Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2021/2022

Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017

 

 

 

 Termín  Název  Cíl Účastní se Organizuje
 září

Podzim

 

(až do konce listopadu)

Poznat a popsat jakými změnami prochází příroda, pochopit význam lesa a jeho ochrany, rozlišit některá zvířat, naučit se podzimní měsíce, seznámit se s prací na poli a v zahradě.  2.A,B Kubátová, Fikrová
 

Praha

Prohloubení učiva o Praze, seznámení s památkami - exkurze 5.B Urbanová
 

Naše město

Lepší poznání města, kde žáci bydlí, formování citového vztahu ke svému městu 4.A Duchtíková
 říjen Biblická úsloví  Seznámit žáky se rčeními, která pocházejí z biblických textů, pracovat ve skupinách - umět se domluvit, rozdělit si úkoly podle schopností, prezentovat práci na veřejnosti.  8.A Najmanová
  Happy Halloween Seznámit žáky s tradičním svátkem Halloween, který se slaví v anglicky mluvících zemích. Mezipředmětové vztahy.  4.A Duchtíková 
  Mapa pokladů Motivační celoroční hra 4.B Svobodová
  Halloween aneb Dušičky Lidové zvyky a obyčeje u nás a v anglicky mluvících zemích 1.A,4.B, 1.B Lišková Ilona,Svobodová, Rosová
  Podzim Seznámit žáky s tímto ročním období - podzimní měsíce, počasí, proměny přírody na podzim, rostliny a živočichové  1.B Rosová
  Poznáváme ovoce a zeleninu Žáci se učí poznat ovoce a zeleninu všemi smysly, poznávají její důležitost pro naše zdraví 1.B Rosová
  Puntíkový den Hravou formou seznámit žáky s lupénkou. 1.A, 4.A, 1.B Doležalová, Lišková, Duchtíková,Rosová
  Cestujeme po krajích ČR Probudit u žáků zájem o poznávání náší vlasti 4.B Svobodová
  Naše město Seznámit žáky s naším městem 4.B Svobodová
 listopad Svatý Martin  Seznámit děti s legendou o svatém Martinovi, s jeho atributy, s tradicemi, které s ním souvisejí, mezipředmětové vztahy.  3.A, 1.A,B,4.B Kameníková, Rosová, Lišková,Svobodová
  Virová onemocnění Vytvořit soubor materiálů s informacemi o virových onemocněních, vyhledávat a ověřovat informace na internetu, prezentovat je před třídou.  6.A,B Čermáková 
  Ovoce a zelenina Praktické poznávání jednotlivých druhů ovoce a zeleniny, stavba těla rostlin, jejich funkce, výstavka zeleniny.   2.A,B Kubátová, Fikrová 
  Plyšákový den Rozvíjet čtenářskou gramotnost, vlastní představivost, tvořivost, ale i zručnost. Jedná se o hravé opakování učiva 2. ročníku.   2.A,B Kubátová, Fikrová
  Písmenkový den aneb Rozloučení s Živou abecedou  Ukončení Živé abecedy a zopakování si probraných písmen, slavnostní rozdání slabíkářů   1.A Lišková Ilona 
  Bramborový den  Proč jsou pro nás brambory důležité, jak lidé dříve pracovali na poli a jak je tomu nyní, proměny přírody na podzim   4.A

Duchtíková 

  Vysočina  Přivést žáky k zájmu o poznávání našeho kraje  4.B  Svobodová 
  Sametová revoluce Vytvořit si představu o průběhu historických událostí v roce 1989, pracovat s fakty  9.A,B  Lišková Ivana 
  Podzim  Charakteristika ročního období  1.A  Lišková Ilona 
 prosinec Mikulášský den  Seznámit žáky s tradicemi spojenými se svátkem svatého Mikuláše  1.B  Rosová 
  Vesmír Seznámení s naší sluneční soustavou, propojení předmětů, rozvoj dětské fantazie. 5.A Nováková
leden Jednoduché stroje Praktické seznámení s jednoduchými stroji 8.A Beranová
  Tři králové Seznámení dětí s tradicí Tří králů, rozvíjení řečových schopností, povědomí o charitativní činnosti. 4.A Duchtíková
únor Podnebné pásy Opakování a prohloubení učiva o podnebných pásmech různými formami práce, seznámení s globálními problémy lidstva v jednotlivých částech světa a snahami je řešit, komunikativní schopnosti dětí. 5.A Nováková
  Masopust Seznámit děti s lidovými tradicemi,realizoat masopustní průvod a zvyky. 1.B Rosová
  Zimní olympiáda Peking 2022 Vést děti k čestnému chování a ke vzájemné spolupráci, seznámit je s původem olympiády, sledovat dění v Pekingu.    
březen Pravěk Seznámit žáky s nejstarším obdobím v dějinách lidstva hravou formou. 4.A Duchtíková
  Síla, skládání sil Prohloubení znalostí o vlastnostech síly. 7.A Beranová
  Maškarní karneval Seznámit děti s lidovými zvyky, rozvíjení pozitivních přirozených prožitků, rozvíjení tvořivosti. 2.A,B Kubátová, Fikrová
Duben Hledáme a ověřujeme informace Naučit se orientovat v literárních příručkách, ověřovat informace z internetu, spolupracovat, učit se učit. 8.A Najmanová
  Kovy Samostatně vyhledávat informace a zpracovat je, umět prezentovat svou práci. 8.A,B Zemanová
  Den Země Seznámit žáky s historií celosvětového Dne Země, jak přispět k ochraně planety. 4.A Duchtíková

Ponorka - Nízkopravohé centrum primární prevence. Pro třídní kotektivy a třídní učitele zpracovává ve školním roce dvakrát  3hodinové interaktivní programy primární prevence.

 

Termíny Ponorky - 2021/22

1. pololetí

Datum

Třída

Program

Čas

Tř. učitel/ka

 

22.9.

6.A,B

Adaptační kurz

 

Liškovi

5.11.

5.A,B

Já a třída

10.00

Nov,Urb

12.11.

7.A,B

Třída a její svět

10.55

Ber,Zem

16.12.

8.A,B

Můj život, můj svět

10.55

Čer,Voš

17.12.

9.A,B

Karta na sebe

10.00

Kon,Kuč

 

2.pololetí

Datum

Třída

Program

Čas

Tř. učitel/ka

 

9.5.

5.A,B

Nechci, díky

8.00

Nov, Urb

10.5.

6.A,B

Online svět a já

10.55

Liškovi

11.5.

7.A,B

Dvě strany jedné mince

10.00

Ber, Zem

12.5.

8.A,B

Láska je láska

10.55

Čer,Voš

13.5.

9.A,B

Končím a začínám

10.00

Kon,Kuč

 

 

Slepíši - Hele lidi, hele socha -  ????

Setkání žáků 4. ročníku s handicapovanými lidmi. Demonstrace i praktický nácvik některých činností a situací, které handicapované v jejich životě provázejí.

Dopravní výchova ve 3. a 4. ročníku ZŠ. Teoretická a praktická výuka pod vedením lektora, s podporou MÚ a BESIP.

 1. pomoc do škol

Celokrajský projekt poskytuje žákům zakladní znalosti v poskytování 1. pomoci. Žáci 8. roč. absolvují 10 vyuč. hodin pod odborným vedením studentů a pedagogů zdravotnických škol, část výuky je pod vedením hasičů věnována IZS.

Projekt "Program prevence dětských úrazů" v rozsahu 3 hodin

 Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd a Den prevence:
- v tělocvičně
- šest pracovišť s tématikou prevence a první pomoci
- ukázky a nácviky první pomoci
- spolupráce se záchrannou službou, Městskou policií, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a Českým červeným křížem.

 
Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017Ostrůvek - ekologické centrum Velké Meziříčí.  Připravuje pro třídní kolektivy jednodenní programy s ekologickou tématikou.
 
 termín třída  program  dozor 
 20.9. 7.A  Jak rostliny dobývají svět  Beranová 
 21.9. 7.B Jak rostliny dobývají svět  Zemanová 
 11.10. 5.A,B Polytechnika - dřevo  Nováková, Michálková, Urbanová, Kudláčková 
 13.12. 2.A,B  Staročeské Vánoce  Kubátová, Fikrová 
 14.12. 3.A,B  Staročeské Vánoce  Kameníková, Dohnalová 
 20.1. 9.A  Víme, co jíme  Konečná 
 21.1. 9.B  Víme, co jíme  Kučerová 
 2.2. 8.A  Křížem krážem Vysočinou  Čermáková 
3.2. 8.B Křížem krážem Vysočinou Vošmera
7.2. 2.A Výroba papíru Kubátová
10.2. 2.B Výroba papíru Fikrová
10.3. 4.B Cesta za papírem Svobodová
11.3. 4.A Cesta za papírem Duchtíková
1.4. 1.A Jarní tradice Lišková Ilona
4.4. 1.B Jarní tradice Rosová
5.4. 3.B Jarní tradice Dohnalová
6.4. 3.A Jarní tradice Kameníková
9.5. 6.A,B Voda a život v ní (v rámci projektového dne Den s ekologií) Liška, Lišková

 Den s EKOLOGIÍ - 9.5.  (projektový den pro 2. stupeň)

 ročník  téma
6.A,B  Voda, živočichové ve vodě
7.A,B   Čištění vody, pitná voda, přehrady
8.A,B  Skládka odpadu, tuhý komunální odpad, sběrný dvůr
9.A,B   Bezodpadové hospodářství, třídění odpadu

 

docx 131 kB  -  Projekt MŠMT Šablony I (celková výše 1 034 579 KčPřehled školních a třídních projektů ve školním roce 2020/2021

docx 131 kB  -  Projekt MŠMT Šablony II (celková výše 1 664 566 Kč) Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2020/2021

Projekt MŠMT Šablony III (celková výše 821 063 Kč) Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2021/2022

 

Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2021/2022

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1087

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 515

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 442

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 521

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 541

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 854

celkem hlasovalo 3960 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru