Prevence dětských úrazů 3.A

Ve čtvrtek 30. května všichni třeťáci absolvovali tříhodinový program: „Prevence dětských 

úrazů“, který se uskutečnil v naší tělocvičně.

Cílem tohoto programu je snížit množství a závažnost úrazů a také seznámit žáky se 

základním poskytováním první pomoci. 

Na šesti stanovištích: 

1. Drogy a návykové látky (kouření, alkohol, léky, …),

2. Policie – dopravní výchova (chodec, cyklista),

3. První pomoc při zástavě srdce (masáž srdce),

4. První pomoc při masivním krvácení, 

5. První pomoc při dušení, vdechnutí cizího předmětu (Heimlichův manévr), 

    práce s trojcípým šátkem a obvazy

6. Chování při autonehodě (tísňová volání, vyproštění z vozidla, …),

 vhodným způsobem s přihlédnutím k věku se žáci učili nejen teoretické znalosti, 

ale také zhlédli ukázky a sami si nacvičovali první pomoc, jak se správně 

chovat a jednat, aby dokázali předcházet různým úrazům, popřípadě jak reagovat, 

umět zavolat či poskytnout první pomoc.   

Program žáky velmi bavil a myslím si, že si z něj odnesli spoustu potřebných informací.

Děkujeme všem záchranným složkám, které se podílely na realizaci tohoto programu.