Vzpomínka na Masopust 3.A

Se zimou se odpradávna lidé loučí lidovou tradicí zvanou Masopust. 

Ve středu 21. února jsme si tento zvyk zábavnými aktivitami připomněli.

„MASOPUST, MASOPUST, 

KOBLÍŽKY A MASA KUS.

MASOPUST, MASOPUST,

AŽ TO SNÍME, ZAČNE PŮST.“

PROGRAM:

1. V úvodu se nám v kruhu všechny masky představily.

    Poté se žáci seskupili do šesti skupinek a každá skupinka pomocí tajenky zjišťovala, 

    jaký název se používá pro tuto tradici. Výsledkem bylo šest různých názvů:

    MASOPUST, OSTATKY, FAŠANK, ORAČKY, KARNEVAL a ŠIBŘINKY.

2. Pak jsme zhlédli prezentaci o lidových zvycích a tradicích tohoto dne. 

3. Následně žáci plnili zábavné úkoly z matematiky a českého jazyka 

    (porozumění textu, obrázková matematika, …).

4. Největší zábavou byl netradiční tělocvik. 

5. Pak si každý vyrobil legračního papírového šaška.

6. Nechyběla malá sladká odměna a pro vzpomínku obrázek milého klauna.

7. K obědu jsme si pochutnali na výborné tradiční masopustní pochoutce – byly koblížky.  

 

S dobrým pocitem, že se nám masopustní dopoledne vydařilo, jsme odcházeli domů.