Safari

Přednáška nazvaná „Safari“ o cizokrajných zvířatech s cestovatelem a fotografem Jiřím Kolbabou nás 

inspirovala ke kresbě některých z nich. A podívejte se, jak se to malířům 3.A povedlo.