Návštěva předškoláků z MŠ Sportovní u prvňáčků 1.A

V pondělí 18. března naši školu navštívili budoucí předškoláci z MŠ Sportovní. Nejdříve jsme si společně zasportovali v naší tělocvičně, kde měli připravené různé hry a disciplíny. Potom jsme se přesunuli do třídy, kde se učili společně s ostatními dětmi. Mohli si poslechnout, jak už prvňáci umí číst, která písmenka dokáží napsat a také si s nimi vypočítat pár příkladů. Také viděli, jak během vyučování pracujeme na interaktivní tabuli. Na závěr hodiny jsme dětem vyrobili záložky a za snahu dostali sladkou odměnu.