Beseda o Velikonocích

Ve čtvrtek proběhla v naší třídě beseda , která děti seznámila s biblickým příběhem  Velikonoc. Žáci bedlivě naslouchali poutavému vyprávění a sami se mohli zapojit pomocí připravených rekvizit.