Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2019/2020

Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017

 

 

 

 Termín  Název  Cíl Účastní se Organizuje
září - prosinec Abeceda peněz Projekt České spořitelny na podporu finanční gramotnosti 5.B Fikrová
září - leden Třída U Puštíka Hra s lesními zvířátky, která motivuje žáky k učení 2.B Svobodová
 říjen Podzim  Charakteristika ročního období, rozlišovat realitu dříve a dnes - pranostiky, lidové zvyky, hry dětí, porozumění textu, rozvoj dětské fantazie a tvořivosti  4.A,B  Lišková, Rosová
  Bramboriáda  Rozvíjet klíčové kompetence netradiční výukou a v jiném složení žáků - spojení obou tříd a rozdělení do skupin  1.A,B  Kameníková, Chalupová 
  Halloween  Seznámit žáky se svátky a zvyky v jiných zemích  5.A,B  Kubátová, Fikrová 
  Halloween  Seznámit žáky se zvykem slavení svátku duchů v anglicky mluvících zemí  2.A  Duchtíková 
  Halloween Tradice Halloweenu u nás a v zahraničí 2.B  Svobodová 
  Podzim v lese Poznávání listnatých a jehličnatých stromů, mezipředmětové vztahy 2.B Svobodová
  Geometrické obrazce Žáci si osvojí základní vlastnosti rovinných útvarů 5.A Kubátová
říjen - listopad 30 let od sametové revoluce Uspořádat a vytvořit si představu o průběhu historických událostí v roce 1989 9.A,B Lišková
  Reklama Vliv reklamy na člověka, jak reklama útočí na naše smysly 5. A,B Kubátová, Fikrová
 listopad

Naše město 

Formování kladného vztahu k místu bydliště, poznávání historie a současnosti našeho města 

 3.A

Nováková 

 

Svatý Martin 

Seznámit žáky se způsobem života v minulosti, s tehdejšími tradicemi a zvyklostmi, pomocí pranostik ozřejmit dřívější užší spjatost člověka s přírodou, připomenout významnou osobnost evropských dějin 

2.A 

Duchtíková 

 

Jednoduché stroje 

Seznámení hravou formou s jednoduchými stroji 

 8.A

Beranová 

 

Virová a bakteriální onemocnění

Vyhledávání, zpracování a následná prezentace získaných informací

6.A,B

Čermáková 
prosinec

Advent 

Seznámit děti s historií doby adventní, jejími symboly a původem adventního věnce, prožít začátek adventu společně se spolužáky 

1.A 

Kameníková
   Mikulášský den Seznámit žáky s tradicemi spojenými se svátkem svatého Mikuláše a s dobou adventní  4.B

Rosová 

leden Poznáváme magnetickou sílu Naučit se učivo o magnetické síle a pomocí pokusů si ověřit pravdivost získaných znalostí 5.A

Kubátová 

  Jak funguje lidské tělo Určování jednotlivých částí těla, rozdíly mezi lidmi různých částí světa, jak o sebe pečovat - prevence nemocí, jak předcházet úrazům 2.A

Duchtíková 

únor Země - součást vesmíru Seznámení s naší planetou, ochrana životního prostředí 3.A

Nováková 

  Karneval Poznávání tradic a zvyků v regionu 2.A

 Duchtíková

Ponorka - Nízkopravohé centrum primární prevence. Pro třídní kotektivy a třídní učitele zpracovává ve školním roce dvakrát  3hodinové interaktivní programy primární prevence.

 
 Termín  Třída  Program
17. a 18.9.  6.A,B  Adaptační kurz 

30.9.

4.B  Vztahy ve třídě 

5.12. 

5.A,B  Já a třída 

6.12. 

7.A,B  Ďáblíci a andílci 

13.1. 2020 

8.A,B Můj život, můj svět

14.1. 

9.A,B Jsem online

25.5.

5.A,B Nechci, díky

26.5. 

6.A,B Vítejte ve virtuálním světě

27.5. 

7.A,B Dvě strany jedné mince

28.5. 

8.A,B Láska je láska

29.5. 

9.A,B Končím a začínám

Slepíši - Hele lidi, hele socha -  ????

Setkání žáků 4. ročníku s handicapovanými lidmi. Demonstrace i praktický nácvik některých činností a situací, které handicapované v jejich životě provázejí.

Dopravní výchova ve 3. a 4. ročníku ZŠ. Teoretická a praktická výuka pod vedením lektora, s podporou MÚ a BESIP.

 1. pomoc do škol

Celokrajský projekt poskytuje žákům zakladní znalosti v poskytování 1. pomoci. Žáci 8. roč. absolvují 10 vyuč. hodin pod odborným vedením studentů a pedagogů zdravotnických škol, část výuky je pod vedením hasičů věnována IZS.

Projekt "Program prevence dětských úrazů" v rozsahu 3 hodin

 Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd a Den prevence:
- v tělocvičně
- šest pracovišť s tématikou prevence a první pomoci
- ukázky a nácviky první pomoci
- spolupráce se záchrannou službou, Městskou policií, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a Českým červeným křížem.

 
Přehled školních a třídních projektů ve školním roce 2016/2017Ostrůvek - ekologické centrum Velké Meziříčí.  Připravuje pro třídní kolektivy jednodenní programy s ekologickou tématikou.
 
 termín třída  program  dozor 
13.9. 3.A  Cesta za papírem  Nováková, Michálková, Kudláčková 
16.9.  3.B  Cesta za papírem  Urbanová, Pacalová 
21.10.  9.B  Jak rostliny dobývají svět  Ubrová 
23.10.  9.A  Jak rostliny dobývají svět  Beranová 
21.11.  8.A  Přírodou Vysočiny  Teplá 
22.11. 8.B  Přírodou Vysočiny  Švecová 
10.12.  4.B  Staročeské Vánoce 

Rosová 

11.12. 4.A Staročeské Vánoce

Lišková Ilona 

5.2.2020 7.A Křížem krážem Vysočinou

Konečná

6.2. 7.B Křížem krážem Vysočinou

Kučerová

17.3. 4.B Než si ukrojíme krajíc chleba

Rosová 

18.3. 4.A Než si ukrojíme krajíc chleba

Lišková Ilona 

4.5. 6.A,B Půda pro život

Čermáková, Vošmera 

14.5. 5.A,B Ptačí říše

Kubátová, Fikrová 

 

docx 131 kB  -  Projekt MŠMT Šablony I (celková výše 1 034 579 Kč)

docx 131 kB  -  Projekt MŠMT Šablony II (celková výše 1 664 566 Kč)

 

 
Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 357

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 325

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 240

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 262

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 328

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 489

celkem hlasovalo 2001 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru