Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2022/2023

Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017

 

 

 

 Termín  Název  Cíl Účastní se Organizuje
 září Učíme se s pohádkou Usnadnit dětem hravou formou přechod z mateřské školy, propojení matematiky, psaní a výtvarné výchovy.  1.A Nováková 
celoroční  Kouzelná škola  Podpořit spolupráci žáků, budovat sebedůvěru žáků, vytvořit "kouzelnou" atmosféru ve třídě.   4.B Dohnalová 
  Svatý Václav Seznámení se životem svatého Václava, proč je 28.9. státní svátek, využití mezipředmětových vztahů, vyhledávání informací. 5.A Duchtíková
 říjen Ježek  Získat základní znalosti o podzimní přírodě a o ježkovi, procvičování psaní a čtení slabik, počítání do pěti, rozvoj slovní zásoby.  1.A  Nováková
  Halloweenský karneval Seznámit žáky se zvyky a svátky jiných zemí. 3.A,B Kubátová, Fikrová
   Podzim Charakteristika ročního období, rozvoj dětské fantazie a tvořivosti, porozumění textu, pobyt v přírodě.   2.A Lišková Ilona 
  Halloween aneb Dušičky Lidové zvyky v zemích mluvících anglicky, ale i u nás, rozlišovat realitu a nadpřirozeno, zlo a dobro, rozvíjení dětské fantazie. 2.A,2.B,4.B,5.A Lišková Ilona,Rosová,Dohnalová,Duchtíková
  Naše město Seznámit žáky s naším městem teoreticky i prakticky. 3.A,B Kubátová, Fikrová
 listopad Jablíčko  Poznávání podzimní přírody s důrazem na sklizeň ovoce, vzájemná komunikace ve skupině.  1.A   Nováková
  Svatý Martin  Seznámit děti s legendou o svatém Martinovi, s pranostikami a lidovými tradicemi.  2.A, 2.B Lišková Ilona, Rosová Jitka 
  Trocha poezie nikoho nezabije  Zopakovat literární pojmy, pracovat s textem, rozvíjet fantazii, vytvářet vlastní texty, spolupracovat, propojit literaturu,hudební výchovu a výtvarnou výchovu.  9.A  Najmanová 
  Proč se říká  Seznámit se s rčeními, která všichni známe, ale mnozí nevíme, odkud pocházejí, pracovat ve skupinách, umět se domluvit, rozdělit si úkoly podle schopností, prezentovat práci na veřejnosti.  6.A  Najmanová 
  Čas jablíčkových vůní  Poznávání podzimní přírody s důrazem na sklizeň ovoce.  1.B  Urbanová 
  Halloween  Propojit různé předměty, vysvětlit podzimní svátky. 1.B  Urbanová 
  Virová a bakteriální onemocnění  Vytvořit soubor materiálů obsahující informace o nemocech, umět prezentovat na veřejnosti.  6.A,B  Čermáková
  Veverčiny oříšky Enviromentální výchova, opakování učiva o lese a jeho obyvatelích. 1.A Nováková
  Listopadové pranostiky  Seznámit žáky se způsobem života v minulosti, s tradicemi a zvyklostmi.  5.A Duchtíková 
  Národ sobě Přiblížit žákům dobu národního obrození ve všech předmětech. 5.B Svobodová
  Karel IV. Seznámit žáky s Karlem IV., využít spolupráci s městskou knihovnou. 5.A Duchtíková
  Fyzikální pokusy s vejci Zopakovat základní vlastnosti kapalin a seznámit se s dalšími, využití mezipředmětových vztahů - hmyz žijící na povrchu vody, koloběh vody v přírodě, význam mýdla, vodní sporty, plavání. 8.A Beranová
prosinec Advent Seznámit žáky se smyslem některých zvyků a tradic v období adventu a Vánoc. 3.A,B Kubátová, Fikrová
  Čertí škola Posílení vztahů ve třídě, jak prožít radost a jak naložit se strachem, netradiční způsob výuky, navození adventní nálady. 5.A Duchtíková
  Mikuláš Seznámit žáky s lidovými zvyky a obyčeji, rozvíjet fantazii, zopakovat hravou formou probrané učivo. 2.A Lišková Ilona

Ponorka - Nízkopravohé centrum primární prevence. Pro třídní kotektivy a třídní učitele zpracovává ve školním roce dvakrát  3hodinové interaktivní programy primární prevence.

 

Termíny Ponorky - 2022/2023

1. pololetí

Datum

Třída

Program

Čas

Tř. učitel/ka

 

16.9.

 

6.A,B

Adaptační kurz

8.00

Tepl,Šve

7.12.

7.A,B

Třída a její svět

10.55

Liškovi

8.12.

8.A,B

Můj život, můj svět

10.55

Ber,Zem

9.12.

 

9.A,B

 

Karta na sebe

 

10.00

 

Čer,Voš

 

2.pololetí

Datum

Třída

Program

Čas

Tř. učitel/ka

 

2.5.

6.A,B

Online svět a já

10.55

Tep, Šve

3.5.

7.A,B

Dvě strany jedné mince

10.55

Liškovi

4.5.

8.A,B

Láska je láska

10.55

Ber, Zem

 

29.5.

9.A,B

Já a moje finance

10.00

Čer,Voš

 

 

Slepíši - Hele lidi, hele socha -  ????

Setkání žáků 4. ročníku s handicapovanými lidmi. Demonstrace i praktický nácvik některých činností a situací, které handicapované v jejich životě provázejí.

Dopravní výchova ve 3. a 4. ročníku ZŠ. Teoretická a praktická výuka pod vedením lektora, s podporou MÚ a BESIP.

 1. pomoc do škol

Celokrajský projekt poskytuje žákům zakladní znalosti v poskytování 1. pomoci. Žáci 8. roč. absolvují 10 vyuč. hodin pod odborným vedením studentů a pedagogů zdravotnických škol, část výuky je pod vedením hasičů věnována IZS.

Projekt "Program prevence dětských úrazů" v rozsahu 3 hodin

 Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd a Den prevence:
- v tělocvičně
- šest pracovišť s tématikou prevence a první pomoci
- ukázky a nácviky první pomoci
- spolupráce se záchrannou službou, Městskou policií, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a Českým červeným křížem.

 
Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017Ostrůvek - ekologické centrum Velké Meziříčí.  Připravuje pro třídní kolektivy jednodenní programy s ekologickou tématikou.
 
 termín třída  program  dozor 
 20.9. 7.A  Jak rostliny dobývají svět  Beranová 
 21.9. 7.B Jak rostliny dobývají svět  Zemanová 
 11.10. 5.A,B Polytechnika - dřevo  Nováková, Michálková, Urbanová, Kudláčková 
 13.12. 2.A,B  Staročeské Vánoce  Kubátová, Fikrová 
 14.12. 3.A,B  Staročeské Vánoce  Kameníková, Dohnalová 
 20.1. 9.A  Víme, co jíme  Konečná 
 21.1. 9.B  Víme, co jíme  Kučerová 
 2.2. 8.A  Křížem krážem Vysočinou  Čermáková 
3.2. 8.B Křížem krážem Vysočinou Vošmera
7.2. 2.A Výroba papíru Kubátová
10.2. 2.B Výroba papíru Fikrová
10.3. 4.B Cesta za papírem Svobodová
11.3. 4.A Cesta za papírem Duchtíková
1.4. 1.A Jarní tradice Lišková Ilona
4.4. 1.B Jarní tradice Rosová
5.4. 3.B Jarní tradice Dohnalová
6.4. 3.A Jarní tradice Kameníková
9.5. 6.A,B Voda a život v ní (v rámci projektového dne Den s ekologií) Liška, Lišková

 Den s EKOLOGIÍ - 9.5.  (projektový den pro 2. stupeň)

 ročník  téma
6.A,B  Voda, živočichové ve vodě
7.A,B   Čištění vody, pitná voda, přehrady
8.A,B  Skládka odpadu, tuhý komunální odpad, sběrný dvůr
9.A,B   Bezodpadové hospodářství, třídění odpadu

 

docx 131 kB  -  Projekt MŠMT Šablony I (celková výše 1 034 579 KčPřehled školních a třídních projektů ve školním roce 2020/2021

 

docx 131 kB  -  Projekt MŠMT Šablony II (celková výše 1 664 566 Kč) Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2020/2021

docx 130 kB  -  Projekt MŠMT Šablony III (celková výše 821 063 Kč) Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2021/2022

 

Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2021/2022

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1303

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 587

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 498

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 589

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 609

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 952

celkem hlasovalo 4538 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru