Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2020/2021

Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017

 

 

 

 Termín  Název  Cíl Účastní se Organizuje
celoroční projekt Přijíždí k nám Večerníček  Vzbudit zájem o četbu, představit postavu Večerníčka   2.A Kameníková 
září - říjen Na podzim Žáci by měli poznat, jakými změnami prochází příroda na podzim, jaké jsou práce na zahradách, polích, sadech, umět podzimní měsíce, rozeznat jehličnaté a listnaté stromy 1.A,B Kubátová, Fikrová
září - říjen Geometrické obrázky Žáci si osvojí poznávání rovinných obrazců 1.A,B Kubátová, Fikrová
listopad Indiáni z první třídy Namotivovat žáky k práci v různých předmětech a přitom si osvojit písmeno i  1.A,B Kubátová, Fikrová
leden  Zdraví  Žáci se naučí určovat základní části těla, které jsou vidět, naučí se poznávat lidské smysly, pochopí význam péče o zdraví, upevní si základní hygienické návyky. 1.A,B  Kubátová, Fikrová 
15.1.  Den hraček  Děti se naučí popisovat nějaký předmět, představí svou hračku ostatním, nenásilnou formou se učí poslouchat ostatní.  1.A,B  Kubátová, Fikrová
březen - květen Igráček - ochránce přírody (stavíme ze stavebnice ROTO) Poukázat na důležitost ochrany životního prostředí, uvědomit si hodnotu, kterou pro budoucí život nás všech má naše planeta, rozvíjet spolupráci, zprostředkovat informace, rozvíjet manuální zručnost. 1.A,B

Kubátová, Fikrová

 

 28.4. Jaro  Upevnit početní spoje, sčítání a odčítání do 100 a násobení dvěma a třemi a propojit matematiku s prvoukou a čtením   2. A Kameníková 
         
         
         

Ponorka - Nízkopravohé centrum primární prevence. Pro třídní kotektivy a třídní učitele zpracovává ve školním roce dvakrát  3hodinové interaktivní programy primární prevence.

 
 Termín  Třída  Program
 1.10. - 2.10. 2020 6.A,B  Adaptační kurz 
 8.10. 5.A,B  Já a třída 
 9.10. 7.A,B  Třída a její svět 
 25.1. 2021 8.A,B Můj život, můj svět
 26.1. 9.A,B  Karta na sebe 
 29.3. 5.A,B  Nechci, díky 
 30.3. 6.A,B  Online svět a já 
 31.3. 7.A,B  Dvě strany jedné mince 
 6.4. 8.A,B Láska je láska
 11.6. 9.A,B Končím a začínám

Slepíši - Hele lidi, hele socha -  ????

Setkání žáků 4. ročníku s handicapovanými lidmi. Demonstrace i praktický nácvik některých činností a situací, které handicapované v jejich životě provázejí.

Dopravní výchova ve 3. a 4. ročníku ZŠ. Teoretická a praktická výuka pod vedením lektora, s podporou MÚ a BESIP.

 1. pomoc do škol

Celokrajský projekt poskytuje žákům zakladní znalosti v poskytování 1. pomoci. Žáci 8. roč. absolvují 10 vyuč. hodin pod odborným vedením studentů a pedagogů zdravotnických škol, část výuky je pod vedením hasičů věnována IZS.

Projekt "Program prevence dětských úrazů" v rozsahu 3 hodin

 Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd a Den prevence:
- v tělocvičně
- šest pracovišť s tématikou prevence a první pomoci
- ukázky a nácviky první pomoci
- spolupráce se záchrannou službou, Městskou policií, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a Českým červeným křížem.

 
Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017Ostrůvek - ekologické centrum Velké Meziříčí.  Připravuje pro třídní kolektivy jednodenní programy s ekologickou tématikou.
 
 termín třída  program  dozor 
 10.5. 2021 6.A,B  Voda a život v ní  Beranová, Zemanová
 9.11.2020 7.A,B Křížem krážem Vysočinou  Čermáková, Vošmera 
 1.3.2021 8.A,B Přírodou Vysočiny  Konečná, Kučerová 
 12.10.2020 9.A Jak rostliny dobývají svět  Teplá 
 13.10.2020 9.B Jak rostliny dobývají svět  Švecová 
       
       
       

 Den s EKOLOGIÍ - 10. května 2021 (projektový den pro 2. stupeň)

 ročník  téma
6.A,B  Voda, živočichové ve vodě
7.A,B   Čištění vody, pitná voda, přehrady
8.A,B  Skládka odpadu, tuhý komunální odpad, sběrný dvůr
9.A,B   Bezodpadové hospodářství, třídění odpadu

 

docx 131 kB  -  Projekt MŠMT Šablony I (celková výše 1 034 579 Kč)

docx 131 kB  -  Projekt MŠMT Šablony II (celková výše 1 664 566 Kč)

 

 
Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 818

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 432

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 377

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 418

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 438

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 724

celkem hlasovalo 3207 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru