Měsíční plán

 Měsíční plán

 

 Termín

 Úkol

 Provedou

 Kontrola

Do úterý 25. 8.

Aktualizovat seznam žáků s SPU

Kubátová

Beranová

ZŘ 

Do pondělí 31. 8.

Vyplnit rozvrhy tříd a další informace na www stránkách školy

Vyučující

ŘŠ 

Úterý 1. 9.

8:00 - slavnostní zahájení školního roku

9:00 - provozní porada

 Vyučující

 ŘŠ

Středa 2. 9.

1. r. -            2 hodiny

2. r. -            3 hodiny

3. r. - 5. r.     4 hodiny, TU ve svých třídách

6. r. -  9. r. - 6 hodin, TU 2 hodiny ve třídách - třídní dokumentace, seznamy žáků, vydávání učebnic, poučení žáků BOZP a PO, 3. - 6. hodiny výuka dle rozvrhu.
TU - Seznámit žáky s Řádem školy, První pomocí, Ochranou osob za mimořádných situací, Ukládání cenných věcí - vložit podepsané TU do TK, vyplnit třídní knihy a ostatní dokumentaci.

Zkontrolovat nebo obnovit řády odborných učeben, případně nechat podepsat ŘŠ.

TU, vyučující

 

 

 

 

 

Teplá - knihy

 

 

 

 

 

 

Správci učeben

 ŘŠ

Čtvrtek 3. 9.

1. r. - výuka 3 hodiny, ostatní třídy dle rozvrhu včetně volitelných předmětů.

TU, vyučující

 ZŘ

Od  pondělí 7. 9.

Zahájit výuku integrovaných žáků

Daní vyučující

ŘŠ

Úterý 8. 9.

Nábor do házené. 1. hodina 3. AB, 2. hodina 4. AB. Naše tělocvična.

TU

Středa 9. 9.

Sportovní den pro 2. AB, hala Sokol VM, od 9:30 hodin

TU

Čtvrtek 10. 9.

Sportovní den pro 1. AB, hala Sokol VM, od 9:30 hodin

TU

Pátku 18. 9.

Kontrola třídních knih (podpisy, razítka, poučení o bezpečnosti, seznámení se školním řádem, omluvené absence). Třídní výkazy. Záznamy o volitelných předmětech (Inf, TA). Kontrolu provede ZŘ.

 

 

 

TU

Do pátku 18. 9.

Odevzdat časové plány učiva ZŘ ke kontrole a založení.

Odevzdat podklady pro úpravu vzdělávání po přerušení COVID-19  ŘŠ

Nabídnout žákům písemně kroužky a zájmové aktivity.

Odevzdat vyplněné tabulky tříd a odborných učeben s rozvrhy.

Nepovinný předmět - Náboženství od října 2020 (TU nabídnou náboženství žákům 1. - 5. ročníků písemně, dle informací ZŘ)

Vyučujíc

 

 

 

 

 

Vyučující kroužků

 

 

 

 

 

Pondělí 21. 9.

Seiferos - dravci, 10:15 - 11:30, na louce před školou, 60 Kč, celá škola

 

Středa 23. 9.

Sběr papíru, 1. stupeň

Beranová, Kudláček

ŘŠ

Čtvrtek 24. 9.

Sběr papíru, 2. stupeň

Beranová, Kudláček

ŘŠ

Do pátku 25. 9.

Určit, které kroužky budou ve školním roce 2020/2021 a kdo je povede. Za kroužek se vybírá 100,- Kč/měsíc. Vybírá se za říjen - prosinec 300,- Kč.

 

Vedoucí kroužků

ŘŠ

Do pátku 25. 9.

Zpracovat IVP pro IŽ s doučováním

Odevzdat žádosti u uvolnění z Tv řediteli školy.

Daní učitelé

 

Učitelé Tv

Beranová

Kubátová 

co nás čeká...

  1. - 2. 10. 

Adaptační kurz pro 6. AB, Nesměř

ZRUŠENO

Beranová Zemanová

 

 29. - 30. 10.

 Podzimní prázdniny

 

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 818

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 432

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 377

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 418

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 438

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 724

celkem hlasovalo 3207 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru