Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/2020  
     Organizace školního roku
1. pololetí: pondělí 2. 9. 2019 - čtvrtek 30. 1. 2020
2. pololetí: pátek 31. 1. 2020 - úterý 30. 7. 2020
          
Podzimní prázdniny: úterý 29. 10. a středa 30. 10. 2019         
Vánoční prázdniny: pondělí 23 12. 2019 - pátek 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2020
Jarní prázdniny:  9. 3. 2019 - 15. 3. 2020         
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. a (státní svátek) pátek 10. 4. 2020
Hlavní prázdniny: středa 1. 7. 2020 - pondělí 31. 8. 2020
Školní rok 2020/2021: úterý 1. 9. 2020
Třídní schůzky: úterý 19. 11. 2019 a úterý 14. 4. 2020
 
Vyučovací hodiny 

0. vyučovací hodina:    7:00   -  7:455    hodinOrganizace školního roku
1. vyučovací hodina:    8:00    -  8:45     hodin
2. vyučovací hodina:    8:55   -  9:40     hodin
Velká přestávka:          9.40    - 10.00    hodin
3. vyučovací hodina:  10:00   - 10:45    hodin
4. vyučovací hodina: 10:55    - 11:40   hodin
5. vyučovací hodina: 11:50    -  12:35  hodin
6. vyučovací hodina: 12:45    -  13:30  hodin
7. vyučovací hodina: 14:15   -  15:00   hodin

Organizace přijímacích zkoušek na státní SŠ  

- V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky.Organizace školního roku
- Konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání.
- Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanovené RVP ZŠ
- Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány středním školám
- Š
koly hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

odevzdání přihlášek výchovné poradkyni Mgr. Haně Beranové na základní škole do 30. ledna 2020 
odeslání přihlášek na SŠ do 1. března 2020 (přihlášku odevzdávají rodiče) 
talentové zkoušky v uměleckých oborech 2. 1. - 31. 1. 2020 (přihlášky do 30.11.2019)  
talentové zkoušky v konzervatořích 2. 1. - 31. 1. 2020
1. termín přijímacích zkoušek: mezi 12. 4. 2020
2. termín přijímacích zkoušek: mezi 15. 4. 2020
náhradn termín přijímacích zkoušek: 13. a 14. 5. 2020

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou uvedeny zde:    

 

Anketa

Kolik času denně průměrně trávíš na mobilu nebo počítači?

vůbec žádný

 
počet hlasů: 846

do 0,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 545

0,5 - 1 hodinu denně

 
počet hlasů: 419

1 - 1,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 387

1,5 - 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 423

více jak 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 844

celkem hlasovalo 3464 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru