Školní rok 2018/2019

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace

Hlavní úkoly na školní rok 2019/2020 - krátkodobý plán 

 1. Budovat bezpečné klima a prostředí ve škole, vzájemná důvěra mezi učiteli a žáky, ochrana žáků před patologickými jevy, zaměření na prevenci šikany. Spolupracovat se školicím střediskem Klub Ponorka pro 5. - 9. ročník a s nízkoprahovým centrem Wellmez.
 2. Plnit vzdělávací program ŠVP "Škola v pohodě".
 3. Výuku zpestřovat novými formami výuky projektovým vyučováním (např. Den s ekologií -
  4. 5. 2020).
 4. Pokračovat ve spolupráci s Vysočina Education a dalšími vzdělávacími institucemi.
 5. Prezentovat školu na veřejnosti (Velkomeziříčsko, koncerty v JC, www a FCB školy, www.novinyvm.cz ).
 6. Spolupracovat s partnery školy (DÓZA, ostatní ZŠ, MK, SEV Ostrůvek a Baliny, Hotelová škola, …) a zřizovatelem.
 7. Zorganizovat "miniškoličku" pro budoucí prvňáčky před zápisem do 1. tříd.
 8. Oslovovat žáky malotřídních škol, kteří ve své kmenové škole končí s nabídkou přestupu na naši školu.
 9. Znovu se zapojit do projektu KrÚ - "První pomoc do škol" pro 8. ročníky a "Prevence dětských úrazů" pro 3. ročníky, dopravní výchova BESIP - 4. ročník MÚ.
 10. Podporovat účast žáků na sportovních a kulturních akcích - preferovat místní akce školy, DÓZA, ASŠK a JC.
 11.  Podporovat práci kroužků při škole a souvisejících akcí.
 12. Uspořádat rozloučení žáků 9. ročníku v JC na konci roku.
 13. Spolupracovat se sportovními kluby ve Velké Meziříčí (Basketbalový klub, Sokol - miniházená a atletika, FC VM, HHK VM) při náborech dětí do jejich oddílů a při jejich celkové propagaci.
 14. Nabídnout žákům široký výběr kroužků v odpoledních hodinách, a zlepšovat tak jejich fyzickou kondici a naplnění volného času.
 15. Organizovat výlety a exkurze.
 16. Doplňování učebních pomůcek dle finančních možností školy.
 17. Organizovat ve škole a nabízet žákům vědomostní soutěže a olympiády.
 18. Realizovat vánoční výzdobu (osvětlení školy).
 19. Pokračovat v pravidelných aktualizacích školního webu a web znovu přihlásit do soutěže Zlatý erb.
 20. Facebookové stránky školy pravidelně plnit aktuálními příspěvky (ředitel školy).
 21. Pracovat se stavebnicí Merkur v pracovní výchově a ve fyziky a stavebnicí Roto (v 1. a 2. roč. v PV).
 22. V červnu 2020 realizovat pro žáky školy pochodové cvičení a výlet na kolech.
 23. Účastnit se soutěže se stavebnicí Merkur v krajském kole.
 24. Zdokonalovat se v práci s programem EDOOKIT.
 25. V 6. - 9. ročníku pracovat s elektronickou žákovskou knížkou.
 26. Ve školním roce 2019 - 20 spustit projekt Šablony II (školní asistenti (v ZŠ a ŠD), doučování, kluby).
 27. Využívat 7 asistentů pedagoga pro integrované žáky a školního asistenta z projektu Šablony II.
 28. Plnit doporučení PPP a SPC u integrovaných žáků.
 29. Pokračovat ve spolupráci s ASŠK, platit členské příspěvky a z vrácených peněz doplňovat sportovní vybavení do tělocviku (dresy, rozlišovačky, míče, …) 
 30. Za peníze ze sběru starého papíru koupit pro žáky věci dle potřeby (např. lavičky a gauč na chodby, …)
 31. Doplňovat nábytek do tříd a kabinetů a vybavení sbírek pro výuku.
 32. Spolupracovat s Pečovatelským domem, se Slepíši a s Muzeem Velké Meziříčí.
 33. Zúčastnit se Stavíme z MERKURU (případně ROTO a Postav si svůj dům)
 34. Zorganizovat pro celou školu akci - Tonda Obal na cestách, leden2020 

Termíny pedagogických rad

30. srpna 2019

Pedagogická a provozní porada

Úterý 19. listopadu 2019

Třídní schůzky (1. A, B třídní schůzky dle potřeby)

Čtvrtek 23. ledna 2020

Klasifikační porada za I. pololetí

Úterý 14. dubna 2020

Třídní schůzky. Pro 6. ročníky (informace o Nj a Vp předají TU).

Pondělí 22. června 2020

Klasifikační porada za II. pololetí


Termíny provozních porad
- 26. srpna, 2. září 2019 a dále dle potřeby (i krátké 15 minutové porady o velké přestávce).

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1087

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 515

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 442

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 521

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 541

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 854

celkem hlasovalo 3960 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru