Čarodějnice 3.A

V úterý 30. dubna se v naší třídě sešli "čarodějky a čarodějové"

a celé dopoledne plnili „magické“ úkoly.

Nejdříve zhlédli video o historii a tradicích tohoto lidového zvyku.

S tím souvisela tvorba plakátků: „Symboly pálení čarodějnic“.

Pak následovala zábavná matika, čeština i angličtina.

Ve výtvarné výchově si každý nakreslil čarodějnici podle vlastní fantazie

a poté ji v rámci slohu popsal.  

Také jsme si vyrobili „magický medailonek“ na krk, aby nás ochraňoval od všeho zlého.

Část čarodějných úkolů se plnila i venku za školou:„Stezka čarodějnice Uršuly“.

Na závěr jsme si zazpívali píseň: „Saxana“ v rytmu tance.

Všechny „kouzelné bytosti“ se při plnění úkolů velmi snažily, 

proto dostaly malou sladkou odměnu a všichni jsme se těšili na "čarodějný" večer.

Ve čtvrtek jsme si vzájemně sdělovali zážitky.