Školní rok 2018/2019

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace

Hlavní úkoly na školní rok 2022/2023 - krátkodobý plán

 

 1. Budovat bezpečné klima a prostředí ve škole, vzájemná důvěra mezi učiteli a žáky, ochrana žáků před patologickými jevy, zaměření na prevenci šikany.
 2. Spolupracovat se školicím střediskem Klub Ponorka pro 6. - 9. ročník a s nízkoprahovým centrem Wellmez.
 3. Uspořádat dvoudenní adaptační kurz pro žáky 6. AB mimo školu.
 4. Plnit vzdělávací program ŠVP "Škola v pohodě".
 5. Výuku zpestřovat novými formami výuky projektovým vyučováním (např. Den s ekologií -
  9. 5. 2022).
 6. Pokračovat ve spolupráci s Vysočina Education a dalšími vzdělávacími institucemi.
 7. Prezentovat školu na veřejnosti (Velkomeziříčsko, koncerty v JC, www a FCB školy, www.novinyvm.cz ).
 8. Spolupracovat s partnery školy (DÓZA, ostatní ZŠ, MK, SEV Ostrůvek a Baliny, Hotelová škola, …) a zřizovatelem.
 9. Zorganizovat "miniškoličku" pro budoucí prvňáčky před zápisem do 1. tříd.
 10. Oslovovat žáky malotřídních škol, kteří ve své kmenové škole končí, s nabídkou přestupu na naši školu.
 11. Znovu se zapojit do projektu KrÚ - "První pomoc do škol" pro 8. ročníky a "Prevence dětských úrazů" pro 3. ročníky, dopravní výchova BESIP - 4. ročník MÚ.
 12. Podporovat účast žáků na sportovních a kulturních akcích - preferovat místní akce školy, DÓZA, ASŠK a JC.
 13.  Podporovat práci kroužků při škole a související akce.
 14. Uspořádat rozloučení žáků 9. ročníku v JC na konci roku.
 15. Spolupracovat se sportovními kluby ve Velké Meziříčí (Basketbalový klub, Sokol - miniházená a atletika, FC VM, HHK VM) při náborech dětí do jejich oddílů a při jejich celkové propagaci.
 16. Nabídnout žákům široký výběr kroužků v odpoledních hodinách, a zlepšovat tak jejich fyzickou kondici a naplnění volného času.
 17. Organizovat výlety a exkurze.
 18. Doplňování učebních pomůcek dle finančních možností školy.
 19. Organizovat ve škole a nabízet žákům vědomostní soutěže a olympiády.
 20. Realizovat vánoční výzdobu (osvětlení školy).
 21. Pokračovat v pravidelných aktualizacích školního webu a web znovu přihlásit do soutěže Zlatý erb.
 22. Facebookové stránky školy pravidelně plnit aktuálními příspěvky.
 23. Pracovat se stavebnicí Merkur v pracovní výchově a ve fyziky a stavebnicí Roto (v 1. a 2. roč. v PV).
 24. V červnu 2022 realizovat pro žáky školy pochodové cvičení a výlet na kolech.
 25. Zdokonalovat se v práci s programem EDOOKIT, MS Teams.
 26. V 2. - 9. ročníku pracovat s elektronickou žákovskou knížkou.
 27. Ve školním roce 2021-2022 dokončit projekt Šablony II (školní asistenti (v ZŠ a ŠD), doučování, kluby) a zahájit projekt Šablony III.
 28. Využívat 5 asistentů pedagoga pro integrované žáky a školního asistenta z projektu Šablony III.
 29. Plnit doporučení PPP a SPC u integrovaných žáků.
 30. Pokračovat ve spolupráci s ASŠK, platit členské příspěvky a z vrácených peněz doplňovat sportovní vybavení do tělocviku (dresy, rozlišovačky, míče, …) 
 31. Za peníze ze sběru starého papíru  (jaro 2022)koupit pro žáky věci dle potřeby (např. lavičky a gauč na chodby, …)
 32. Doplňovat nábytek do tříd a kabinetů a vybavení sbírek pro výuku.
 33. Spolupracovat s Pečovatelským domem, se Slepíši a s Muzem Velké Meziříčí.
 34. Zapojovat do výuky práci s mobilními telefony žáků nebo se školními tablety.

Termíny pedagogických rad

29. srpna 2022

Pedagogická a provozní porada

Úterý 15. listopadu 2022

Třídní schůzky                            (1. A, B třídní schůzky dle potřeby)

Středa 25. ledna 2023

Klasifikační porada za I. pololetí

Čtvrtek 13. dubna 2023

Třídní schůzky. Pro 6. ročníky (informace o Nj a Vp předají TU).

Čtvrtek 22. června 2023

Klasifikační porada za II. pololetí

 

Termíny provozních porad - 25. srpna, 1. září 2022 a dále dle potřeby (i krátké 15minutové porady o velké přestávce).

Plán exkurzí a projektů na školní rok 2022 - 2023

1. stupeň

Místo exkurze, zaměření

Budišov - zámek

Praha - 5. ročník

Brno - Špilberk, Petrov, Planetárium, Anthropos

Třebíč - ESKO - T, Alternátor -Jihlava - ZOO 1. ročník

Dopravní hřiště

SEV Ostrůvek VM, Baliny

Muzeum VM

Knihovna VM

 

akce

 

Den zdraví

Den bez aut

Den Země - ukliďte si město

 

Den bez úrazů

Barevný den

Olympiáda škol ve městě

Sběr kaštanů

Den otevřených dveří

Dopravní výchova - ve 4. ročníku průkaz mladého cyklisty

Výchovné koncerty pěveckých sborů Harmonie, Slunko a Sluníčko

Recitační soutěž

Soutěž ve šplhu (školní a okresní kolo)

Lyžařské závody

Spolupráce s Pečovatelským domem

Besídky pro rodiče (1. stupeň)

Celostátní přehlídka pěveckých sborů Opava Cantat 2018

Program prevence dětských úrazů

Den záchranářů

Štafetový pohár pro 1. Stupeň

Dopravní soutěž - BESIP

Ve spolupráci s DÓZA

Ve spolupráci s DÓZA

Ve spolupráci s Ostrůvkem (dle zájmu TU)

Ve spolupráci s DÓZA

Akce školy

ZŠ Oslavická

Akce školy

Akce školy

Akce školy - Ubrová, Svobodová

 

Akce školy

Akce školy - Rosová

Akce školy

Akce školy + DPS

Akce školy

Ubrová, Svobodová

Kraj Vysočina

Město VM, hasiči

Rosová

Ilona Lišková

 

2. stupeň

Ročník

Místo exkurze, zaměření

Zajistí

6.

 

Návštěva městské knihovny

Bruslení na zimním stadionu

SEV Baliny - Voda a život v ní

Adaptační kurz pro 6. AB

Návštěva divadla v Jihlavě nebo Brně

Vyučující Čj

 

Čermáková + TU

Čermáková, Vošmera

Lišková, Ubrová

7.

 

Návštěva městské knihovny a výstav v JC VM

Bruslení na zimním stadionu

Exkurze Zelená hora

Zájezd do Rakouska pro 7. - 9. ročník - nabídnout

Zájezd do Londýna pro 7. - 9. ročník - letos nenabízet

SEV - Jak rostliny dobývají svět

Vyučující Čj

 

Ubrová

Náhlíková, Švecová

Kučerová, Konečná

Čermáková + TU

8.

 

Návštěva městské knihovny a výstav v JC VM

Bruslení na zimním stadionu

Zájezd do Rakouska pro 7. - 9. ročník - nabídnout

S Zájezd do Londýna pro 7. - 9. ročník - letos nenabízet

EV - Křížem krážem Vysočinou

Divadlo Brno - Čj

Vyučující Čj

 

Náhlíková, Švecová Kučerová, Konečná

Čermáková + TU

Lišková

9.

 

Návštěva městské knihovny

Bruslení na zimním stadionu

Zájezd do Rakouska pro 7. - 9. ročník - nabídnout

Zájezd do Londýna pro 7. - 9. ročník - letos nenabízet

SEV - Víme, co jíme

Divadlo Brno

Vyučující Čj

 

Náhlíková, Švecová Kučerová, Konečná

Čermáková + TU

Ubrová

Volba povolání

 

Spolupráce s WELMEZ

Exkurze - Draka kabely, Sanborn, Hotelová škola, Poex

Festival vzdělávání - propagace

Návštěva SŠTA Jihlava, spolupráce s PBS Velká Bíteš

Lišková

Beranová

 

 

projekt

aktivita

zajistí

Den s ekologií

9. 5. 2022

6. ročník - Voda a život v ní - SEV

7. ročník - Sádky VM, přehrada Mostiště

 

8. ročník - Skládka TKO + Sběrný dvůr VM 9. ročník - Exkurze Třebíč ESKO-T

Čermáková

 

Sběr starého papíru

Duben 2022 - soutěž ve sběru starého papíru pro 1. - 9. ročník o ceny.

Beranová, Kudláček, Blažek

 

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1481

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 677

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 610

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 660

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 703

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 1055

celkem hlasovalo 5186 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru