Zvířátka a loupežníci 3.A

Cílem projektu bylo seznámit děti s pohádkou „Zvířátka a loupežníci“ prostřednictvím rozličných činností: 

  • zhlédnutí videa veršované verze této pohádky od Františka Hrubína ze sbírky: Špalíček veršů a pohádek
  • zhlédnutí i klasické vyprávěné kreslené verze
  • žáci se dozvěděli, že tato pohádka existuje ve třech názvech: Zvířátka a loupežníci, Zvířátka a Petrovští a Brémští muzikanti – tyto pohádky mají trošku rozdílné obsahy, avšak ve všech nakonec zvítězí odvaha zvířátek, která chtějí změnit svůj život
  • dále jsme si povídali, jak se ke zvířatům chovat, jak se o ně starat, také jsme si zopakovali učivo o domácích zvířatech (názvy zvířecích rodin – kozel, koza, kůzle atd., jejich užitek, příbytky, …)
  • v matematice a českém jazyce jsme opakovali probrané učivo zaměřené na dané téma (obrázková matematika, doplňovací text i-í / y-ý)
  • v hudební výchově jsme zpívali píseň: „Kozel“ od Jaromíra Nohavici
  • v průběhu zmíněných aktivit nechyběly relaxační pohybové chvilky
  • ve výtvarné a pracovní výchově žáci vyrobili zvířátka, která v této pohádce vystupují a lesní loupežníky, nad kterými zvítězila

Tato práce žáky velmi bavila a moc se jim to podařilo. Posuďte sami ?