Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2023/2024

Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017

 

 

 

 

 Termín  Název  Cíl Účastní se Organizuje  
 září Jablíčkový den  Posílit dobré vztahy ve třídě, zopakovat a upevnit učivo nižších ročníků, získat nové informace.  5.A Kameníková Dagmar   
  Doprava Poznat dopravní značku, umět se podle nich řídit, pracovat ve skupinách. 2.B Urbanová  
 říjen Houby  Vyhledávání informací, hledání v atlase, rozeznávání hub, rozlišení jedlých od nejedlých.  4.A,B  Kubátová, Fikrová   
 listopad Podzim  Zopakovat učivo o podzimu, lese a stromech.  2.B Urbanová   
  Významné události 20. století Uspořádat a vytvořit si představu o významných událostech 20.století, samostatně vyhledávat a ověřovat informace, prezentace informací. 8.A,B  Lišková Ivana   
   Atlas strašidel Zopakovat a prohloubit učivo, učit se konstruktivně hodnotit a zvládnout konstruktivní kritiku, vytříbit ústní projev.   8.A,B  Lišková Ivana   
  Umělecké slohy  Připomenout si typické znaky a stavby daného uměleckého stylu, vyhledávat informace, zpracovat je a prezentovat.  8.A,B  Lišková Ivana   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Ponorka - Nízkoprahové centrum primární prevence. Pro třídní kolektivy a třídní učitele zpracovává ve školním roce dvakrát  3hodinové interaktivní programy primární prevence.

 Termíny Ponorky - 2023/2024

1.    pololetí

Datum

Třída

Program

Čas

Tř. učitel/ka

 

18.9.

6.A,B 

 

Adaptační kurz

8.00

Kuč,Kon

19.12.

7.A,B

 

Třída a její svět

10.00

Tep,Šve

18.12.

8.A,B

 

Můj život, můj svět

10.55

Liškovi

15.12.

 

9.A,B 

 

Karta na sebe

 

10.00

 

Ber,Zem

 

2.pololetí

Datum

Třída

Program

Čas

Tř. učitel/ka

 

4.3.

6.A,B

Online svět a já

10.00

Kuč,Kon

5.3.

7.A,B

Dvě strany jedné mince

10.00

Tep,Šve

6.3

 

8.A,B

Láska je láska

10.55

Liškovi

7.3.

9.A,B

Já a moje finance

10.00

Ber,Zem

 

Dopravní výchova ve 3. a 4. ročníku ZŠ. Teoretická a praktická výuka pod vedením lektora, s podporou MÚ a BESIP.

 1. pomoc do škol

Celokrajský projekt poskytuje žákům zakladní znalosti v poskytování 1. pomoci. Žáci 8. roč. absolvují 10 vyuč. hodin pod odborným vedením studentů a pedagogů zdravotnických škol, část výuky je pod vedením hasičů věnována IZS.

Projekt "Program prevence dětských úrazů" v rozsahu 3 hodin

 Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd a Den prevence:
- v tělocvičně
- šest pracovišť s tématikou prevence a první pomoci
- ukázky a nácviky první pomoci
- spolupráce se záchrannou službou, Městskou policií, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a Českým červeným křížem.

 
Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017Ostrůvek - ekologické centrum Velké Meziříčí.  Připravuje pro třídní kolektivy jednodenní programy s ekologickou tématikou.
 
 termín třída  program  dozor 
       
       
       
       
       
       
       
       

 Den s EKOLOGIÍ - 10. 5.  2024 (projektový den pro 2. stupeň)

 ročník  téma
6.A,B  Voda, živočichové ve vodě
7.A,B   Čištění vody, pitná voda, přehrady
8.A,B  Skládka odpadu, tuhý komunální odpad, sběrný dvůr
9.A,B   Bezodpadové hospodářství, třídění odpadu

 

docx 131 kB  -  Projekt MŠMT Šablony I (celková výše 1 034 579 KčPřehled školních a třídních projektů ve školním roce 2020/2021

 

docx 131 kB  -  Projekt MŠMT Šablony II (celková výše 1 664 566 Kč) Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2020/2021

docx 130 kB  -  Projekt MŠMT Šablony III (celková výše 821 063 Kč) Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2021/2022

 

 

Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2021/2022

Digitalizujeme školu realizace investice národního plánu obnovyPřehled školních a třídních projektů ve školním roce 2022/2023

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY PRO ROZVOJ INFORMATICKÉHO MYŠLENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ A JEJICH DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PRO CÍRKEVNÍ A SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA PRO ROK 2022 - částka 417 000,- Kč, robotické stavebnice, 3D tiskárny, květen 2022

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI - POŘÍZENÍ MOBILNÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ URČENÁ PRO SOUKROMÉ A CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2022 - částka 73 000 Kč, pořízeno 11 tabletů a obaly a kryty, duben 2022

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI - POŘÍZENÍ MOBILNÍCH DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ URČENÁ PRO SOUKROMÉ A CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2023 - částka 123 000 Kč, pořízeno 22 tabletů + obaly a kryty, květen 2023

 -  Operační program Jan Amos Komenský (celková výše 1 578 785 Kč) Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2022/2023

 

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1974

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 1047

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 977

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 1060

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 1107

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 1471

celkem hlasovalo 7636 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru