. termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2024 (16. 4. 2024 - pro 8letá gymnázia)
2. termín přijímacích zkoušek: 15. 4. 2024 (17. 4. 2024 - pro 8letá gymnázia)
náhradní termín přijímacích zkoušek: 29. 4. a 30. 4. 2024