Organizace školního roku

Organizace školního roku 2016/2017  
    Organizace školního roku
1.pololetí: čtvrtek 1. 9. 2016 - úterý 31. 1. 2017
2. pololetí: středa 1. 2. 2017 - pátek 30. 6. 2017
         
Podzimní prázdniny: středa 26. 10. čtvrtek 27. 10. 2016         
Vánoční prázdniny: pátek 23. 12. 2016 - pondělí 2. 1. 2017
Pololetní prázdniny: pátek 3. 2. 2017
Jarní prázdniny:  20. 2. 2017 - 26. 2. 2017         
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. 4. a pátek 14. 4.2017
Hlavní prázdniny: sobota 1.7.2017 - pátek 1. 9. 2017
Třídní schůzky: úterý 22. 11. 2016 a čtvrtek 20. 4. 2017

Vyučovací hodiny 

0. vyučovací hodina:    7:00   -  7:455    hodinOrganizace školního roku
1. vyučovací hodina:    8:00    -  8:45     hodin
2. vyučovací hodina:    8:55   -  9:40     hodin
Velká přestávka:          9.40    - 10.00    hodin
3. vyučovací hodina:  10:00   - 10:45    hodin
4. vyučovací hodina: 10:55    - 11:40   hodin
5. vyučovací hodina: 11:50    -  12:35  hodin
6. vyučovací hodina: 12:45    -  13:30  hodin
7. vyučovací hodina: 14:15   -  15:00   hodin

Organizace přijímacích zkoušek na státní SŠ  

- V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky.Organizace školního roku
- Konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání.
- Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanovené RVP ZŠ
- Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány středním školám
- Š
koly hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

odevzdání přihlášek výchovné poradkyni Mgr. H. Brabcové na základní škole do 10. února 2017  
odeslání přihlášek na SŠ do 1. března 2017 (přihlášku odevzdávají rodiče) 
talentové zkoušky v uměleckých oborech 2. 1. - 15. 1.2017 (přihlášky do 30.11.2016)
talentové zkoušky v konzervatořích 15. 1. - 31. 1. 2017
1. termín přijímacích zkoušek: mezi 22. 4. - 30. 4. 2017 (letos 12. 4. 2017)
2. termín přijímacích zkoušek: mezi 22. 4. - 30. 4. 2017 (letos 19. 4. 2017)
náhradn termín přijímacích zkoušek: 11. a 12. 5. 2017

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou uvedeny a průběžně aktualizovány na:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 160

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 148

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 93

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 100

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 134

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 226

celkem hlasovalo 861 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru