Měsíční plán

 Měsíční plán

 Měsíční plán na září 2022 

 Termín

 

 Úkol

 Provedou

 Kontrola

Do úterý 30. 8.

Vyplnit rozvrhy tříd a další informace na www stránkách školy

Vyučující

ŘŠ 

čtvrtek 1. 9.

8:00 - slavnostní zahájení školního roku
9:30 - provozní porada ve sborovně školy

 Vyučující

 ŘŠ

pátek 2. 9.

1. r. -            2 hodiny

2. r. -            3 hodiny

3. r. - 5. r.  4 hodiny, TU ve svých třídách

6. r. - 9. r. - výuka 6 hodin, TU 2 hodiny ve třídách - třídní dokumentace, seznamy žáků, vydávání učebnic, poučení žáků BOZP a PO, 3. - 6. hodiny výuka dle rozvrhu.
TU - Seznámit žáky s Řádem školy, První pomocí, Ochranou osob za mimořádných situací, Ukládání cenných věcí - vložit podepsané TU do TK, vyplnit třídní knihy a ostatní dokumentaci.

Zkontrolovat nebo obnovit řády odborných učeben, případně nechat podepsat ŘŠ.

TU, vyučující

 

Teplá - knihy

 

 

 

 

 

 

Správci učeben

 ŘŠ

pondělí 5. 9.

1. r. - výuka 3 hodiny, ostatní třídy dle rozvrhu včetně volitelných předmětů.

TU, vyučující

 ZŘ

Od pondělí 5. 9.

Zahájit výuku integrovaných žáků
Zahájení doučování po Covidu - nevíme, zatím ne
Zahájení kroužků Šablon II

Daní vyučující

ŘŠ

úterý 6. 9.

Zahájení výuky plavání 2. AB

TU

 ZŘ

středa 7. 9.

Porada ohledně pracovních sešitů, velká přestávka, TU.

TU

 ZŘ

pátek 9. 9.

Nábor do miniházené

3. A-1. hodina v naší Tv, ve cvičebním

3. B-2. hodina v naší Tv, ve cvičebním

TU

 

pátek 9. 9.

Zahájení výuky plavání 4. AB

TU

 ZŘ

Do pátku 9. 9.

Odevzdat časové plány učiva ZŘ ke kontrole a založení.

Nabídnout žákům písemně kroužky a zájmové aktivity (přes Edookit). Odevzdat vyplněné tabulky tříd a odborných učeben s rozvrhy ŘŠ. Nepovinný předmět - Náboženství od 14. 9. 2021 (TU nabídnou náboženství žákům 1. - 5. ročníků písemně)

Vyučujíc

 

 

 

 

 

 

pondělí 12. 9.

Zahájení výuky Náboženství ve škole

 

 

úterý 13.9.

Sportovní den - hala Sokol VM - 1. AB od 10:30 - 11:30, přezuvky a cvičební úbor s sebou

TU

 

středa 14.9.

Sportovní den - hala Sokol VM - 2. AB 10:15 - 11:15, přezuvky a cvičební úbor s sebou

TU

 

Do pátku 9. 9.

Určit, které kroužky budou ve školním roce 2022/2023 a kdo je povede. Za kroužek se vybírá 100,- Kč/měsíc. Vybírá se za říjen-prosinec 300,- Kč.

 

Vedoucí kroužků

ŘŠ

??

Adaptační pobyt 6. AB,

Teplá
Švecová

 ZŘ

čtvrtek 22. 9.

Opékání špekáčků na školním ohništi - 3.A,B

Fikrová, Kubátová

 

Do pátku 23. 9.

Vybrat peníze za pracovní sešity

TU

 ŘŠ

Do pátku 23. 9.

Zpracovat IVP pro IŽ
Odevzdat žádosti u uvolnění z Tv řediteli školy.

Daní učitelé

 

Učitelé Tv

 

Do pátku 23. 9.

Kontrola třídních knih (podpisy, razítka, poučení o bezpečnosti, seznámení se školním řádem, omluvené absence). Třídní výkazy. Záznamy o volitelných předmětech (Inf, TA, AK). Kontrolu provede ZŘ.

 

 

 

TU

Průběžně

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy.

co nás čeká...

 

 

 

 

 

Měsíční plán na řjení 2022 

 

 Termín

 Úkol

 Provedou

 Kontrola

Pondělí 3. 10.

Zahájení výuky kroužků ve škole

vedoucí kroužků

ZŘ 

Úterý 5. 10.

Přespolní běh, 2. stupeň ŽnS

Švecová

Pondělí 10. 10.

Jednání školské rady, 15:00

Beranová

Kubátová

Blažek

ZŘ 

Středa 12. 10.

Bezpečnostní technik - kontrola stavu budovy, 8:30 hodin 

Kudláček
Blažek

 

Pondělí 17. 10.

Pythagoriáda, ŠJ od 10:00 - 11:30

Zemanová, Brabcová

ŘŠ

21. a 22. 10.

Festival SŠ - Citypark Jihlava

Zájemci z řad žáků

 

Pondělí 8. 10.

Odeslat výkazy o ZŠ a ŘŠ

Vošmera

Blažek

ZŘ 

Pátek 21. 10.

Vybrat a odevzdat sekretářce peníze za kroužky za říjen-prosinec, á 100,- Kč/měsíc

Vedoucí kroužků

ŘŠ

Středa 26.10. a čtvrtek 27.10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

 

 

 

 

 

Průběžně

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy.

co nás čeká...

Úterý 15. 11.

Pedagogická rada od 14:00 hodin a třídní schůzky od 15:15 hodin

 

 

Čtvrtek 24. 11.

Školení VEX GO, 14:15 - 15:45

Blažek, Vošmera, Liška, Zemanová, Teplá

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1193

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 542

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 460

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 552

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 572

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 899

celkem hlasovalo 4218 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru