Karneval 1.A


MASOPUST

Masopustní veselice

veselá je převelice.

Lidé vodí po vesnici

medvěda i medvědici.

Tancuj, tancuj, medvěde,

karneval se povede.

Tydli, fydli, bumtarata,

otevřete kmotře vrata!

Maškary k vám přišly, hej,

začal masopustní rej.