Školní družina

Pro žáky 1. - 3. třídy  jsou otevřena 4. oddělení školní družiny.

1. oddělení Prášková Jitka 566 782 325
2. oddělení Kovtunová Věra - vedoucí vychovatelka ŠD 566 782 326
3. oddělení Navrátilová Klára 566 782 328
4. oddělení Malcová Kateřina 566 782 329

Přihlašování žáků do školní družiny probíhá vždy v posledním týdnu v srpnu. Přihlášky jsou k dispozici u vedoucí ŠD a jí se také odevzdávají. Úplata za školní družinu je 100,- Kč/měsíc. Platba probíhá bezhotovostní formou inkasním způsobem platby na účet 165455812/0600. 

Provozní doba školní družiny

  • 06:00 - 08:00
  • 11:30 - 16:00

Vychovatelky nabízejí dětem, které chodí do ŠD, tyto zájmové  kroužky:

Malý kuchtík - vychovatelka Věra Kovtunová  /2. - 3. třída/Školní družina
Dovedné ruce
- vychovatelka Jitka Prášková  /1. - 3. třída/
Zábavky - vychovatelka Klára Navrátilová  /1. - 2. třída/

 V ranní družině zařazujeme činnosti odpočinkového zaměření. Odpolední aktivity volíme podle zájmu dětí.

Program školní družiny

  • společné stolování ve školní jídelně

  • relaxační činnosti - četba pohádek, dětských časopisů, volné kreslení, omalovánky, konstruktivní stavebnice, stolní a společenské hry

  • během týdne se střídají zájmové činnosti - výtvarná, pracovní, přírodovědná, společenskovědní, tělovýchovná, hudební

  • rekreační činnosti - hřiště naší školy, dopravní hřiště, tělocvična

  • během školního roku navštěvujeme divadelní představení, výstavy, pořádáme exkurze a besedy      

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 1793

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 913

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 852

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 940

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 976

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 1349

celkem hlasovalo 6823 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru