Měsíční plán

 Měsíční plán

 Měsíční plán na květen 2022

 Termín

 Úkol

 Provedou

Kontrola

 Průběžně

Exkurze a výlety dle plánu ve sborovně

- Připojištění žáků není nutné

- Lékárnička (u sekretářky)

- Poučení o bezpečnosti a zapsání do TK

Příslušní
vyučující

ZŘ 

Úterý 3. 5.

McDonald´s CUP, 1. stupeň, okres

Štafetový pohár, kraj. Kol. Třebíč, 1. stupeň

Liška

Rosová

Čtvrtek 5. 5.

Školení nová informatika, ZŠ Budišov 14:30 - 16:00

Vyučující 1. stupeň

ŘŠ

Pátek 6. 5.

Mediální výchova, 2. stupeň, rozpis ve sborovně, vstupné hradí škola

4. B - dopravní výchova

Focení 9. AB po 4. hodině

Zveřejnění výsledku zápisu do 1. tříd na www a na škole

Vyučující

Svobodová

Konečná, Kučerová

Blažek

Pondělí 9. 5.

Ponorka 9. AB

TU

Pondělí 9. 5.

Den s EKOLOGIÍ (2. stupeň)

6.r. - Baliny - Voda a život v ní
7.r. - Mostiště - Úpravna vody
8.r. - Skládka TKO a sběrný dvůr
9.r. - ESKO-T Třebíč

Čermáková, TU

ŘŠ

Úterý 10. 5.

Turnaj v MINIHÁZENÉ, hala Sokol VM, žáci 2. a 3. roč.

Ponorka 6. AB

Blažek

Liška, Lišková

Středa 11. 5.

Turnaj v MINIHÁZENÉ, hala Sokol VM, žáci 4. a 5. roč.

Ponorka 7. AB

Pěvecký koncert, JC VM, 60 Kč, 1. stupeň od 9:15 hodin, 2. stupeň od 11:00 hodin (mimo 7. AB)

Minikopaná, okrsek, chlapci, 6. - 9. ročník, naše hřiště

Blažek
Beranová Zemanová

TU

 

Liška

Čtvrtek 12. 5.

Ponorka 8. AB

TU

Pátek 13. 5.

 

Ponorka 9. AB

Mladý zahrádkář, ŽnS, vybraní žáci

4. A - dopravní výchova, DH VM

TU

Müllerová
Duchtíková

Úterý 17. 5.

Basketbal, dívky, 6. až 9. ročník, okres, naše Tv

Švecová

Středa 18. 5.

Vyhlášení výsledků sběru starého papíru a předání cen - atrium školy, velká přestávka

Celá škola

ŘŠ

Pátek 20. 5.

Bezpečně na internetu, 6. A - 1. hodina, 6. B - 2. hodina

Dopravní soutěž, vybraní žáci 2. stupně, oblastní kolo, DH VM

Vyučující

 

 

Úterý 24. 5.

Vybíjená, krajské kolo, ŽnS, vybraní žáci 4. a 5. ročníku

Urbanová

Blažek

Středa 26. 5.

Minikopaná, okres, chlapci, 6. - 9. ročník, naše hřiště

Liška

 

Pátek 27. 5.

Lesnictví a zemědělství na Vysočině

Čermáková

Průběžně

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy.

co nás čeká...

Pátek 3. 6.

Focení tříd ve škole

 

 

Pátek 10. 6.

Posezení zaměstnanců u ohniště za školou od 18:00 hodin

 

 

 

 

 

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1087

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 515

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 442

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 521

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 541

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 854

celkem hlasovalo 3960 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru