Dravci

Seiferos je společnost, která  provozuje záchrannou stanici pro dravé ptactvo a také zajišťuje výukový program pro základní školy. Do naší školy přijíždí pravidelně a vždy se na ně moc těšíme. Děti mají možnost si dravce prohlédnout zblízka, některé si i pohladit nebo podržet na ruce. Celý program provází poutavé a humorné vyprávění jednoho z chovatelů. Nejbystřejší  z dětí mohou v soutěži získat odměnu. Součástí programu je ukázka letu a lovu vybraných druhů.