Organizace školního roku

Organizace školního roku 2017/2018  
     Organizace školního roku
1.pololetí: pondělí 4. 9. 2017 - středa 31. 1. 2018
2. pololetí: čtvrtek 1. 2. 2018 - pátek 29. 6. 2018
          
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2017         
Vánoční prázdniny: sobota 23. 12. 2017 - úterý 2. 1. 2018
Pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2018
Jarní prázdniny:  26. 2. 2018 - 4. 3. 2018         
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. 3. a pátek 30. 3. 2018
Hlavní prázdniny: sobota 30.7.2018 - pátek 31. 8. 2018
Školní rok 2018/2019: podělí 3. 9. 2018
Třídní schůzky: úterý 21. 11. 2017 a čtvrtek 26. 4. 2018
 
Vyučovací hodiny 

0. vyučovací hodina:    7:00   -  7:455    hodinOrganizace školního roku
1. vyučovací hodina:    8:00    -  8:45     hodin
2. vyučovací hodina:    8:55   -  9:40     hodin
Velká přestávka:          9.40    - 10.00    hodin
3. vyučovací hodina:  10:00   - 10:45    hodin
4. vyučovací hodina: 10:55    - 11:40   hodin
5. vyučovací hodina: 11:50    -  12:35  hodin
6. vyučovací hodina: 12:45    -  13:30  hodin
7. vyučovací hodina: 14:15   -  15:00   hodin

Organizace přijímacích zkoušek na státní SŠ  

- V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky.Organizace školního roku
- Konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění, a to pro všechny formy vzdělávání.
- Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanovené RVP ZŠ
- Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány středním školám
- Š
koly hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

odevzdání přihlášek výchovné poradkyni Mgr. Haně Beranové na základní škole do 31. ledna 2018 
odeslání přihlášek na SŠ do 1. března 2018 (přihlášku odevzdávají rodiče) 
talentové zkoušky v uměleckých oborech 2. 1. - 31. 1.2018 (přihlášky do 30.11.2017)  
talentové zkoušky v konzervatořích 2. 1. - 31. 1. 2018
1. termín přijímacích zkoušek: mezi 12. 4. 2018
2. termín přijímacích zkoušek: mezi 16. 4. 2018 
náhradn termín přijímacích zkoušek: 10. a 11. 5. 2018

Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou uvedeny zde: 
a zde : http://www.3zsvm.cz/aktualne/informace-pro-zaky-devatych-rocniku 

 

Anketa

Kolik času denně průměrně trávíš na mobilu nebo počítači?

vůbec žádný

 
počet hlasů: 400

do 0,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 249

0,5 - 1 hodinu denně

 
počet hlasů: 238

1 - 1,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 216

1,5 - 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 231

více jak 2,5 hodiny denně

 
počet hlasů: 459

celkem hlasovalo 1793 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru