Školní družina

Pro žáky 1. stupně jsou otevřena 4 oddělení školní družiny.

1. oddělení Prášková Jitka 566 782 325
2. oddělení Kovtunová Věra 566 782 326
3. oddělení Prušová Miluše 566 782 328
4. oddělení Malcová Kateřina 566 782 329

Přihlašování žáků do školní družiny probíhá vždy v posledním týdnu v srpnu. Přihlášky jsou k dispozici u vedoucí ŠD a jí se také odevzdávají. Úplata za školní družinu je 100,- Kč/měsíc. Platba probíhá bezhotovostní formou inkasním způsobem platby na účet 165455812/0600. 

Provozní doba školní družiny

  • 06:00 - 08:00
  • 11:30 - 16:00

Vychovatelky nabízejí dětem, které chodí do ŠD, tyto zájmové  kroužky:

Malý kuchtík - vychovatelka Věra KovtunováŠkolní družina
Dovedné ruce
- vychovatelka Jitka Prášková
Rukodělné práce (keramika) - vedoucí kroužku Miluše Prušová

 V ranní družině zařazujeme činnosti odpočinkového zaměření. Odpolední aktivity volíme podle zájmu dětí.

Program školní družiny

  • společné stolování ve školní jídelně

  • relaxační činnosti - četba pohádek, dětských časopisů, volné kreslení, omalovánky, konstruktivní stavebnice, stolní a společenské hry

  • během týdne se střídají zájmové činnosti - výtvarná, pracovní, přírodovědná, společenskovědní, tělovýchovná, hudební

  • rekreační činnosti - hřiště naší školy, dopravní hřiště, tělocvična

  • během školního roku navštěvujeme divadelní představení, výstavy, pořádáme exkurze a besedy

Ve školní družině si rádi hrajeme s molitanovými kostkami, chlapci si staví domky ze stavebnic a děvčata zase ráda vyrábí různé podzimní dekorace.

Školní družinaŠkolní družinaŠkolní družinaŠkolní družina

Malý kuchtík

Malí kuchtíci rádi vaří. Tentokrát jsme začali slanými dobrotami, které provoněly celou školu. Kuchtíkům se vše moc podařilo.

 Školní družinaŠkolní družinaŠkolní družinaŠkolní družina      

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1378

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 604

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 514

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 607

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 626

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 982

celkem hlasovalo 4711 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru