Školní rok 2023/2024

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace

Hlavní úkoly na školní rok 2023/2024 - krátkodobý plán

 1. Budovat bezpečné klima a prostředí ve škole, vzájemná důvěra mezi učiteli a žáky, ochrana žáků před patologickými jevy, zaměření na prevenci šikany.
 2. Spolupracovat se školicím střediskem Klub Ponorka pro 6. - 9. ročník a s nízkoprahovým centrem Wellmez. 
 3. Uspořádat dvoudenní adaptační kurz pro žáky 6. A a B mimo školu. 
 4. Plnit vzdělávací program ŠVP "Škola v pohodě".
 5. Výuku zpestřovat novými formami výuky projektovým vyučováním (např. Den s ekologií - 2. 5. 2024, Branný den pro 1. stupeň 21. 6. 2024). 
 6. Pokračovat ve spolupráci s Vysočina Education a dalšími vzdělávacími institucemi. 
 7. Prezentovat školu na veřejnosti (Velkomeziříčsko, koncerty v JC, www a FCB školy, www.novinyvm.cz ). 
 8. Spolupracovat s partnery školy (DÓZA, ostatní ZŠ, MK, SEV Ostrůvek a Baliny, Hotelová škola, …) a zřizovatelem.
 9. Zorganizovat "miniškoličku" pro budoucí prvňáčky před zápisem do 1. tříd.
 10. Oslovovat žáky malotřídních škol, kteří ve své kmenové škole končí, s nabídkou přestupu na naši školu.
 11. Znovu se zapojit do projektu KrÚ - "První pomoc do škol" pro 8. ročníky a "Prevence dětských úrazů" pro 3. ročníky, dopravní výchova BESIP - 4. ročník MÚ.
 12. Podporovat účast žáků na sportovních a kulturních akcích - preferovat místní akce školy, DÓZA, ASŠK a JC.
 13. Podporovat práci kroužků při škole a související akce.
 14. Uspořádat rozloučení žáků 9. ročníku v JC na konci roku.
 15. Spolupracovat se sportovními kluby ve Velké Meziříčí (Basketbalový klub, Sokol - miniházená a atletika, FC VM, HHK VM) při náborech dětí do jejich oddílů a při jejich celkové propagaci.
 16. Nabídnout žákům široký výběr kroužků v odpoledních hodinách, a zlepšovat tak jejich fyzickou kondici a naplnění volného času.
 17. Organizovat výlety a exkurze.
 18. Umožnit působit ve škole fungování kroužku Veselá věda.
 19. Doplňování učebních pomůcek dle finančních možností školy.
 20. Organizovat ve škole a nabízet žákům vědomostní soutěže a olympiády.
 21. Realizovat vánoční výzdobu (osvětlení školy) a velikonoční výzdobu (stromy před školou).
 22. Pokračovat v pravidelných aktualizacích školního webu a web znovu přihlásit do soutěže Zlatý erb. 
 23. Vytvořit nové webové stránky s finanční podporou grantu Kraje Vysočina 
 24. Facebookové stránky školy pravidelně plnit aktuálními příspěvky. 
 25. Pracovat se stavebnicí Merkur v pracovní výchově a ve fyziky a badatelskými sadami ve 3. třídě, které distribuuje Kraj Vysočina
 26. Zrealizovat pro zájemce z řad žáků cyklovýlet v červnu každého roku.
 27. Zdokonalovat se v práci s programem EDOOKIT, MS Teams.
 28. Pracovat na projektu OP JAK s názvem - Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ.
 29. Využívat 6 asistentů pedagoga pro integrované žáky.
 30. Plnit doporučení PPP a SPC u integrovaných žáků.
 31. Pokračovat ve spolupráci s ASŠK, platit členské příspěvky a z vrácených peněz doplňovat sportovní vybavení do tělocviku (dresy, rozlišovačky, míče, …)
 32. Za peníze ze sběru starého papíru (květen 2024) koupit pro žáky věci dle potřeby (např. lyžařská výbava pro zapůjčení na LVK, …)
 33. Doplňovat nábytek do tříd a kabinetů a vybavení sbírek pro výuku.
 34. Spolupracovat s Pečovatelským domem a s Muzeem Velké Meziříčí.
 35. Intenzivně zapojovat do výuky práci s mobilními telefony žáků nebo se školními tablety.


Termíny pedagogických rad

28. srpna 2023

Pedagogická a provozní rada
Úterý 14. listopadu 2023

Třídní schůzky (1. A, B třídní schůzky dle potřeby)

Čtvrtek 25. ledna 2024

Klasifikační porada za I. pololetí

Čtvrtek 25. dubna 2024

Třídní schůzky
Čtvrtek 20. června 2024Klasifikační porada za II. pololetí

Termíny provozních porad

 • 31. srpna, 
 • 1. září 2023 
 • a dále dle potřeby (i krátké 15minutové porady o velké přestávce nebo ráno v 7:00 hodin).


Plán exkurzí a projektů na školní rok 2023 - 2024

1. stupeň

Den zdraví

Ve spolupráci s DÓZA
Den bez autVe spolupráci s DÓZA
Den Země - ukliďte městoVe spolupráci s Ostrůvkem (dle zájmu TU)
Den bez úrazůVe spolupráci s DÓZA
Barevný denAkce školy
Olympiáda škol ve městěZŠ Školní (1. stupeň)
Den otevřených dveří 30. 11. 2023Akce školy
Dopravní výchova - ve 4. ročníku průkaz mladého cyklistyAkce školy
Výchovné koncerty pěveckých sborů Harmonie, Slunko a SluníčkoSvobodová
Recitační soutěžAkce školy
Soutěž ve šplhu (školní a okresní kolo)Akce školy - Mičková
Lyžařské závodyAkce školy
Besídka pro rodiče (1. stupeň)Akce školy
Celostátní přehlídka pěveckých souborů OpavaUbrová, Svobodová
Cantat 2018Kraj Vysočina
Program prevence dětských úrazů

Město VM, hasiči

Den záchranářůIlona Lišková
Dopravní soutěž - BESIPPetra Čermáková
Čistá Vysočina - ve spolupráci s MÚ a Krajem Vysočina


2. stupeň

RočníkMísto exkurze, zaměřeníZajistí
6.

Návštěva městské knihovny

Bruslení na zimním stadionu

SEV Baliny - Voda a život v ní

Adaptační kurz pro 6. AB

Návštěva divadla v Jihlavě nebo Brně

Vyučující Čj


Čermáková + TU

Čermáková, Vošmera

Lišková, Ubrová

7.

Návštěva městské knihovny a výstav v JC VM

Bruslení na zimním stadionu

Exkurze Kutná Hora

Zájezd do Rakouska pro 7. - 9. ročník - nabídnout

Zájezd do Londýna pro 7. - 9. ročník - letos nenabízet

SEV - klima v krajině

Vyučující Čj


Švecová, Teplá

Náhlíková, Švecová, Teplá

Kučerová, Konečná

Čermáková + TU


8.

Návštěva městské knihovny a výstav v JC VM

Bruslení na zimním stadionu

Zájezd do Rakouska pro 7. - 9. ročník - nabídnout

S Zájezd do Londýna pro 7. - 9. ročník - letos nenabízet

SEV - klima v krajině

Divadlo Brno - Čj

Vyučující Čj


Náhlíková, Švecová, Teplá

Kučerová, Konečná

Čermáková + TU

Lišková


9.

Návštěva městské knihovny

Bruslení na zimním stadionu

Zájezd do Rakouska pro 7. - 9. ročník - nabídnout

Zájezd do Londýna pro 7. - 9. ročník - letos nenabízet

SEV - klima v krajině


Divadlo Dalešice

Návštěva Květnice a burzy minerálů - Tišnov

Vyučující Čj


Náhlíková, Švecová, Teplá

Kučerová, Konečná

Čermáková + TU

Ubrová

Čermáková + TU


Volba povolání

Spolupráce s WELMEZ

Exkurze - Draka kabely, Sanborn, Hotelová škola, Poex

Festival vzdělávání - propagace

Návštěva SŠTA Jihlava, spolupráce s PBS Velká Bíteš

Lišková

BeranováProjektAktivitaZajistí
Den s ekologií 2. 5. 2024

6. ročník - Voda a život v ní - SEV

8. ročník - přehrada a úpravna vody Mostiště

7. ročník - Skládka TKO + Sběrný dvůr VM 9. ročník - Exkurze Třebíč ESKO-T

Čermáková

Sběr starého papíru

15. a 16. května 2024 - soutěž ve sběru starého papíru pro 1. - 9. ročník o ceny.

Beranová, Kudláček, Blažek