Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2023/2024

TermínNázevCílÚčastní seOrganizuje se
 záříJablíčkový den Posílit dobré vztahy ve třídě, zopakovat a upevnit učivo nižších ročníků, získat nové informace. 5.AKameníková Dagmar 
 DopravaPoznat dopravní značku, umět se podle nich řídit, pracovat ve skupinách.2.BUrbanová
 Svatý VáclavSeznámit se s legendou o svatém Václavovi, mezipředmětové vztahy.5.BDohnalová Jaromíra
 Z pohádky do pohádkyPodpořit u dětí vztah k pohádkám, rozvíjet jejich fantazii.1.ADuchtíková
 říjenHouby Vyhledávání informací, hledání v atlase, rozeznávání hub, rozlišení jedlých od nejedlých. 4.A,B Kubátová, Fikrová 
 StromyUvědomit si důležitost stromů pro člověka.5.BDohnalová
 Dopravní výchova a prevence úrazůNaučit se správnému a bezpečnému chování v silničním provozu.4.A,BKubátová, Fikrová
 Psí denRozvíjet kladné vztahy ke zvířatům.3.ALišková Ilona
 Drak MrakSeznámit se s charakteristickými znaky podzimu.1.ADuchtíková
 listopadPodzim Zopakovat učivo o podzimu, lese a stromech. 2.BUrbanová 
 Významné události 20. stoletíUspořádat a vytvořit si představu o významných událostech 20.století, samostatně vyhledávat a ověřovat informace, prezentace informací.8.A,B Lišková Ivana 
  Atlas strašidelZopakovat a prohloubit učivo, učit se konstruktivně hodnotit a zvládnout konstruktivní kritiku, vytříbit ústní projev.  8.A,B Lišková Ivana 
 Umělecké slohy Připomenout si typické znaky a stavby daného uměleckého stylu, vyhledávat informace, zpracovat je a prezentovat. 8.A,B Lišková Ivana 
 Virová a bakteriální onemocnění Vytvořit soubor materiálů obsahující informace o virových a bakteriálních onemocněních.6.A,B Čermáková 
 Den stromů Všímat si změn v přírodě, důležitosti stromů a objevit tajemství podzimního zbarvení listů. 5.AKameníková Dagmar 
 Naše městoPěstovat u žáků pozitivní vztah k rodnému městu. 3.A Lišková Ilona 
 Dušičky Seznámení s významem tohoto dne, úcta k zemřelým. 3.ALišková Ilona 
 HalloweenRozlišovat realitu a nadpřirozenost, dobro a zlo, seznámení s anglosaským svátkem. 3.A Lišková Ilona
 Svatý Martin Seznámit se s naším kulturním dědictvím, lidovými zvyka a obyčeji, pranostikami. 3.A Lišková Ilona 
 Oddělování složek směsíRozvoj praktických dovedností - práce v laboratoři, důraz na ekologické myšlení, zodpovědnost za své chování k životnímu prostředí. 8.A,BZemanová 
 Abeceda Prohloubení a zopakování učiva o abecedě. 2.B Urbanová 
ledenZima kolem násKrásy zimní přírody, pomoc člověka přírodě, vlastnosti sněhu a ledu, zimní sporty.1.ADuchtíková


Tři královéDozvědět se základní informace o historii této tradice.3.AIlona Lišková
únorKarnevalový denSeznámit se s charakteristikou období od Tří králů do Velikonoc.1.ADuchtíková

MasopustSeznámit se s tradicemi našich předků s naším kulturním dědictvím.5.A,3.AKameníková, Lišková Ilona

Svatý ValentýnUpevnění kladných vztahů mezi spolužáky3.AIlona Lišková

Lidské těloNaučit se pojmenovat jednotlivé části lidského těla, pečovat o zdraví.1.ADuchtíková

Národní obrozeníPřipomenout si významné postavy české a slovenské historie.8.A,BLišková

ZávislostiUvědomit si, co je to závislost.8.A,BLišková
březenVesmír s RákosníčkemSeznámit děti se základními znalostmi o vesmíru.2.ANováková

Zelený denCeloškolní - vítání jara v zelené barvě.


VelikonoceHistorie svátku, spolupráce.3.AIlona Lišková

Veselé zoubkyPéče o chrup.1.ADuchtíková
dubenČarodějnická školaSeznámit žáky se zvyky a pověrami vztahujícími se k filipojakubské noci, práce s knihou Malá čarodějnice.2.ANováková

ČarodějniceZvyky a historie, mezipředmětové vztahy3.ALišková Ilona

Čarodějnický denZvyky, učit rozlišit dobro a zlo, rozvíjení fantazie.1.ADuchtíková

Zvířátka a loupežníciPráce s textem i filmem, vztah ke zvířatům.3.ALišková Ilona
květenDravciNavázat na celoškolní akci.3.ALišková Ilo

ČasMezipředmětové vztahy2.BUrbanová

Čtení s prvňáčkyPomoc druhých tříd prvním, zaujmout děti knížkami, prvňáci přečtou první knížku:)2.B, 1.AUrbanová, Duchtíková

Zvířecí denSeznámit se s domácími mazlíčky a péčí o ně, mezipředmětové vztahy.2.ANováková

MS 5054Rozvíjet povědomí o dění kolem nás3.BMičková

Moje oblíbená knihaPředstavit spolužákům svou oblíbenou knihu.8.A,BLiškováPonorka - Nízkoprahové centrum primární prevence. Pro třídní kolektivy a třídní učitele zpracovává ve školním roce dvakrát  3hodinové interaktivní programy primární prevence.

Termíny Ponorky - 2023/ 2024
1. pololetí

DatumTřídaProgramČasTř. učitel/ka
18. 9.6. A, B
Adaptační kurz8.00Kuč, Kon
19. 12.7. A, B
Třída a její svět10.00Tep, Šve
18. 12.8. A, B
Můj život, můj svět10.55Liškovi
15. 12.9. A, B
Karta na sebe10.00Ber, Zem
2. pololetí
Datum
Třída
Program
Čas
Tř. učitel/ka
4. 3.6. A, B
Online svět a já10.00Kuč, Kon
5. 3. 7. A, B
Dvě strany jedné mince10.00Tep, Šve
6. 3.8. A, B
Láska je láska10.55Liškovi
7. 3.9. A, B
Já a moje finance10.00Ber, Zem

Dopravní výchova ve 3. a 4. ročníku ZŠ. Teoretická a praktická výuka pod vedením lektora, s podporou MÚ a BESIP.

 1. pomoc do škol

Celokrajský projekt poskytuje žákům zakladní znalosti v poskytování 1. pomoci. Žáci 8. roč. absolvují 10 vyuč. hodin pod odborným vedením studentů a pedagogů zdravotnických škol, část výuky je pod vedením hasičů věnována IZS.

Projekt "Program prevence dětských úrazů" v rozsahu 3 hodin

 Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd a Den prevence:
- v tělocvičně
- šest pracovišť s tématikou prevence a první pomoci
- ukázky a nácviky první pomoci
- spolupráce se záchrannou službou, Městskou policií, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a Českým červeným křížem.

 
Ostrůvek - ekologické centrum Velké Meziříčí. Připravuje pro třídní kolektivy jednodenní programy s ekologickou tématikou.


JARO 2024

Třída a učitelkadatumprogramtrvání
1. A  - Duchtíková Petra14. 3. 2024Od masopustu do čarodějnic3 h
1. B - Svobodová Andrea15. 3. 2024Od masopustu do čarodějnic
3 h
2. A - Nováková Miroslava
23. 4. 2024
Ptačí říše
3 h
2. B - Urbanová Jana23. 4. 2024
Ptačí říše
3 h
3. A - Lišková Ilona25. 4. 2024
Ptačí říše
3 h
3. B - Mičková Markéta
25. 4. 2024
Ptačí říše
3 h
4. A - Kubátová Jana
7. 2. 2024Od Sv. Martina do masopustu
3 h
4. B - Fikrová Renata
7. 2. 2024
Od Sv. Martina do masopustu
3 h
5. A  - Kameníková Dagmar
10. - 12. 6. 2024Baliny - pobyt
celý den
5. B - Dohnalová Jaromíra
12. - 14. 6. 2024
Baliny - pobyt
celý den


PODZIM 2024

Třída a učitelkadatumprogramtrvání
1. A Kameníková Dagmar
---
1. B Dohnalová Jaromíra
---

2. A Duchtíková Petra

7. 11. 2024Cesta za papírem3 h
2. B Svobodová Andrea
8. 11. 2024Cesta za papírem
3 h

3. A Nováková Miroslava

1. 11. 2024
Cesta za papírem
3 h

3. B Urbanová Jana

4. 11. 2024
Cesta za papírem
3 h

4. A Lišková Ilona

11. 10. 2024Kouzelné bylinky3 h

4. B Mičková Markéta

14. 10. 2024Kouzelné bylinky
3 h

5. A Kubátová Jana

24. 9. 2024Zahrada nás baví3 h

5. B Fikrová Renata

25. 9. 2024Zahrada nás baví
3 h


Den s EKOLOGIÍ - 2. 5. 2024 (projektový den pro 2. stupeň)

ročníktéma
6. A, BVoda a živočichové ve vodě
7. A, BČištění vody, pitná voda, přehrady
8. A, BSkládka odpadu, tuhý komunální odpad, sběrný dvůr
9. A, BBezodpadové hospodářství, třídění odpadu


Šablony- I.pdf   Projekt MŠMT Šablony I (celková výše 1 034 579 Kč)

Šablony-II.pdf   Projekt MŠMT Šablony II (celková výše 1 664 566 Kč)

Šablony-III.pdf Projekt MŠMT Šablony III (celková výše 821 063 Kč)doucovani-zaku-publicita(1)
Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3vzor-msmt-letak-pro-publicitu-npo-digitalizujeme-skolu-2
Digitalizujeme školu realizace investice národního plánu obnovyvzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-soucasne-173-174-2022-2023DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY PRO ROZVOJ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ A JEJICH DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PRO CÍRKEVNÍ A SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA PRO ROK 2022 - částka 417 000,- Kč, robotické stavebnice, 3D tiskárny, květen 2022
vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-173-A-PDP-2022-2024NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI - POŘÍZENÍ MOBILNÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ URČENÁ PRO SOUKROMÉ A CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2022 - částka 73 000 Kč, pořízeno 11 tabletů a obaly a kryty, duben 2022A3-plakat-publicitaOperační program Jan Amos Komenský (celková výše 1 578 785 Kč) 

 

 vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-173-A-PDP-2022-2024NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI - POŘÍZENÍ MOBILNÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ URČENÁ PRO SOUKROMÉ A CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2023 - částka 123 000 Kč, pořízeno 22 tabletů + obaly a kryty, květen 2023
vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-173-A-PDP-2022-2024NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI - POŘÍZENÍ MOBILNÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ URČENÁ PRO SOUKROMÉ A CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2024 - částka 256 000 Kč, pořízeno xxx bude doplněno xxx, v xxx 2024