Olympiáda 1. stupně

Dnes na hřišti  proběhla již tradiční OLYMPIÁDA 1. stupně, kterou letos organizovala naše škola. Na začátku jsme si vyslechli přivítání všech ředitelů škol i pana starosty . Následovalo krátké kulturní vystoupení našich školáků - tanečky a hra na lesní roh. Vybrané šikovné  děti soutěžily se zvířátky v různých disciplínách, které prověřily jejich rychlost, hbitost i obratnost.  Ostatní školáci potom fandili a také se mohli potrénovat v různých činnostech - například si zaskákat na trampolínkách. Tři ročníky z naší školy obsadily první místo , mezi nimi i druháčci. Celkově naše škola skončila těsně druhá. Zážitkem pro všechny byl spontánní

taneček na závěr, který si zatančili všichni společně.