Zájmové kroužky

Žáci školy si mohou vybrat z bohaté nabídky kroužků a mimoškolních aktivit v odpoledních hodinách přímo v prostorách školy

 Jedná se o tyto kroužky

  • sportovní - florbal, zábavky při ŠD, miniházená
  • pěvecké- Harmonie, Slunko, Sluníčko
  • ostatní - příprava pro žáky na přijímací zkoušky na SŠ z matematiky a českého jazyka

Bližší informace spolu s přihláškami dostávají žáci od vyučujících vždy na začátku září. Kroužky pracují zpravidla od října do května daného školního roku. Úplata je 100,- Kč/měsíc. Pouze miniházená a minivolejbal jsou bezplatné.


Kromě těchto kroužků fungují kroužky při školní družině. Jsou to Malý kuchtík, Dovedné ruce a Zábavky. I tyto kroužky jsou pro žáky zdarma a platí se pouze materiál nebo potraviny.


DenDruh aktivityKdyKdo
PondělíFlorbal - 1.stupeň
13:10 - 13:55
Liška

Florbal - 2.stupeň
14:00 - 14:45
Liška

Malý kuchtík13:30 - 15:30Kovtunová

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky - 9.A13:50 - 14:35Beranová

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky - 9.B14:00 - 14:45Zemanová
ÚterýSlunko15:00 - 16:00Svobodová
Ubrová

Sluníčko15:00 - 16:00Havlišová, Ubrová A.


13:50 - 14:35
StředaZábavky13:45-14:45Navrátilová

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka6:45 - 7:45Ubrová
ČtvrtekFlorbal 2. stupeň
13:50- 15:20Liška
PátekMiniházená - 4. - 5. ročník13:30 - 14:15Blažek

Miniházená - 2. - 3. ročník14:15 - 15:00Blažek

Harmonie18:00 - 21:00Ubrová, Svobodová