Měsíční plán

 Měsíční plán

 

Termín

 

 

 Úkol

 Provedou

 Kontrola

pondělí 6.1.

Nástup do školy po vánočních prázdninách.

 

 

 

pondělí 13.1.

Ponorka 8. AB, 4. - 6. hodina

 

Teplá Švecová

úterý 14.1.

Ponorka 9. AB, 2. - 4. hodina

Beranová Ubrová

Do pondělí 20.1.

Napsat čtvrtletní práce z Ma, Čj, Aj,…  

 

Vyučující

 ŘŠ

Do úterý 21.1.

Uzavření známek. Uzavření absence.

 

Odevzdat sekretářce se seznamem žáků peníze za kroužky za leden - květen 2020 (100,- Kč/měsíc/žák = 500,- Kč)

Vyučující

 

Vedoucí kroužků

 ŘŠ

 

ŘŠ

Středa 22. 1.

TONDA OBAL NA CESTÁCH. Ekologický program pro celou školu. Rozpis bude upřesněn před akcí.

Celá škola

čtvrtek 23.1.

Pedagogická a klasifikační porada od 14:00 hodin. Odpadá odpolední výuka, zapsat do ŽK nebo do Edookitu.
Zapsání známek, absence a výchovných opatření
(pochvaly i napomenutí, …) do programu Edookit.
TU vše zkontrolovat. Od pátku tisk vysvědčení.

Vyučující

 

 

 

TU, vyučující

 ŘŠ

Pondělí 27.1.

Vystoupení artistů, 1. stupeň - 1. hodina, 2. stupeň - 2. hodina, 50,- Kč, naše Tv.

Vyučující

 

Čtvrtek 30.1.

Rozdávání vysvědčení
1. stupeň - TU poslední vyučovací hodinu dané třídy ve své třídě.
2. stupeň - TU 5. vyučovací hodinu ve své třídě, dále výuka dle rozvrhu

 TU

 ZŘ

Pátek 31.1.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY 

Žáci a vyučující

 

 Průběžně

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí finančních možností školy

 

ŘŠ 

17. 2. -21. 2.

LVK pro 7. AB

 

 

9. 3. - 15. 3.

Jarní prázdniny

 

 

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 281

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 270

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 186

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 214

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 249

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 388

celkem hlasovalo 1588 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru