Školní družina

Pro žáky 1. - 3. třídy jsou otevřena 4. oddělení školní družiny.


1. odděleníPrášková Jitka566 782 325
2. odděleníKovtunová Věra - vedoucí vychovatelka ŠD566 782 326
3. odděleníNavrátilová Klára566 782 328
4. odděleníMalcová Kateřina566 782 329

Přihlašování žáků do školní družiny probíhá vždy v posledním týdnu v srpnu. Přihlášky jsou k dispozici u vedoucí ŠD a jí se také odevzdávají. Úplata za školní družinu je 100,- Kč/měsíc. Platba probíhá bezhotovostní formou inkasním způsobem platby na účet 165455812/0600

Provozní doba školní družiny

  • 06:00 - 08:00 
  • 11:30 - 16:00 


Program školní družiny

  • společné stolování ve školní jídelně
  • relaxační činnosti - četba pohádek, dětských časopisů, volné kreslení, omalovánky, konstruktivní stavebnice, stolní a společenské hry
  • během týdne se střídají zájmové činnosti - výtvarná, pracovní, přírodovědná, společenskovědní, tělovýchovná, hudební
  • rekreační činnosti - hřiště naší školy, dopravní hřiště, tělocvična
  • během školního roku navštěvujeme divadelní představení, výstavy, pořádáme exkurze a besedy

DSCN6794

Zájmové kroužky

Vychovatelky nabízejí dětem, které chodí do ŠD, tyto zájmové kroužky:

  • Malý kuchtík - vychovatelka Věra Kovtunová /2. - 3. třída/
  • Dovedné ruce - vychovatelka Jitka Prášková /1. - 3. třída/ 
  • Zábavky - vychovatelka Klára Navrátilová /1. - 2. třída/

V ranní družině zařazujeme činnosti odpočinkového zaměření. Odpolední aktivity volíme podle zájmu dětí.

DSCN6414