Pohádková spolupráce

"Paní učitelko, to bude taková spolupráce!" zvolal žáček při naší skupinové práci. A byla! 

Moc se nám povedla. A jak se nám dařilo první měsíc ve škole? No přece pohádkově.