Měsíční plán

 Měsíční plán

Měsíční plán na listopad 2023

 Termín

 

 Úkol

 Provedou

Kontrola

Úterý 7.11.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁN - přehlídka středních škol, JC VM, 15:00 - 17:00 hodin, za 600 Kč mohou učitelé nakoupit materiály

zájemci

 

Čtvrtek 9.11.

Florbal, dívky, 6. - 7. ročník, naše Tv

Liška, Švecová

Pátek 10.11

Florbal, chlapci, 6. - 7. ročník, naše Tv

Liška, Švecová

10. - 11. 11.

Zájezd pro zaměstnance do Lednice, 15:00 hodin odjezd od školy

zájemci

 

Úterý 14.11

Florbal, chlapci, 8. - 9. ročník, naše Tv

První pomoc do škol, 8:00 - 10:45, 8.A

První pomoc do škol, 10:00-13:30, 8.B

Liška, Švecová

vyučující

Do Pá 10.11.

Napsat čtvrtletní práce - Ma, Čj, Aj,…

vyučující

Úterý 14. 11.

Pedagogická rada 14:00 - 15:00

Třídní schůzky 15:15 - 16:30
Zkrácená výuka do 13:30

pedagogové

ŘŠ

Čtvrtek 16.11

Florbal, dívky, 8. - 9. ročník, naše Tv

První pomoc do škol, 8:00 -10:45, 8.B

První pomoc do škol, 10:00-13:30, 8.A

Liška, Švecová

vyučující

Pondělí 20.11.

Ostrůvek 5. A, Advent, 8:00 - 10:00 Ostrůvek 5. B, Advent, 10:00 - 12:00

Kameníková
Dohnalová

Středa 22.11.

Začátek plavání 3. AB

Wellmez v Ov v 9. B

TU

Lišková

 

Čtvrtek 23.11.

Florbal okres, dívky, 6. - 7. ročník, naše Tv

Liška, Švecová

Pátek 24.11.

Florbal okres, chlapci, 6. - 7. ročník, naše Tv

Wellmez v Ov v 9. A

Liška, Švecová

 

Lišková

Středa 29.11.

Generálka AKADEMIE v naší Tv, od 2. hodiny

Vystupující

ŘŠ

Čtvrtek 30.11.

Oslavy 20 let založení školy, Den otevřených dveří, Vánoční jarmark, AKADEMIE

Zaměstnanci, žáci,

 

 Průběžně

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měsíční plán na říjen 2023

 Termín

 Úkol

 Provedou

 Kontrola

Pondělí 2. 10.

Zahájení výuky kroužků ve škole

vedoucí kroužků

ZŘ 

Úterý 3. 10.

5. AB - exkurze Praha

TU, AP, Drlíčková

 

Středa 4. 10.

Bezpečnostní technik - kontrola stavu budovy, 8:15 hodin 

Kudláček
Blažek

 

Středa 4. 10.

Přespolní běh, ŽnS, 2. stupeň chlapci i dívky

Švecová

Pátek 6. 10.

Beseda s Policií ČR - 9. A-3. hodina, 9. B-4. hodina

vyučující

 

Pondělí 8. 10.

Jednání školské rady, 15:00

Beranová

Kubátová

Blažek

ZŘ 

Středa 11.10.

Ostrůvek - Podzim na zahradě, 3.A-8-10 hodin 3. B 10-12 hodin

Lišková
Mičková

Pátek 13. 10.

Odeslat výkazy o ZŠ a ŘŠ

Vošmera

Blažek

ZŘ 

Pátek 13. 10.

Muzikál Největší šoumen, 2. stupeň, 80 Kč, od 10:00 hodin, návrat do školy

TU

Úterý 17. 10.

Městská knihovna, 6. A, Zlatý křížek, 50 Kč

Najmanová

Pátek 20. 10.

Vybrat a odevzdat sekretářce peníze za kroužky za říjen-prosinec, á 100,- Kč/měsíc, celkem 300,- Kč

Ostrůvek - Advent, 5.A-8-10 hodin 5. B 10-12 hodin

Vedoucí kroužků

Kameníková
Dohnalová

ŘŠ

 

Čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

 

Úterý 31. 10.

Odevzdat srovnávací testy z Ma, Čj a Aj - 9. AB paní zástupkyni

Příslušní vyučující

 

Průběžně

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy.

co nás čeká...

Čtvrtek 30. 11.

Jarmark, Akademie, Den otevřených dveří

 

 

 

 

 

Měsíční plán na září 2023

 Termín

 Úkol

 Provedou

 Kontrola

Do čtvrtka 31. 8.

Vyplnit rozvrhy tříd a další informace na www stránkách školy

Vyučující

ŘŠ 

Pondělí 4. 9.

8:00 - slavnostní zahájení školního roku
9:30 - provozní porada ve sborovně školy, následuje porada pro zapojené učitele do OP JAK

 Vyučující

 ŘŠ

Úterý 5. 9.

1. r. -            2 hodiny

2. r. -            3 hodiny

3. r. - 5. r.  4 hodiny, TU ve svých třídách

6. r. - 9. r. - výuka 6 hodin, TU 2 hodiny ve třídách - třídní dokumentace, seznamy žáků, vydávání učebnic, poučení žáků BOZP a PO, 3. - 6. hodiny výuka dle rozvrhu.
TU - Seznámit žáky s Řádem školy, První pomocí, Ochranou osob za mimořádných situací, Ukládání cenných věcí - vše zakládá TU + seznam s podpisy žáků.

Zkontrolovat nebo obnovit řády odborných učeben, případně nechat podepsat ŘŠ.

TU, vyučující

 

Teplá - knihy

 

 

 

 

 

 

Správci učeben

 ŘŠ

středa 6. 9.

1. r. - výuka 3 hodiny, ostatní třídy dle rozvrhu včetně volitelných předmětů.

TU, vyučující

 ZŘ

čtvrtek 7. 9.

Den záchranářů, od 10:00 hodin na náměstí VM, 6. AB

Kučerová Konečná

 ZŘ

čtvrtek 7. 9.

Nábor do miniházené

3. A-1. hodina v naší Tv, ve cvičebním

3. B-2. hodina v naší Tv, ve cvičebním

TU

 

Od pondělí 11. 9.

Zahájit výuku integrovaných žáků
Zahájení doučování v OP JAK

Daní vyučující

ŘŠ

středa 13. 9.

Zahájení výuky plavání 2. AB

Nováková Urbanová

 ZŘ

středa 13.9.

Sportovní den - hala Sokol VM - 1. AB od 10:15 - 11:15, přezuvky a cvičební úbor s sebou

TU

 

čtvrtek 14.9.

Sportovní den - hala Sokol VM - 2. AB 10:30 - 11:30, přezuvky a cvičební úbor s sebou

TU

 

18. a 19. 9.

Adaptační pobyt, 6. AB

Kučerová Konečná

 

pátek 8. 9.

Zahájení výuky plavání 4. AB

TU

 ZŘ

Do pátku 15. 9.

Odevzdat časové plány učiva ZŘ ke kontrole a založení.

Nabídnout žákům písemně kroužky a zájmové aktivity (přes Edookit). Odevzdat vyplněné tabulky tříd a odborných učeben s rozvrhy ŘŠ. Nepovinný předmět -TU nabídnou náboženství žákům 1. - 5. ročníků písemně)

Vyučujíc

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení výuky Náboženství ve škole

 

 

Do pátku 15. 9.

Určit, které kroužky budou ve školním roce 2023/2043 a kdo je povede. Za kroužek se vybírá 100,- Kč/měsíc. Vybírá se za říjen-prosinec 300,- Kč.

 

Vedoucí kroužků

ŘŠ

Do pátku 22. 9.

Vybrat peníze za pracovní sešity

TU

 ŘŠ

Do pátku 22. 9.

Zpracovat IVP pro IŽ
Odevzdat žádosti u uvolnění z Tv řediteli školy.

Daní učitelé

 

Učitelé Tv

 

Do pátku 23. 9.

Kontrola třídních výkazů (1. a 6. ročník). Záznamy o volitelných předmětech (Inf, TA, AK). Kontrolu provede ZŘ.

 

 

 

TU

Průběžně

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy.

co nás čeká...

 

 

 

 

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1974

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 1047

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 977

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 1060

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 1107

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 1471

celkem hlasovalo 7636 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru