Třídy

Ve všech třídách se snažíme o bezpečné klima a  prostředí

Dále také o vzájemnou důvěru mezi učiteli a žáky, ochranu žáků před patologickými jevy, zaměření na prevenci šikany. Spolupracujeme se školicím střediskem Klub Ponorka. Třídy vybavujeme interaktivními tabulemi s kterými seznamujeme žáky a zaškolujeme učitele.