Moravský kras 3.A

MORAVSKÝ KRAS – školní výlet

Ve středu 29. května jsme se vypravili na školní výlet do Moravského krasu.

Autobus nás dovezl ke Skalnímu mlýnu, odkud jsme se vláčkem přesunuli k Punkevní 

jeskyni, kde jsme si prohlédli nejkrásnější jeskynní podzemní prostory (např. Masarykův 

dóm, …) s nádhernou krápníkovou výzdobou a dno propasti Macocha. 

Součástí prohlídky byla plavba na lodičkách po říčce Punkvě.

Po návštěvě jeskyní jsme vyjeli lanovkou podívat se ještě do propasti Macocha z vrchu.

Na závěr výletu nechyběly nákupy suvenýrů.

S krásnými zážitky jsme se vraceli domů.

Další den jsme si sdělovali zážitky – co se nám nejvíc líbilo a co jsme si koupili.