Učíme se venku

Letos se rozjařilo velmi brzy a všechny sluníčko láká ven. Naši třídu jsme vyměnili za parčík v blízkosti školy, kde jsme trávili část vyučování. Na tabulkách jsme si zopakovali češtinu, potom jsme pozorovali květiny i posilovali. Nakonec jsme si namalovali obrázek podle libosti. A k tomu dýchali svěží jarní vzduch. Bylo to prima.