Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021/2022  

Organizace školního roku
1. pololetí: středa 1. 9. 2021 - pátek 31. 1. 2022
2. pololetí: pondělí 1. 2. 2022 - čtvrtek 30. 6. 2022
          
Podzimní prázdniny: středu 27. října a pátek 29. října 2021    
Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
Jarní prázdniny:  14. února - 20. února 2022         
Velikonoční prázdniny:  čtvrtek 14. dubna a (státní svátek) pátek 15. dubna 2022
Hlavní prázdniny: pátek 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022
Školní rok 2022/2023:  čtvrtek 1. září 2022

Třídní schůzky: čtvrtek 18. 11. 2021 a čtvrtek 21. 4. 2022
 
Vyučovací hodiny 

0. vyučovací hodina:    7:00   -  7:45    hodinOrganizace školního roku
1. vyučovací hodina:    8:00    -  8:45     hodin
2. vyučovací hodina:    8:55   -  9:40     hodin
Velká přestávka:          9.40    - 10.00    hodin
3. vyučovací hodina:  10:00   - 10:45    hodin
4. vyučovací hodina: 10:55    - 11:40   hodin
5. vyučovací hodina: 11:50    -  12:35  hodin
6. vyučovací hodina: 12:45    -  13:30  hodin
7. vyučovací hodina: 14:15   -  15:00   hodin

Organizace přijímacích zkoušek na státní SŠ  

- V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky.Organizace školního roku
- Konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání.
- Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanovené RVP ZŠ
- Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány středním školám
- Š
koly hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

odevzdání přihlášek výchovné poradkyni Mgr. Haně Beranové na základní škole do 28. ledna 2022 
odeslání přihlášek na SŠ do 1. března 2022 (přihlášku odevzdávají rodiče), pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021
talentové zkoušky v uměleckých oborech 2. 1. - 31. 1. 2022 (přihlášky do 30.11.2021)  
talentové zkoušky v konzervatořích 2. 1. - 31. 1. 2022

1. termín přijímacích zkoušek: mezi 12. 4. 2022  (19. 4. 2022 pro 8letá gymnázie)
2. termín přijímacích zkoušek: mezi 13. 4. 2022  (20. 4. 2022 pro 8letá gymnázie)
náhradn termín přijímacích zkoušek: 10. a 11. 5. 2022

  pdf 388 kB  -  Kompletní informace z MŠMT k přijímacímu řízení na SŠ. 

    

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1115

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 527

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 445

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 530

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 549

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 874

celkem hlasovalo 4040 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru