Měsíční plán

květen 2024 

 Termín
Úkol ProvedouKontrola

 Průběžně

Exkurze a výlety dle plánu ve sborovně

- Připojištění žáků není nutné

- Lékárnička (u sekretářky)

- Poučení o bezpečnosti a zapsání do TK

Příslušní vyučující

ZŘ 

Čtvrtek 2. 5.

Den s EKOLOGIÍ (2. stupeň)

6.r. - Baliny – Voda a život v ní 7.r. - Mostiště – Úpravna vody 8.r. - Skládka TKO a sběrný dvůr 9.r. - ESKO-T Třebíč

Čermáková, TU

ŘŠ

čtvrtek 2.5.

Štafetový pohár, vybraní žáci 1. stupně, Třebíč 

Urbanová

Pátek 3.5.

Ostrůvek 7. A, 10:15 – 13:15, Zelená oáza

Teplá 

Úterý 7.5.

Štafetový pohár, vybraní žáci 1. stupně, krajské kolo ?? 

Urbanová

Čtvrtek 9. 5. 

Ostrůvek 7.B, 10:15 – 13:15, Zelená oáza

Návštěva dětí a rodičů ze ZŠ Lhotky, od 15: hodin

Švecová

 

Blažek

Středa 15. 5.

Beseda s vozíčkářem, 9. A 8:00 – 9:45 hodin, 9. B 10:00 – 11:45

vyučující v daných hodinách 

 

15. a 16. 5

Sběr papíru – 1. stupeň

Sběr papíru – 2. stupeň

Beranová 

 

15. až 17. 5

Házená mladší žáci, republikové finále Liberec 

Liška Blažek

ŘŠ

čtvrtek 16. 5. 

Turnaj v MINIHÁZENÉ, hala Sokol VM, žáci 4. a 5. roč

Mullerová  Krátká 

Pátek 17. 5. 

Seiferos – dravci, 8:15 – 9:15 - 1. stupeň, 10:00 – 11:00 - 2. stupeň, 60 Kč 

vyučující

Pondělí 20. 5. 

Pohodáři, 2. stupeň, JCVM, 10:00 – 11:30, 80 Kč, vrací se do školy

TU

20. – 24. 5.

Výlet do Španělska, 9. A + 10 žáků

Beranová Ubrová 

Úterý 21.5.

Fotografování - 1. stupeň (mimo 1. A, B)

 

 

Středa 22. 5. 
Fotografování - 2. stupeň


Čtvrtek 23. 5. 

Turnaj v MINIHÁZENÉ, hala Sokol VM, žáci 2. a 3. roč. 

Blažek

Úterý 28. 5. 

Dopravní soutěž, dětské DH u školy, vybraní žáci 

Ilona lišková

Čtvrtek 30. 5.

Prevence dětských úrazů, 3. AB, naše tělocvična, 8:00 – 10:45 

TU

 

 

 

 

Bude upřesněno 

Vyhlášení výsledků sběru starého papíru a předání cen – atrium školy, velká přestávka

Celá škola

ŘŠ

Průběžně 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy. 

co nás čeká... 

1. – 5. 6. 

Zájezd do Švýcarska – přihlášení žáci 

Švecová Teplá Konečná

 

Úterý 4. 6.

Olympiáda škol, 1. stupeň, naše hřiště

Fikrová Kubátová

 

Pátek 21. 6.

Branný den pro 1. stupeň

Liška  Švecová

 

Středa 26. 6. 

Rozloučení s 9. AB, 16:00 hodin, velký sál JC VM