Čarodějnice ve 2.A

Letošní 30. duben byl tak trochu vyfoukaný. Trochu jsme se báli, aby nám vítr nepřekazil plány. Ale všechno vyšlo na jedničku. Ráno jsme se sešli čarodějnicky ustrojeni ve třídě. Děti se seznámily s historií této lidové tradice , plnily  úkoly na tabuli a vyzkoušely si rytmické  pohybové cvičení s procvičováním dělení - Rej čarodějnic. Dále si  složily  obrázek čarodějnice ve skupinách a tuto potom společně popisovaly. Vítr  venku ještě nenabral sílu, a tak jsme se přesunuli k ohništi. Šunkové párečky nad ohněm pečené dětem  chutnaly . Po proběhnutí a uhašení ohně jsme se vydali opět do třídy. Tentokrát nám dělala společnost Malá čarodějnice . Práce s knížkou probíhala opět ve skupinách. Na závěr dvojice počítaly  a složily tématický obrázek. Den se vydařil , děti byly velmi šikovné a poslušné.