Školní rok 2023/2024

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace 

Hlavní úkoly na školní rok 2023/2024 - krátkodobý plán  

 1. Budovat bezpečné klima a prostředí ve škole, vzájemná důvěra mezi učiteli a žáky, ochrana žáků před patologickými jevy, zaměření na prevenci šikany.
 2. Spolupracovat se školicím střediskem Klub Ponorka pro 6. - 9. ročník a s nízkoprahovým centrem Wellmez.
 3. Uspořádat dvoudenní adaptační kurz pro žáky 6. A a B mimo školu.
 4. Plnit vzdělávací program ŠVP "Škola v pohodě".
 5. Výuku zpestřovat novými formami výuky projektovým vyučováním (např. Den s ekologií -
  2. 5. 2024, Branný den pro 1. stupeň 31. 5. 2024).
 6. Pokračovat ve spolupráci s Vysočina Education a dalšími vzdělávacími institucemi.
 7. Prezentovat školu na veřejnosti (Velkomeziříčsko, koncerty v JC, www a FCB školy, www.novinyvm.cz ).
 8. Spolupracovat s partnery školy (DÓZA, ostatní ZŠ, MK, SEV Ostrůvek a Baliny, Hotelová škola, …) a zřizovatelem.
 9. Zorganizovat "miniškoličku" pro budoucí prvňáčky před zápisem do 1. tříd.
 10. Oslovovat žáky malotřídních škol, kteří ve své kmenové škole končí, s nabídkou přestupu na naši školu.
 11. Znovu se zapojit do projektu KrÚ - "První pomoc do škol" pro 8. ročníky a "Prevence dětských úrazů" pro 3. ročníky, dopravní výchova BESIP - 4. ročník MÚ.
 12. Podporovat účast žáků na sportovních a kulturních akcích - preferovat místní akce školy, DÓZA, ASŠK a JC.
 13.  Podporovat práci kroužků při škole a související akce.
 14. Uspořádat rozloučení žáků 9. ročníku v JC na konci roku.
 15. Spolupracovat se sportovními kluby ve Velké Meziříčí (Basketbalový klub, Sokol - miniházená a atletika, FC VM, HHK VM) při náborech dětí do jejich oddílů a při jejich celkové propagaci.
 16. Nabídnout žákům široký výběr kroužků v odpoledních hodinách, a zlepšovat tak jejich fyzickou kondici a naplnění volného času.
 17. Organizovat výlety a exkurze.
 18. Umožnit působit ve škole fungování kroužku Veselá věda.
 19. Doplňování učebních pomůcek dle finančních možností školy.
 20. Organizovat ve škole a nabízet žákům vědomostní soutěže a olympiády.
 21. Realizovat vánoční výzdobu (osvětlení školy) a velikonoční výzdobu (stromy před školou).
 22. Pokračovat v pravidelných aktualizacích školního webu a web znovu přihlásit do soutěže Zlatý erb.
 23. Vytvořit nové webové stránky s finanční podporou  grantu Kraje Vysočina
 24. Facebookové stránky školy pravidelně plnit aktuálními příspěvky.
 25. Pracovat se stavebnicí Merkur v pracovní výchově a ve fyziky a badatelskými sadami ve 3. třídě, které distribuuje Kraj Vysočina
 26. Zrealizovat pro zájemce z řad žáků cyklovýlet v červnu každého roku.
 27. Zdokonalovat se v práci s programem EDOOKIT, MS Teams.
 28. Pracovat na projektu OP JAK s názvem - Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ.
 29. Využívat 6 asistentů pedagoga pro integrované žáky.
 30. Plnit doporučení PPP a SPC u integrovaných žáků.
 31. Pokračovat ve spolupráci s ASŠK, platit členské příspěvky a z vrácených peněz doplňovat sportovní vybavení do tělocviku (dresy, rozlišovačky, míče, …) 
 32. Za peníze ze sběru starého papíru  (jaro 2024) koupit pro žáky věci dle potřeby (např. lyžařská výbava pro zapůjčení n a LVK, …)
 33. Doplňovat nábytek do tříd a kabinetů a vybavení sbírek pro výuku.
 34. Spolupracovat s Pečovatelským domem a s Muzeem Velké Meziříčí.
 35. Intenzivně zapojovat do výuky práci s mobilními telefony žáků nebo se školními tablety. 

Termíny pedagogických rad

28. srpna 2023

Pedagogická a provozní porada

Úterý 14. listopadu 2023

Třídní schůzky (1. A, B třídní schůzky dle potřeby)

Čtvrtek  25. ledna 2024

Klasifikační porada za I. pololetí

Čtvrtek 18. dubna 204

Třídní schůzky.

Čtvrtek 20. června 2024

Klasifikační porada za II. pololetí

 
Termíny provozních porad- 31. srpna, 1. září 2023 a dále dle potřeby (i krátké 15minutové porady o velké přestávce nebo ráno v 7:00 hodin).

Plán exkurzí a projektů na školní rok 2023 - 2024 

1. stupeň  

akce

 

Den zdraví

Den bez aut

Den Země - ukliďte si město

 

Den bez úrazů

Barevný den

Olympiáda škol ve městě

Den otevřených dveří 30. 11. 2023

Dopravní výchova - ve 4. ročníku průkaz mladého cyklisty

Výchovné koncerty pěveckých sborů Harmonie, Slunko a Sluníčko

Recitační soutěž

Soutěž ve šplhu (školní a okresní kolo)

Lyžařské závody

Besídky pro rodiče (1. stupeň)

Celostátní přehlídka pěveckých sborů Opava Cantat 2018

Program prevence dětských úrazů

Den záchranářů

Dopravní soutěž - BESIP

Čistá Vysočina - ve spolupráci s MÚ a Krajem Vysočina

Ve spolupráci s DÓZA

Ve spolupráci s DÓZA

Ve spolupráci s Ostrůvkem (dle zájmu TU)

Ve spolupráci s DÓZA

Akce školy

ZŠ Školní (1. stupeň)

Akce školy

Akce školy

Akce školy - Ubrová, Svobodová

 

Akce školy

Akce školy - Mičková

Akce školy

Akce školy

Ubrová, Svobodová

Kraj Vysočina

Město VM, hasiči

Ilona Lišková

Petra Čermáková

 

 2. stupeň 

Ročník

Místo exkurze, zaměření

Zajistí

6.

 

Návštěva městské knihovny

Bruslení na zimním stadionu

SEV Baliny - Voda a život v ní

Adaptační kurz pro 6. AB

Návštěva divadla v Jihlavě nebo Brně

Vyučující Čj

 

Čermáková + TU

Čermáková, Vošmera

Lišková, Ubrová

7.

 

Návštěva městské knihovny a výstav v JC VM

Bruslení na zimním stadionu

Exkurze Kutná Hora

Zájezd do Rakouska pro 7. - 9. ročník - nabídnout

Zájezd do Londýna pro 7. - 9. ročník - letos nenabízet

SEV - klima v krajině

Vyučující Čj

 

Švecová, Teplá

Náhlíková, Švecová, Teplá

Kučerová, Konečná

Čermáková + TU

8.

 

Návštěva městské knihovny a výstav v JC VM

Bruslení na zimním stadionu

 

Zájezd do Rakouska pro 7. - 9. ročník - nabídnout

S Zájezd do Londýna pro 7. - 9. ročník - letos nenabízet

SEV - klima v krajině

Divadlo Brno - Čj

Vyučující Čj

 

Náhlíková, Švecová, Teplá

Kučerová, Konečná

Čermáková + TU

Lišková

9.

 

Návštěva městské knihovny

Bruslení na zimním stadionu

Zájezd do Rakouska pro 7. - 9. ročník - nabídnout

Zájezd do Londýna pro 7. - 9. ročník - letos nenabízet

SEV - klima v krajině

 

Divadlo Dalešice

Návštěva Květnice a burzy minerálů - Tišnov

Vyučující Čj

 

Náhlíková, Švecová, Teplá

Kučerová, Konečná

Čermáková + TU

Ubrová

Čermáková + TU

Volba povolání

 

Spolupráce s WELMEZ

Exkurze - Draka kabely, Sanborn, Hotelová škola, Poex

Festival vzdělávání - propagace

Návštěva SŠTA Jihlava, spolupráce s PBS Velká Bíteš

Lišková

Beranová

 

 

projekt

aktivita

zajistí

Den s ekologií

2. 5. 2024

6. ročník - Voda a život v ní - SEV

8. ročník - přehrada a úpravna vody Mostiště

7. ročník - Skládka TKO + Sběrný dvůr VM 9. ročník - Exkurze Třebíč ESKO-T

Čermáková

 

Sběr starého papíru

Duben 2022 - soutěž ve sběru starého papíru pro 1. - 9. ročník o ceny.

Beranová, Kudláček, Blažek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1974

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 1047

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 977

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 1060

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 1107

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 1471

celkem hlasovalo 7636 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru