Základní info

Rozvrh hodin

  0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí   Čj   Ma  Nj  Aj  Fy  Zch/Tvdí    
Úterý  Inf  Čj  Ma  Dě  Tv Př   Ov    
Středa    Čj  Ma  Nj  Hv  Aj   Pv  Pv 
Čtvrtek    Ma  Čj  Dě Zdí/Tvch   Ma TA/Ak     
Pátek    Fy  Př Vv   Zch/Tvdí Aj   Zdí/Tvch    

pozn.: Pv chlapci sudý týden, Pv dívky lichý týden (podle kalendáře) 

třídní učitel: Mgr. Jana Kučerová
ve tříde vyučují: Mgr. Iva Najmanová (Čj), Mgr. Petr Blažek (Ma), Mgr. Jana Kučerová (Aj, Ak, Ov), Mgr. Leona Konečná (Aj, Ak), Mgr. Andrea Švecová (Nj, Tvdí), Mgr. Jitka Náhliková (Nj), Mgr. Lucie Teplá (Dě, TA), Mgr. Petra Čermáková (Př, Zdí), Mgr. Zdeněk Liška (Zch, Tvch), Mgr. Zemanová (Fy), Ing. Marcela Boučková (Pvdí), Mgr. Hana Beranová (Pvch), Mgr. Olga Ubrová (Hv, Vv), Mgr. Josef Vošmera (Inf)
kontakty na učitele .... viz kontakty

 

Seznam žáků:

 1. Bazala Vojtěch
 2. Burian Filip
 3. Čermáková Klára
 4. Dvořák Vojtěch
 5. Horská Sofie
 6. Chalupa Jakub
 7. Jakubková Veronika
 8. Jašek Jiří
 9. Kacafírek Filip
 10. Kacafírková Michala
 11. Kment Martin
 12. Maňhal Dominik
 13. Marek Josef
 14. Mikulášek Šimon
 15. Navrátilová Nikola
 16. Novotná Adriana
 17. Pospíchal Jiří
 18. Pospíchal Petr
 19. Přibyl Jakub
 20. Sedlák Marek
 21. Špaček Šimon
 22. Teplý Marek
 23. Untermajer Filip
 24. Vidlák Filip
 25. Votoupal Matyáš
 26. Zachoval Vlastimil
 27. Zezulová Julie

 

Třídní samospráva

 • Předseda: Marek Sedlák
 • Klíče třída: Marek Sedlák
 • Třídní kniha: Michala Kacafírková
 • Pokladníci: třídní učitelka
 • Nástěnkářky:
 • Klíče šatny: Julie Zezulová, Klára Čermáková
 • Žaluzie:
 • Webové stránky:

 

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 333

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 307

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 226

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 245

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 309

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 467

celkem hlasovalo 1887 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru