Měsíční plán

 Měsíční plán

Měsíční plán na leden 2023

Termín

 Úkol

 Provedou

 Kontrola

úterý 3.1.

Nástup do školy po vánočních prázdninách.

 

 

Úterý 10. 1.

Florbal, kraj, 1. stupeň 

Liška

Čtvrtek 12. 1.

Návštěva SŠ Jihlava, 9. AB, volba povolání

Čermáková, Vošmera

Čtvrtek 19. 1.

Ostrůvek, 8. B, přírodou Vysočiny, 8:15 - 10:15

Zemanová

Pátek 120 1.

Ostrůvek, 8. A, přírodou Vysočiny, 10:15 - 12:15

Beranová

Do pátku 20.1.

Napsat čtvrtletní práce z Ma, Čj, Aj,…  Odevzdat sekretářce se seznamem žáků peníze za kroužky za leden - květen 2023 (100,- Kč/měsíc/žák = 500,- Kč)

Vyučující Vedoucí kroužků

 ŘŠ

ŘŠ

Do úterý 24.1.

Uzavření známek. Uzavření absence.

Vyučující

 ŘŠ

Středa 25.1.

Pedagogická a klasifikační porada od 14:00 hodin.

Odpadá odpolední výuka, do Edookitu.
Zapsání známek, absence a výchovných opatření
(pochvaly i napomenutí, …) do programu Edookit.
TU vše zkontrolovat. Od čtvrtka tisk vysvědčení (bez podpisu ŘŠ).

Vyučující

 

 

 

TU, vyučující

 ŘŠ

Úterý 31.1.

Rozdávání vysvědčení
1. stupeň - TU poslední vyučovací hodinu dané třídy ve své třídě
2. stupeň - TU 6. vyučovací hodinu ve své třídě, dále výuka dle rozvrhu, odpoledne pokračuje vyučování

 TU

 ZŘ

Pátek 3.2.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY 

Žáci a vyučující

 

 Průběžně

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí finančních možností školy

 

ŘŠ 

13. 2. -17. 2.

LVK pro 7. AB

 

 

20.2. - 24.2.

Jarní prázdniny

 

 

 

 

Měsíční plán na prosinec 2022  

  Termín

 Úkol

 Provedou

 Kontrola

Pátek 2. 12.

Vánoční večírek, od 18:00 U Koníčka

 

 

Pondělí 5. 12.

Čerti a Mikuláš na 1. stupni, žáci 9. A (do 1. - 5. A, žáci 9. B (do 1. - 5. B), 1. až 3. hodina. Sladkosti pro děti věnovala firma POEX VM.

Čermáková Konečná

 

 

Středa 7. 12.

Bad Ischel - zájezd do Rakouska na vánoční trhy (8. a 9. r.)

Náhliková Švecová,Teplá

Středa 7. 12.

Ponorka 7. AB

Liška
Lišková

Z

Čtvrtek 8. 12.

Ponorka 8. AB

Beranová Zemanová

 

Čtvrtek 8. 12.

Ostrůvek 1. B - Vlněné Vánoce

Městská knihovna - 5. A Karel IV.

Urbanová

Duchtíková

 

Pátek 9. 12.

Ponorka 9. AB

Ostrůvek 1. B - Vlněné Vánoce

 

Čermáková
Nováková

 

Úterý 13. 12.

Turnaj v miniházené, vybraní žáci 2. - 5. ročník, hala Sokol VM

Blažek

Středa 14. 12.

Bad Ischel - zájezd do Rakouska na vánoční trhy (6. a 7. r.)

Náhliková Švecová Teplá

Středa 21. 12.

Robinson Jihlava - 1. AB

Nováková Ubrová

Úterý 20. 12.

Vánoční laťka - na ZŠ Oslavická

Učitel Tv

Středa 21. 12.

Vánoční turnaj ve florbalu X. ročník, 8. a 9. ročník - 4. - 6. hodina, zbytek žáků z těchto tříd fandí

Liška
Švecová

 

 ZŘ 

Čtvrtek 22. 12.

1. stupeň - 4 vyučovací hodiny, TU ve třídách
2. stupeň - 5 vyučovacích hodin, TU ve třídách 4. a 5. hodinu, předtím výuka dle rozvrhu
Odchody tříd na oběd budou upřesněny rozpisem. ŠJ do 13:15.
Vánoční turnaj ve florbalu X. ročník, 6. a 7. ročník - 1. - 3. hodina, zbytek žáků z těchto tříd fandí

TU

ZŘ 

 

 

Průběžně

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Dle aktuální nabídky akcí finančních možností školy

 

Odnést věci ze tříd a ze šaten - úbory a ručníky na vyprání. Poučení o bezpečnosti o prázdninách

 TU - zapsat do TK!

 ZŘ

 

 

Měsíční plán na listopad 2022 

 Termín

 Úkol

 Provedou

Kontrola

Pátek 4.11.

Florbal, chlapci, 8. - 9. ročník, okrsek, naše Tv

Liška

Pátek 4. 11.

Projektový den v rámci Šablon III, 2. A, Baliny

Lišková Ilona

 

4. - 6. 11.

Celostátní kolo pěvecké soutěže, žáci pěveckého souboru Harmonie 

Ubrová

Svobodová

ŘŠ

Úterý 8.11.

Den se zvířaty, naše Tv, 1. stupeň -1. a 2. hodina, 2. stupeň - 3. a 4. hodina

Švecová

Úterý 8.11.

FESTIVAL VZDĚLÁVÁN - přehlídka středních škol, JC VM, 15:00 - 17:00 hodin

zájemci

 

Čtvrtek 10.11.

Florbal, dívky, 8. - 9. ročník, okrsek, naše Tv

Švecová

Pátek 11.11.

Florbal, chlapci, 6. - 7. ročník, okrsek, naše Tv

Liška

Do Pá. 11.11.

Napsat čtvrtletní práce - Ma, Čj, Aj,…

vyučující

Úterý 15. 11.

Pedagogická rada 14:00 - 15:00

 

Třídní schůzky 15:15 - 16:30
Zkrácená výuka do 13:30, zapsat do Edookitu 

pedagogové

ŘŠ

Úterý 15.11.

Florbal, dívky, 6. - 7. ročník, okrsek, naše Tv

Švecová

Pátek 18.11.

Dopravní výchova - 4. AB, teorie 

Kameníková Dohnalová

Úterý 22. 11.

Miniházená, hala Sokol VM, vybraní žáci 2. 5. ročníku 

Blažek

Čtvrtek 24.11.

Florbal, dívky, 6. - 7. ročník, okres, naše Tv

Švecová

Čtvrtek 24.11.

Školení na robotické stavebnice VEX, 14:15 - 16:00

Blažek, Teplá Vošmera, Liška, Zemanová,

Pátek 25.11.

Florbal, chlapci, 6. - 7. ročník, okres, naše Tv

Liška

 

 

 

 

 Průběžně

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy.

 

 

30.11. - 9.12.

Inventarizaci svěřeného majetku  

zaměstnanci

ŘŠ 

 

 

 

 

 

Měsíční plán na řjení 2022  

 Termín

 Úkol

 Provedou

 Kontrola

Pondělí 3. 10.

Zahájení výuky kroužků ve škole

vedoucí kroužků

ZŘ 

Úterý 5. 10.

Přespolní běh, 2. stupeň ŽnS

Švecová

Pondělí 10. 10.

Jednání školské rady, 15:00

Beranová

Kubátová

Blažek

ZŘ 

Středa 12. 10.

Bezpečnostní technik - kontrola stavu budovy, 8:30 hodin 

Kudláček
Blažek

 

Pondělí 17. 10.

Pythagoriáda, ŠJ od 10:00 - 11:30

Zemanová, Brabcová

ŘŠ

21. a 22. 10.

Festival SŠ - Citypark Jihlava

Zájemci z řad žáků

 

Pondělí 8. 10.

Odeslat výkazy o ZŠ a ŘŠ

Vošmera

Blažek

ZŘ 

Pátek 21. 10.

Vybrat a odevzdat sekretářce peníze za kroužky za říjen-prosinec, á 100,- Kč/měsíc

Vedoucí kroužků

ŘŠ

Středa 26.10. a čtvrtek 27.10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

 

 

 

 

 

Průběžně

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy.

co nás čeká...

Úterý 15. 11.

Pedagogická rada od 14:00 hodin a třídní schůzky od 15:15 hodin

 

 

Čtvrtek 24. 11.

Školení VEX GO, 14:15 - 15:45

Blažek, Vošmera, Liška, Zemanová, Teplá

 

Měsíční plán na září 2022 

 Termín

 

 Úkol

 Provedou

 Kontrola

Do úterý 30. 8.

Vyplnit rozvrhy tříd a další informace na www stránkách školy

Vyučující

ŘŠ 

čtvrtek 1. 9.

8:00 - slavnostní zahájení školního roku
9:30 - provozní porada ve sborovně školy

 Vyučující

 ŘŠ

pátek 2. 9.

1. r. -            2 hodiny

2. r. -            3 hodiny

3. r. - 5. r.  4 hodiny, TU ve svých třídách

6. r. - 9. r. - výuka 6 hodin, TU 2 hodiny ve třídách - třídní dokumentace, seznamy žáků, vydávání učebnic, poučení žáků BOZP a PO, 3. - 6. hodiny výuka dle rozvrhu.
TU - Seznámit žáky s Řádem školy, První pomocí, Ochranou osob za mimořádných situací, Ukládání cenných věcí - vložit podepsané TU do TK, vyplnit třídní knihy a ostatní dokumentaci.

Zkontrolovat nebo obnovit řády odborných učeben, případně nechat podepsat ŘŠ.

TU, vyučující

 

Teplá - knihy

 

 

 

 

 

 

Správci učeben

 ŘŠ

pondělí 5. 9.

1. r. - výuka 3 hodiny, ostatní třídy dle rozvrhu včetně volitelných předmětů.

TU, vyučující

 ZŘ

Od pondělí 5. 9.

Zahájit výuku integrovaných žáků
Zahájení doučování po Covidu - nevíme, zatím ne
Zahájení kroužků Šablon II

Daní vyučující

ŘŠ

úterý 6. 9.

Zahájení výuky plavání 2. AB

TU

 ZŘ

středa 7. 9.

Porada ohledně pracovních sešitů, velká přestávka, TU.

TU

 ZŘ

pátek 9. 9.

Nábor do miniházené

3. A-1. hodina v naší Tv, ve cvičebním

3. B-2. hodina v naší Tv, ve cvičebním

TU

 

pátek 9. 9.

Zahájení výuky plavání 4. AB

TU

 ZŘ

Do pátku 9. 9.

Odevzdat časové plány učiva ZŘ ke kontrole a založení.

Nabídnout žákům písemně kroužky a zájmové aktivity (přes Edookit). Odevzdat vyplněné tabulky tříd a odborných učeben s rozvrhy ŘŠ. Nepovinný předmět - Náboženství od 14. 9. 2021 (TU nabídnou náboženství žákům 1. - 5. ročníků písemně)

Vyučujíc

 

 

 

 

 

 

pondělí 12. 9.

Zahájení výuky Náboženství ve škole

 

 

úterý 13.9.

Sportovní den - hala Sokol VM - 1. AB od 10:30 - 11:30, přezuvky a cvičební úbor s sebou

TU

 

středa 14.9.

Sportovní den - hala Sokol VM - 2. AB 10:15 - 11:15, přezuvky a cvičební úbor s sebou

TU

 

Do pátku 9. 9.

Určit, které kroužky budou ve školním roce 2022/2023 a kdo je povede. Za kroužek se vybírá 100,- Kč/měsíc. Vybírá se za říjen-prosinec 300,- Kč.

 

Vedoucí kroužků

ŘŠ

??

Adaptační pobyt 6. AB,

Teplá
Švecová

 ZŘ

čtvrtek 22. 9.

Opékání špekáčků na školním ohništi - 3.A,B

Fikrová, Kubátová

 

Do pátku 23. 9.

Vybrat peníze za pracovní sešity

TU

 ŘŠ

Do pátku 23. 9.

Zpracovat IVP pro IŽ
Odevzdat žádosti u uvolnění z Tv řediteli školy.

Daní učitelé

 

Učitelé Tv

 

Do pátku 23. 9.

Kontrola třídních knih (podpisy, razítka, poučení o bezpečnosti, seznámení se školním řádem, omluvené absence). Třídní výkazy. Záznamy o volitelných předmětech (Inf, TA, AK). Kontrolu provede ZŘ.

 

 

 

TU

Průběžně

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dle aktuální nabídky akcí a finančních možností školy.

co nás čeká...

 

 

 

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1303

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 587

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 498

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 589

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 609

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 952

celkem hlasovalo 4538 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru