Měsíční plán

 Měsíční plán

 

 Termín

 Úkol

 Provedou

Kontrola

Pondělí 4.11.

Přátelství a láska - program o partnerských vztazích, 9. AB, 5. a 6. hodina, 15,- Kč

Vyučující

 

 

Úterý 5.11.

Exkurze 9. A, PBS a učiliště SOŠ Jana Tiraye

Projekt naše město, 3. A

Beranová

 

Nováková

Středa 6. 11.

Exkurze 9. B, PBS a učiliště SOŠ Jana Tiraye

Blažek

Pátek 8. 11.

Celostátní kolo pěvecké soutěže Opava cantat, žáci pěveckého souboru Harmonie 

Ubrová, Svobodová

Úterý 12.11.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁN - přehlídka středních škol, JC VM, 15:00 - 17:00 hodin

Zájemci - rodiče + žáci

Čtvrtek 14.11.

Florbal, dívky, 8. - 9. ročník, naše Tv, okrsek

Švecová

Pátek 15.11.

Florbal, chlapci, 8. - 9. ročník, naše Tv, okrsek

Liška

Do Pá. 15.11.

Napsat čtvrtletní práce - Ma, Čj, Aj,…

vyučující

Úterý 19. 11.

Pedagogická rada 14:00 - 15:00

 

Třídní schůzky 15:15 - 16:30
Zkrácená výuka do 13:30, zapsat do ŽK a do Edookitu

Házená - starší žáci, Nové veselí, okres

Pedagogové

 

TU

 

 

Liška

ŘŠ

 

 

Středa 20. 11.

Miniházená, žáci 2. - 5. ročníku, hala Sokol VM

Blažek

Čtvrtek 21. 11.

Porada ředitelů ŽnS

Ostrůvek, 8. A, Přírodou Vysočiny, od 11:00 hodin

Blažek

Teplá

 

Pátek 22. 11.

Ostrůvek, 8. B, Přírodou Vysočiny, od 11:00 hodin

Švecová

 

Středa 27. 11.

Florbal 1. stupeň, vybraní žáci, naše Tv, okres

Liška

Pátek 29. 11.

Pohádka - Líný Kuba, 1. stupeň, JC VM, 10:30 - 12:00 hodin, 50 Kč

TU

 Průběžně

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy.

 

 

25. až 29. 11.

Inventarizaci svěřeného majetku  

zaměstnanci

ŘŠ 

 

 

 

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 260

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 251

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 168

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 193

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 223

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 363

celkem hlasovalo 1458 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru