Foto Safari

Přednáška s promítáním fotografií z cest od Jiřího Kolbaby nás zaujala, i když tedy byla docela dlouhá  a pozornost začala klesat. Ale téma safari zvířat děti vždy baví. 


A tak hned druhý den jsme využili motivaci přednáškou ke kreslení obl8benych zvířat.